Pracodawcy Pomorza organizują debaty z kandydatami na parlamentarzystów. Biznesmeni chcą wiedzieć, jakie ubiegający się o miejsca w Sejmie i Senacie mają koncepcje rozwoju regionu oraz pomysły na stworzenie warunków do dynamiczniejszego rozwoju przedsiębiorców i przedsiębiorczości w Polsce

Fot. Kazimierz Netka.

Przedstawione zostaną poglądy polityków z komitetów ogólnopolskich

Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza organizuje dwie debaty gospodarcze z kandydatami do parlamentu z ogólnopolskich komitetów wyborczych. Podczas tych spotkań reprezentanci tych komitetów, będą mogli przedstawić swe programy wyborcze, powiedzieć, jak widzą przyszłość naszego kraju, w tym północnej Polski. Debaty zaplanowano na 2 i 6 października – poinformował Maciej Michniewski – specjalista ds. komunikacji Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza.

Środowisko pomorskich biznesmenów pragnie dowiedzieć się, jakie kandydaci na posłów i senatorów mają koncepcje rozwoju regionu – z uwzględnieniem wyzwań gospodarczych oraz podjęcia działań na arenie ogólnopolskiej w celu stworzenia warunków do dynamiczniejszego rozwoju przedsiębiorców i przedsiębiorczości w Polsce.

DEBATA GOSPODARCZA WYBORY 2023 OKRĘG GDAŃSKI odbędzie się 2 października br. o godzinie 15:00 w Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku (Aleja Grunwaldzka 238A).

DEBATĘ GOSPODARCZĄ WYBORY 2023 OKRĘG GDYŃSKO-SŁUPSKI zaplanowano na 6 października br. o godzinie 15:00 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (ul. Kielecka 7).

Celem debat jest przybliżenie przedsiębiorcom i pracodawcom wyborczych programów gospodarczych poszczególnych (zarejestrowanych) ogólnopolskich komitetów wyborczych. Nasze środowisko oczekuje od kandydatów przedstawienia koncepcji regionu z uwzględnieniem wyzwań gospodarczych oraz podjęcia działań na arenie ogólnopolskiej mających doprowadzić do zapewnienia rozwoju gospodarczego Pomorza oraz stworzenia warunków dla dynamiczniejszego rozwoju przedsiębiorców i przedsiębiorczości w Polsce – napisali w zaproszeniu dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza oraz Tomasz Limon – prezes Zarządu Pracodawców Pomorza.

Debaty zostaną podzielone na trzy bloki. Podczas pierwszej części, trwającej ok. 50 minut, Kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania przygotowane przez organizację. Liczba pytań będzie uzależniona od liczby kandydatów uczestniczących w debacie.

Udzielający odpowiedzi będą się wypowiadać w kolejności ustalonej podczas losowania. Każdy z kandydatów będzie miał tyle samo czasu na odpowiedź (ok. 2 minut na każde pytanie). Nie przewiduje się zadawania pytań przez kandydata innym kandydującym uczestniczącym w debacie.

W drugiej części debaty trwającej również ok. 50 minut przedsiębiorcy będą mogli zadawać pytania problemowe kierowane do wszystkich Kandydatów (0,5 minuty na zadanie pytania). Odpowiedzi udzielać będą tylko ci, którzy wyrażą chęć ustosunkowania się do podniesionego w pytaniu problemu. Pytania ad personam będą uchylane przez prowadzącego. W przypadku dużego zainteresowania przewidziana jest możliwość przedłużenia tej części debaty o dodatkowe 15 minut.

W trzecim bloku każdy z Kandydatów będzie mógł przedstawić dodatkowe, uzupełniające elementy swojego programu gospodarczego w czasie nie dłuższym niż 4 minuty. Na zakończenie: rozmowy kuluarowe pomiędzy kandydatami i przedsiębiorcami.

Debatę poprowadzi gdański politolog dr Jarosław Och – pracownik naukowy Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *