„Wspólnie dla Klimatu” w Gdańsku. Debaty o jednych z najważniejszych problemów ludzkości. Albo stworzymy warunki do życia w czystości, zmniejszymy produkcję gazów cieplarnianych, albo zdegradujemy świat. Politechnika Gdańska przedstawiła m.in. sposób niszczenia pozostałości farmaceutyków w ściekach

Fot. Kazimierz Netka.

Neutralność klimatyczna – jeden z najważniejszych celów pokojowych, jakie Ziemianie pragną osiągnąć

Fot. Kazimierz Netka.

Jak ocalić Ziemię i jej mieszkańców? – To raczej problem ogólnoświatowy i chodzi tu nie tylko o wojny i możliwość militarnego zniszczenia Ziemi. Istotne są też zagrażające naszemu globowi zmiany o charakterze klimatycznym i podwyższanie się średniej temperatury na wszystkich kontynentach, morzach i oceanach. Dlatego, zapobieganie tym zjawiskom musi być realizowane i globalnie, i lokalnie.

Fot. Kazimierz Netka.

O tym, jak na szczeblu kraju, województwa, miasta, wioski można bronić się przed termicznymi zmianami w atmosferze, 28 września 2023 roku rozpoczęto dyskutować w Gdańsku, podczas dwudniowej konferencji „Wspólnie dla Klimatu”. Konferencję prowadził red. Tomasz Galiński. Głównymi organizatorami – inicjatorami tych rozmów, debat są Miasto Gdańsk, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Związek Miast i Gmin Morskich.

Fot. Kazimierz Netka.

Obrady zorganizowano w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich przy ul. Żaglowej 11. Dwudniowe spotkanie składa się z następujących części: Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza (28.09); Pomorskie Eko Forum (29.09); Debata „Głos młodzieży dla klimatu” – debata Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego i Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (29.09); Gdańskie Forum Zmian Klimatu – konsultacje społeczne Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Gdańska, warsztaty (29.09.)

Fot. Kazimierz Netka.

Pierwszego dnia debaty toczyły się pod hasłem: „WSPÓLNIE DLA KLIMATU: ROLA SAMORZĄDÓW W KSZTAŁTOWANIU POLITYK I STRATEGII”.

Fot. Kazimierz Netka.

Goście zostali powitani m.in. przez Mieczysława Struka – marszałka województwa pomorskiego. Pan marszałek wspomniał o Pawle Adamowiczu – zmordowanym kilka lat temu prezydencie Gdańska i o powołaniu Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Przypomniał o klimatycznych planach Unii Europejskiej, o konieczności zmniejszenia ilości emisji dwutlenku węgla – w ramach unijnego celu: Fit For Fifty Five, czyli „Gotowi na 55”.

Fot. Kazimierz Netka.

Obowiązkowy unijny cel klimatyczny: to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55 procent do 2030 r (w porównaniu do ilości CO2 emitowanej na terenie dzisiejszej UE w 1990 roku). Państwa UE pracują nad nowymi przepisami, które pozwolą ten cel osiągnąć, a dodatkowo do 2050 r. uczynić UE neutralną dla klimatu. Pytanie czy to jest możliwe, czy damy radę? Ten cel jest w kilku krajach kontestowany – powiedział Mieczysław Struk. Pomorskie co może, to robi, by zmniejszyć emisję gazów cieplarniach. W tym zakresie wykorzystuje unijne pieniądze, przyznane województwu w ramach RPO 2014 – 2020 oraz w Funduszach Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027.

Fot. Kazimierz Netka.

Inwestycje w czerpanie z odnawialnych zasobów energii mogą znacząco przebudować gospodarkę. Na przykład, w związku z budową farm morskich elektrowni wiatrowych, w Pomorskiem może powstać około 30 000 miejsc pacy. Wspólnie z partnerami zagranicznymi Pomorskie opracowuje projekt H2CE, dotyczący diagnozy gospodarki wodorowej.

Pomorskie ma dobre opinie, jeżeli chodzi o wykorzystywanie odnawialnych zasobów energii.

Fot. Kazimierz Netka.

Mówił o tym, podczas transmisji, Kamil Wyszkowski –  przedstawiciel krajowy, dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact , zwracając uwagę m.in. na to, że w Pomorskiem około 63 procent wytwarzanej elektryczności to tak zwana zielona energia.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółowych problemach mówiono podczas debat. W pierwszej, otwierającej forum, zatytułowanej: „Zielona transformacja – szanse i ryzyka dla rozwoju gospodarczego”, moderatorem był Stanisław Szultka – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Uczestnicy: Janusz Wojciech Steinhoff – minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Ekspert ds. energetyki, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa; dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – członkini Rady Koordynacyjnej Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, koordynatorka wiodąca grupy roboczej edukacja społeczna, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Andrzej Szcześniak – ekspert rynku gazu; Tomasz Balcerowski – prezes zarządu Ekoinbud Sp.z o.o.

Fot. Kazimierz Netka.

Oto program na kolejne części spotkania: Debata 2, pt. „Wspólnie dla klimatu – rola samorządów w kształtowaniu polityk i strategii”, moderowana była przez prof. Adama Ceniana z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Według progrsmu, mieli w niej uczestniczyć: Maciej Riemer – dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi; Dawid Litwin – wójt Gminy Potęgowo; Agnieszka Koncka-Olejnik – kierownik Zespołu w Biurze Sektora Publicznego, Bank Pekao S.A.; Jolanta Szewczun – burmistrz Dzierzgonia.

Fot. Kazimierz Netka.

Debatę 3, pt. „Budowanie niezależności energetycznej w samorządach” moderował Jacek Walski – Prezes Fundacji Zielony Feniks. Uczestnicy: Marek Zimakowski – wójt Gminy Przywidz; Mariusz Sadłowski – dyrektor Biura Energetyki, Urząd Miejski w Gdańsku; Sławomir Halbryt – prezes zarządu Sescom S.A, Prezydent Rady RIGP; Józef Neterowicz – EKOSMART PARTNER; Magdalena Pronobis – wiceprezeska, Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.

Debata 4 nosiła tytuł: „Porozmawiajmy o energetyce i klimacie – i miała charakter poznawczy – poglądów kandydatów na parlamentarzystów. Partner tej dyskusji: Pracodawcy Pomorza. Moderator: dr Jarosław Och z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy: kandydaci nr 1 z list do Sejmu z okręgu wyborczego 25 i 26.

Fot. Kazimierz Netka.

Wieczorem: Gala „Wspólnie dla klimatu”. Podczas tego wydarzenia – wręczenie nagród w konkursie „Klimatyczna Gmina” oraz Nagród Specjalnych Marszałka Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Debatom towarzyszą ekspozycje najnowszych osiągnięć naukowców, przedsiębiorców, samorządów. Na przykład, Politechnika Gdańska przedstawia m.in., projekt niszczenia pozostałości farmaceutyków w ściekach.

Fot. Kazimierz Netka.

Drugi dzień obrad, w piątek 29 września 2023 roku, poświęcony jest tematom pod hasłem: „WSPÓLNIE DLA KLIMATU: LOKALNE ROZWIĄZANIA GLOBALNYCH PROBLEMÓW” – poinformowała prezes Agnieszka Orłowska – główna organizatorka obydwu forów. Zaplanowano 4 panele, podczas których przedstawione zostaną prezentacje pokazujące dobre praktyki z zakresu ochrony powietrza, spółdzielni energetycznych, gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym (GOZ). W strefie wystawców zaprezentowane zostaną m.in. projekty naukowe z zakresu ochrony wody i GOZ realizowane w formule B+R.

Fot. Kazimierz Netka.

Wydarzenie to przeznaczone jest m.in. dla przedstawicieli samorządów, ich instytucji i spółek, dla świata nauki, biznesu oraz społeczeństwa. Ma na celu zgromadzenie wiodących specjalistów, naukowców i decydentów z różnych dziedzin – po to, aby wspólnie spróbować wypracować nowe rozwiązania, innowacyjne strategie, przyczyniające się do ochrony naszego środowiska naturalnego i do walki ze zmianami klimatycznymi. Program wydarzenia jest na: www.ekoforum.pomorskie.pl .

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *