Wkrótce sprecyzowane zostaną militarne oraz inne możliwości wykorzystania przez Polskę przestrzeni międzyplanetarnej i dalszej. Powstaje specjalne studium. Zmiana na stanowisku prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Polska i Pomorskie stają się coraz silniejsze w Kosmosie. Jeszcze nie mamy rakiet, ale posiadamy jedyny w świecie zegar pulsarowy. Pomorska firma przewodniczy konsorcjum zajmującemu się technologiami kosmicznymi.

Blue Dot Solutions z Gdańska przewodniczy konsorcjum, który opracuje „Studium wykonalności dotyczące przyszłościowych technik i technologii kosmicznych” – zlecone przez Polską Agencję Kosmiczną. W skład konsorcjum wchodzą m.in. Polska Akademia Nauk, a także SpaceForest sp. z o.o. Studium będzie zawierać analizę kierunków i możliwości rozwoju technik i technologii kosmicznych w obszarze militarnym, naukowym, technicznym, ekonomicznym, medycznym, społecznym i prawnym w perspektywie najbliższych 5, 10 i 15 lat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fot. Z Archiwum Polskiej Agencji Kosmicznej

Umowa zlecająca wykonanie studium została podpisana dnia 11 października 2016 r. przez pułkownika Mieczysława Lepionkę – dyrektora Departamentu Wojskowych Technologii Satelitarnych Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Macieja Mickiewicza – wiceprezesa Blue Dot Solutions. Studium powinno być gotowe pod koniec lutego 2017 roku – wynika z informacji, które przekazała nam Iga Zacher z Blue Dot Solutions sp. z o.o.
img_4146Na zdjęciu: Ekran zegara pulsarowego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Radioteleskop, odbierający sygnały z gwiazd – pulsarów, znajduje się na Kościele Św. Katarzyny w centrum Gdańska. Fot. Kazimierz Netka.

Studium wykonalności dotyczące przyszłościowych technik i technologii kosmicznych będzie opracowaniem najszerszym tematycznie spośród studiów wykonalności dotychczas zleconych przez Polską Agencję Kosmiczną. Celem jego realizacji jest analiza trendów oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji dotyczących rozwoju technik i technologii kosmicznych w: łączności i nawigacji satelitarnej; obserwacji Ziemi i przestrzeni kosmicznej; systemach autonomicznych i robotyki kosmicznej; eksploracji kosmosu poprzez loty załogowe i bezzałogowe; napęd i paliw kosmicznych; technikach wynoszenia satelitów oraz w zakresie biotechnologii i mikrobiologii kosmicznej. Opracowanie ma również zawierać ocenę potencjału polskich podmiotów w kontekście możliwości ich włączania w rozwój przyszłościowych technologii i technik kosmicznych i satelitarnych. W Studium znajdą się też sugestie dotyczące opracowania koniecznych rozwiązań prawnych w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fot. Z Archiwum Polskiej Agencji Kosmicznej

W skład Konsorcjum, które przygotuje dla Polskiej Agencji Kosmicznej studium wykonalności dotyczące przyszłościowych technik i technologii kosmicznych, wchodzą firmy: Astri Polska sp. z o.o.; Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk; Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk; Creotech Instruments S.A.; Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o.; i SpaceForest sp. z o.o. Lliderem jest – jak już wspomnieliśmy – firma Blue Dot Solutions Sp. z o.o.
Konkurs, w ramach którego wyłoniono wykonawcę studium, został ogłoszony 7 czerwca 2016 r.. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe, które zostało rozesłane do 37 podmiotów, do PAK wpłynęły 3 oferty – informuje Urszula Szwed-Strych – główny specjalista ds. kontaktów z mediami Polskiej Agencji Kosmicznej.
zdjecie_polsa_podpisanie_studium1Fot. Z Archiwum Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna zleciła dotychczas opracowanie wstępnych studiów wykonalności 3 projektów: Astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV, Architektury systemu świadomości w obszarze Kosmosu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych oraz Satelitarnego systemu zobrazowań radarowych.

img_4176Fot. Kazimierz Netka

O Agencji:
Polska Agencja Kosmiczna (PAK) jest rządową agencją wykonawczą utworzoną na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. Uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, wspierając wykorzystanie systemów satelitarnych i rozwój technologii kosmicznych. Najważniejsze zadania Agencji dotyczą 5 obszarów: koordynowania aktywności polskiego sektora kosmicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, reprezentowania Polski w kontaktach z międzynarodowymi organizacjami sektora kosmicznego, wspierania krajowych projektów naukowych i biznesowych związanych z technologiami kosmicznymi, jak również działania na rzecz szerszego wykorzystania technologii satelitarnych w pracy administracji publicznej oraz wzrostu potencjału obronnego kraju. Ambicją Agencji jest, aby w roku 2030 polski sektor kosmiczny był w wybranych obszarach w pełni konkurencyjny w wymiarze globalnym i mógł zapewnić Polsce niezależność w dostępie i wykorzystywaniu danych satelitarnych – informuje Urszula Szwed-Strych – główny specjalista ds. kontaktów z mediami Polskiej Agencji Kosmicznej.
Niedawno nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Pani Premier Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Agencji pułkownikowi Piotrowi Suszyńskiemu, wiceprezesowi PAK ds. Obronnych.
p1060560Na zdjęciu: Dom Technika NOT i Kościół Św. Katarzyny w Gdańsku. Na kościele znajduje się radioteleskop, a w świątyni – grób Jana Heweliusza i aparatura zegara pulsarowego. Fot. Kazimierz Netka.

Centrala Polskiej Agencji Kosmicznej znajduje się w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3. To trochę na uboczu. Ta ważna instytucja powinna znaleźć się w centrum Gdańska, np. tuż obok miejsca, gdzie pracował astronom Jan Heweliusz; blisko pierwszego w świecie zegara pulsarowego. Takie lokum znajduje się w Domu Technika NOT przy ul. Rajskiej.
img_4169Na zdjęciu: Gen. Mirosław Hermaszewski (z lewej) – pierwszy Polak w Kosmosie. Zdjęcie zrobiono podczas spotkania w Europejskim Centrum Solidarności z gen. Mirosławem Hermaszewskim, 06 lutego 2016 roku – w trakcie Święta Gdańskiej Nauki. Fot. Kazimierz Netka.

W piątek w Gdańsku odbędzie się niezwykle ważna konferencja, poświęcona badaniom kosmicznym. Dowiemy się na niej m.in. jakie są uwarunkowania eksploracji przestrzeni kosmicznej. Będzie mowa również o szkodach wyrządzanych przez obiekty kosmiczne, takie jak pojazdy oraz ich pozostałości. Przedstawione zostaną: Polska Strategia Kosmiczna oraz Narodowy Program Kosmiczny. Poruszone będą problemy i nadzieje związane z górnictwem asteroidalnym.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *