Poziom życia

www.kurier.pap.pl

Jak mieszkańcy oceniają poziom życia i rozwój gospodarczy swoich województw?

Najlepiej kondycję ekonomiczną swojego województwa oceniają mieszkańcy Podkarpacia, najgorzej Wielkopolski – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej.

Wyniki Eurobarometru, uzyskane na podstawie badania, w którym wzięło udział niemal 63 tys. ankietowanych z krajów UE, w tym z Polski, zaprezentowano podczas konferencji EuroPCom zorganizowanej w Brukseli przez Europejski Komitet Regionów. Respondentom zadano pytanie o ocenę obecnej sytuacji gospodarczej w ich regionie.

W przypadku polskich województw najlepiej kondycję ekonomiczną regionu oceniają mieszkańcy Podkarpacia. Ponad dwie trzecie (70 proc.) respondentów odpowiedziało, że jest raczej dobra, a kolejnych 11 proc., że bardzo dobra. Z kolei najgorzej stan gospodarki regionu postrzegają mieszkańcy woj. wielkopolskiego. Łącznie 64 proc. uważa go za zły, w tym 17 proc. sądzi, że jest bardzo zły.

Respondentów zapytano też o ich prognozy na najbliższe 12 miesięcy. Największymi optymistami okazali się mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Na pytanie o oczekiwania wobec kondycji ekonomicznej regionu w najbliższym roku, 21 proc. respondentów zadeklarowało, iż spodziewa się, że będzie lepsza. Największymi pesymistami są z kolei mieszkańcy województwa lubuskiego – co czwarty uważa, że będzie gorzej. Zdaniem mieszkańców Mazowsza w najbliższym czasie nic się nie zmieni, takiej odpowiedzi udzieliło 69 proc. ankietowanych, najwięcej spośród wszystkich województw.

 Źródło: Eurostat, Komisja Europejska

Respondentów zapytano ponadto o ocenę poziomu życia w regionie. Również w tym przypadku najwięcej pozytywnych wskazań dotyczyło Podkarpacia. Według 82 proc. mieszkańców jakość życia w województwie jest dobra, w tym dla 11 proc. bardzo dobra.

Według marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla nie bez znaczenia dla pozytywnej oceny mieszkańców jest fakt, że jeszcze kilkanaście lat temu region był w dość dużym kryzysie ekonomicznym. „Podkarpacie to region, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwija” – podkreślił Ortyl w rozmowie z Kurierem PAP. Jak powiedział, choć region nadal zmaga się z problemami ekonomicznymi, nowoczesną infrastrukturę, która pojawiła się w województwie i intensywny rozwój jego stolicy, widać gołym okiem. „Choć bezrobocie wciąż jest problemem, miejsc pracy przybywa w kilku strefach ekonomicznych” – zauważył.

Najgorzej jakość życia w swoim regionie oceniają mieszkańcy Mazowsza. Połowa respondentów uznała, że jest zła, w tym co 10. ankietowany ocenił ją jako bardzo złą. Niezadowolenie mieszkańców województwa stoi w sprzeczności z danymi Eurostatu odnoście dynamiki rozwoju regionów. W województwie mazowieckim w latach 2008-2013 odnotowano największy spośród regionów UE (24-proc.) wzrost PKB per capita w stosunku do średniej unijnej.

Władze województwa wskazują jednak na rozwarstwienie społeczno-gospodarcze Mazowsza. Różnice w poziomie PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca pomiędzy Warszawą a najbiedniejszymi podregionami województwa wynoszą już ponad 4:1.

Wśród uczestników badania Eurobarometru zapytanych o opinię, jak zmieni się jakość życia w regionie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, najbardziej optymistyczne prognozy dotyczą województwa dolnośląskiego – 17 proc. mieszkańców regionu uważa, że jakość życia się polepszy. W tym wypadku największymi pesymistami okazali się również mieszkańcy województwa lubuskiego – co czwarty sądzi, że poziom życia w regionie się pogorszy. W ocenie 61 proc. proc. mieszkańców Mazowsza i Małopolski nic w ich regionach się nie zmieni.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Komisji Europejskiej w 209 regionach w okresie od 3 do 23 września.

/kic/Kurier PAP

Żródło: http://www.kurier.pap.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *