Prof. Piotr Stepnowski rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Rektor zamierza stworzyć Uniwersytet Marzeń. Zapowiada powołanie rzecznika ds. rzetelności naukowej. Będzie zmiana na stanowisku dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Na zdjęciu: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotr Stepnowski. Zdjęcie z Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Fot. A. Smykowski.

Światowy pionier badań w zakresie wykrywania i oceny zagrożenia środowiska nietypowymi zanieczyszczeniami chemicznymi

Pół wieku temu, w rejonie ulic Bażyńskiego, Wita Stwosza w Gdańsku Oliwie postawiono tablicę z napisem: „Jest Uniwersytet!”. Wówczas powstał Uniwersytet Gdański, z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Dzisiaj, zaczyna się nowy etap tej Uczelni: Uniwersytet Marzeń. Taką wizję ma wybrany dzisiaj, 23 listopada 2020 roku, nowy rektor tego Uniwersytetu, prof. Piotr Stepnowski.

Źródło ilustracji: Transmisja z briefingu

– Zwyciężyła wizja wspólnoty akademickiej. Prof. Piotr Stepnowski rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Głosami 104 za, 26 przeciw, zero wstrzymujących się elektorzy Uniwersytetu Gdańskiego wybrali na stanowisko rektora prof. Piotra Stepnowskiego na kadencję 2020/2024. Przed nowym rektorem niełatwe zadanie, m.in. odbudowy wizerunku uczelni – poinformowała nas dr Beata Czechowska-Derkacz – Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Gdańskiego.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, dokonując wyboru rektora Uniwersytetu Gdańskiego, udzieliła mi dużego kredytu zaufania – powiedział prof. Piotr Stepnowski po wyborach. – Mandat ten, uzyskany znaczącą większością głosów, pozwala mi na realizację wizji uniwersytetu będącego wspólnotą różnorodności.

Fot. S Ciszek

Mieliście Państwo okazję (i macie nadal) zapoznać się z nią, wyrażoną w programie wyborczym, który znajduje się na mojej stronie i który powstał w wyniku konsultacji z różnymi środowiskami naszej uczelni. Jest on wyrazem potrzeby zmian, jakie muszą nastąpić.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wizja ta nie może być realizowana chaotycznie. Ważny jest plan wdrożenia i zaangażowanie wszystkich w budowę nowego oblicza naszej Uczelni.

Program, poparty przez Państwa w dzisiejszym głosowaniu, to bowiem nie tylko program naprawczy uczelni, ale też stanowcza zmiana wizerunku, jaki przesłonił niedawno 50 lat świetnej historii UG oraz  mrówczą pracę wybitnych naukowców i dydaktyków. Wiem, że czeka mnie, a właściwie nas, niełatwe zadanie.

Chciałbym prosić Państwa o wsparcie i życzliwość – przede wszystkim dla uczelni, która przez pół wieku zasłużyła się dla historii naszego regionu, wykształciła rzesze wspaniałych absolwentów i zasługuje na to, żeby postrzegać ją jako kuźnię świetnych kadr, miejsce pracy wybitnych naukowców i nauczycieli – powiedział nowy rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Piotr Stepnowski.

Źródło ilustracji: Transmisja z briefingu

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski tytuł naukowy profesora uzyskał w wieku 39 lat. Swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Gdańskim. Był m.in. Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Dziekanem Wydziału Chemii UG, obecnie pełni funkcje dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz kierownika Katedry Analizy Środowiska na Wydziale Chemii UG. Jest światowym pionierem badań w zakresie wykrywania i oceny narażenia środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pozostałości leków czy tzw. cieczy jonowych. Współpracuje z szerokim gronem naukowców, także z ośrodków zagranicznych, m.in. z Niemiec, Francji czy Portugalii. Jest autorem i współautorem ponad dwustu naukowych artykułów, opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych, podręczników akademickich, a także redaktorem naukowych monografii.  Prace prof. Stepnowskiego były cytowane blisko siedem tysięcy razy, a wartość tzw. Indeksu Hirscha, który służy ustaleniu znaczenia całego dorobku autora, wynosi 49, co stawia prof. Piotra Stepnowskiego w ścisłej czołówce polskich naukowców. W rankingu TOP2% Uniwersytetu Stanforda, Elsevier i SciTech Strategies prof. Piotr Stepnowski znalazł się w gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowalności publikacji przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin. Był opiekunem ponad pięćdziesięciu prac magisterskich oraz promotorem 14 doktoratów. Pełnił i pełni wiele ważnych funkcji w organizacjach społecznych i samorządowych, związanych z ochroną środowiska.

O funkcję Rektora UG ubiegał się również: prof. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów (UKE), które liczy 132 osoby (w głosowaniu 23.11.2020 wyłączony został, jako kandydat, prof. K. Bielawski, który jest w składzie UKE). Uczelniane Kolegium Elektorów w połowie składa się z członków Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, wybranego na kadencję 2020-2024, a w połowie z przedstawicieli wydziałów, jednostek, studentów, doktorantów oraz pracowników administracji Uniwersytetu Gdańskiego – wynika z informacji, które przekazała nam dr Beata Czechowska-Derkacz – Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Gdańskiego.

Źródło ilustracji: Transmisja z briefingu

Jeszcze tego samego dnia obył się briefing prasowy z nowowybranym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Piotr Stepnowski powiedział m.in. że zamierza powołać w Uniwersytecie rzecznika ds. rzetelności naukowej. Pragnie też, by powstało Centrum Marketingu i Komunikacji.

Prof. Piotr Stepnowski był dyrektorem powołanego we wrześniu br. Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, do którego należą, prócz Uniwersytetu Gdańskiego, także Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny. Zapytaliśmy, co dalej będzie ze Związkiem Uczelni w Gdańsku.

– Z racji wygranych wyborów dziś zrezygnuję z funkcji dyrektora – powiedział prof. Piotr Stepnowski. – Poinformowałem już o tym przewodniczącego Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Jestem już po rozmowie telefonicznej z rektorem Marcinem Gruchałą i rektorem Krzysztofem Wilde. Umówieni jesteśmy wstępnie na piątek, Chcę panom rektorom przedstawić propozycję mojego następcy; to jest oczywiście jedynie propozycja, ale takie zobowiązanie złożyłem przed Zgromadzeniem, że taka osoba się pojawi. Nie jestem upoważniony aby dzisiaj mówić o personaliach, ale jest to osoba, która znakomicie zna środowisko akademickie wszystkich trzech uczelni gdańskich, pracowała na dwóch z nich, w związku z tym jest zorientowana w różnicach ale też podobieństwach uczelni. Tych zadań przed Związkiem wciąż bardzo wiele, ale też wiele już zostało zrobionych. Dzisiaj w zasadzie przechodzimy do fazy operacyjnej pracy nad konkretnymi rozstrzygnięciami procesu budowania, procesu konsolidacyjnego, czyli diagnozy obszarów wspólnych, diagnozy obszarów różnych, w zakresie oczywiście takim, w jakim widzimy miejsce dla Związku, a w przyszłości być może federacji uczelni, bo to jest kolejny krok konsolidacji naszego środowiska akademickiego i wierzę, że nowy dyrektor znakomicie podoła sobie z tymi zadaniami, a ja jako rektor Uniwersytetu Gdańskiego zasilę Zgromadzenie Uczelni w Gdańsku i na pewno dalej będę tę ideę wspierał jako jeden z pomysłodawców i inicjatorów powołania Związku.

Źródło ilustracji: Transmisja z briefingu

Wykonaliśmy już bardzo dużo zadań. Jednym z najważniejszych było przygotowanie i wysłanie już wniosku do Ministerstwa w sprawie uzyskania finansowania na pierwszy rok działalności, a było to możliwe dzięki obecności w Programie konsolidacji uczelni w ramach POWER – Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wspólnie z koleżankami i kolegami z Politechniki Gdańskiej przygotowaliśmy taki wniosek, który da na pewno konkretny impuls do rozwoju działalności Związku, a Politechnika Gdańska jako ta, która odpowiedzialna jest za siedzibę tej organizacji również przygotowała już pomieszczenia, które lada chwila będziemy mogli zasiedlić. Tylko w jasnych barwach widzę przyszłość Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita – powiedział prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.