Nastaje nowa epoka w zapobieganiu uzależnieniom. Brakuje pieniędzy. W Pomorskiem, wpływy z tytułu tzw. kapslowego od hurtowni, w ciągu 10 lat spadły z 3 mln zł do 0,5 mln zł.

Narkotyk nie zawsze da się zastąpić czymś innym, nieszkodliwym. Uzależnienie od sięgania po… to choroba.

Niełatwo znaleźć coś, co uzależnionemu zastąpiłoby substancję czy nawyk. Z narkomanii, alkoholizmu, czy tabletzimu trzeba człowieka wyleczyć. Nie da się skutecznie uzależnień zastąpić czymś innym, na tyle atrakcyjnym, by odciągnęło pacjenta od nałogu. Dowodem tego są niektorzy olimpijczycy, zażywający zabronione substancje. Sport nie zawsze może być alternatywą dla narkomanii, a przynajmniej nie sam sport. Jeśli już pojawia się jakaś namiastka np. kokainy, okazuje się, że jej miejsce zajmuje inna używka, dopalacz. Na takie m.in. problemy zwracali uwagę eksperci, podczas konferencji pt. „Współczesna profilaktyka, terapia i reintegracja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”, przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.
Głównym przedmiotem dyskusji na wspomnianym spotkaniu był m.in. dotychczasowy i przyszły, pomorski system pomocy osobom poszkodowanym. Konferencję zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a inicjatorką – jak podkreśliła Krystyna Dominiczak, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – była Pomorska Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Konferencja miała na celu wymianę informacji między specjalistami z różnych dziedzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

p1060585Na zdjęciu: Reprezentanci prelegentów. Fot. Kazimierz Netka.

Przeciwdziałanie uzależnieniom jest bardzo ważne – mówił Paweł Orłowski – członek zarządu województwa pomorskiego. Tej polityce chcemy nadać duży priorytet, aby nie podejmować działań reaktywnych. Wiemy, kiedy najczęściej dochodzi do inicjowania uzależnień. To okres gimnazjalny w życiu młodych ludzi.

Wiemy, że trzeba wcześnie reagować. Warto wymieniać się doświadczeniami, korzystać ze sprawdzonych metod. Temu celowi ma służyć platforma wymiany informacji, która zostanie stworzono na poziomie regionu.
Współpraca jest niezbędna. Na działania profilaktyczne, przeciwdziałające uzależnieniom, jest coraz mniej pieniędzy. Jak powiedziała Krystyna Dominiczak, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP – w przyszłym roku wpływy z tzw. kapslowego, od hurtowni z tytułu sprzedaży alkoholu, wyniosą około 500 000 złotych. 10 lat temu te opłaty w sumie sięgały prawie 3 000 000 złotych rocznie.
wspolczeFot. Kazimierz Netka

Wykład inauguracyjny pt. „Współczesna profilaktyka, terapia i reintegracja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – możliwości i ograniczenia” wygłosiła Jolanta Łazuga-Koczurowska – przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR.
p1060667Ustawę o zdrowiu publicznym, a także Narodowy Program Zdrowia 2016 – 2020 przedstawił dr n. med. Łukasz Balwicki – specjalista zdrowia publicznego, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Poinformował, co nowe przepisy zmieniają w funkcjonowaniu profilaktyki narkomanii i problemów alkoholowych. Zniknie na przykład krajowy program przeciwdziałania narkomanii. Zostanie zawarty w ustawie o zdrowiu publicznym.
p1060687Ramowy Program Szkoleń dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła Małgorzata Pobłocka – pedagog, główny specjalista ds. profilaktyki uzależnień w Urzędzie Miasta Sopotu.

p1060701O skuteczności w profilaktyce mówił Zygmunt Medowski – przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”. Zwrócił uwagę na pojawianie sie nowego człowieka: homo tabletis – uzaleznionego od komputera, smartfonu, tabletu. Zebrani zobaczyli to na filmie Fundacji Dzieci Niczyje przygotowanego w ramach kampanii społecznej „Mama, tata, tablet”.

p1060732Pomorskie podmioty reintegracji społecznej zaprezentowała Barbara Bałka – konsultant do spraw reintegracji społeczno – zawodowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Gdańsku.
p1060767Pomorskie ma się czym chwalić w ratowaniu ludzi z uzależnień. Dowodzą tego dobre praktyki różnych ośrodków. O Stowarzyszeniu Solidarni Plus w Wandzinie opowiedziała Magdalena Babińska-Sobolewska – specjalista ds. programów unijnych w tym ośrodku.
p1060857Monika Olszewska przedstawiła Stowarzyszenie Teen Challenge – Chrześcijańską Misję Społeczną, mające ośrodki m.in. w miejscowościach Łękinia oraz Broczyna.
Podsumowanie i zakończenie konferencji, a także przedstawienie rekomendacji oraz wniosków powierzono Jackowi Sękiewiczowi – dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku.
– Działania, które podejmujemy, muszą być prowadzone nie tylko wobec uzależnionych – mówił dyrektor Jacek Sękiewicz. – Musimy obejmować nimi również rodziny, środowiska, w których przebywają uzależnieni, a także szkoły. Musimy stosować rozwiązania instytucjonalne i systemowe, zmierzające do nauczania, do pokazywania dobrych wzorców zachowań.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.