Sesja nadzwyczajna, ale nielegalna?

Wątpliwości wokół nagłego zwołania posiedzenia regionalnego parlamentu w Pomorskiem

Nadzwyczajna ale nielegalna – taką opinię na temat zwołanej w trybie nagłym sesji sejmiku województwa pomorskiego, 19 października 2015 roku, mają radni opozycyjni z PiS pomorskiego sejmiku. Radnych wezwano na obrady w nadzwyczajnym trybie, w związku z propozycją utworzenia trzeciego na pomorzu województwa – ze stolicą w Koszalinie i z włączeniem do tego województwa części sąsiednich województw, w tym ziemi słupskiej. Celem tego spotkania było głosowanie przyjęcia uchwały, wyrażającej zaniepokojenie tą propozycją – utworzenia nowego województwa.

Projekt aktu prawnego, a także tryb zwołania posiedzenia regionalnego parlamentu, nie spodobały się opozycji. Mimo to, uchwała – zawierająca Rezolucję w sprawie inicjatywy utworzenia województwa koszalińskiego/środkowopomorskiego – została przyjęta jednogłośnie, bo opozycyjni radni opuścili salę obrad.

IMG_9521

Na zdjęciu: Część sali obrad pomorskiego Sejmiku. Fot. Kazimierz Netka.

Jerzy Barzowski, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość tak uzasadniał wówczas, 19 października, wyjście z sali:

Zwołana na dzień dzisiejszy sesja, w trybie art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie województwa oraz par. 7 ust. 6 statutu województwa pomorskiego, jest niezgodna z prawem. Nie został radnym przedstawiony wniosek grupy radnych, o którym mowa w ust. 7 ustawy. Mamy prawo sądzić, że w momencie zwoływania sesji takiego wniosku nie było warto przypomnieć, że w tej kadencji sesja w tym trybie była już zwoływana. Było to 8 grudnia 2014 roku. Wtedy wniosek grupy radnych został radnym przedstawiony.

Po tym oświadczeniu radni PiS wyszli z Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego, w której odbywają się sesje pomorskiego sejmiku.

Dyskusja odbywała się więc bez udziału opozycji – radnych PiS.

Tydzień później, czyli 26 października 2015 roku (dzień po wyborach do parlamentu, wygranych przez PiS), podczas zwyczajnej sesji pomorskiego Sejmiku, nastąpił ciąg dalszy tej sprawy.

IMG_9517

Na zdjęciu: Oświadczenie radnych PiS z 26 października 2015 r. Fot. Kazimierz Netka.

Radny Jerzy Barzowski – wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – odczytał „Oświadczenie”, w którym napisano m.in.; „Totalną kompromitacją dla przyjmujących rezolucję – naszym zdaniem na nielegalnej sesji – jest treść rezolucji, w której twierdzi się, że Prezydentem RP w roku 2004 był Lech Kaczyński. Nie wierzymy, że nikt tej nie czytał, dlatego chcemy wszystkim głosującym i piszącym tę rezolucję przypomnieć, że Prezydentem w roku 2004 był Aleksander Kwaśniewski.”

W Rezolucji, przyjętej uchwałą 19 października przez radnych województwa pomorskiego, napisano m.in.: „Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża zaniepokojenie zgłaszanymi w ostatnich tygodniach koncepcjami utworzenia, na bazie istniejących w latach 1975-1998 województw: koszalińskiego, pilskiego i słupskiego, nowego samorządowego województwa koszalińskiego/środkowopomorskiego. Sejmik Województwa Pomorskiego już w uchwale nr 240/XIX/2004 z dnia 1 marca 2004 r. przedstawił negatywną opinię o projekcie ustawy w sprawie utworzenia województwa środkowopomorskiego zgłoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Brak aprobaty dla tej inicjatywy wyraził wówczas również Prezydent RP, którego funkcję piastował w tamtym czasie Lech Kaczyński.”

IMG_9520

Na zdjęciu: Prezydium sejmiku województwa pomorskiego w dniu 26 października 2015 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Zdaniem Jana Kleinszmidta, przewodniczącego sejmiku województwa pomorskiego, pod względem formalnym wszystko jest w porządku. Błędy popełnili ci, co przygotowywali dokumentację – projekt rezolucji.

Prezydent Lech Kaczyński opowiedział się przeciwko powołaniu woj. środkowopomorskiego, ale dopiero w maju 2006 roku.

Sprawa wróciła m.in. w  trakcie minionej kampanii przed wyborami do parlamentu.  Jarosław Kaczyński, prezes PiS, zaproponował utworzenie województwa środkowopomorskiego oraz warszawskiego. Reakcją na to pierwsze jest Rezolucja, przyjęta 19 października głosami koalicyjnych radnych (PO i PSL) pomorskiego sejmiku.

Wiele wskazuje, że problem trzeciego województwa na Pomorzu, będzie jeszcze wiele razy rozpatrywany.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *