Program Czyste Powietrze. Dłuższy termin dla gmin, które chcą skorzystać z dodatkowych pieniędzy w programie

Źródła ilustracji: WFOŚiGW w Gdańsku.

Chęć uczestnictwa najlepiej zgłaszać w formie elektronicznej

 Do końca marca 2021, czyli jeszcze przez prawie miesiąc gminy mogą zgłaszać chęć podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w sprawie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Na samorządy, które zaangażują się w program, czeka specjalny pakiet korzyści – wynika z informacji, które przekazała nam Urszula Pakulska – Główny Specjalista, Dział Rozwoju i Marketingu WFOŚiGW w Gdańsku.

Ogólnopolski budżet wszystkich profitów, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wynosi ponad 100 mln zł. Obejmuje on środki na utworzenie i funkcjonowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców. Każda gmina, która weźmie udział w programie Czyste Powietrze, otrzyma na to grant w wysokości 30 000 zł. Wszystkie gminy, które podejmą współpracę przy realizacji Czystego Powietrza, otrzymają bonusy za każdy złożony za ich pośrednictwem wniosek: 150 zł za wniosek o dofinansowanie na podwyższony poziom dofinansowania i 50 zł za wniosek na podstawowy poziom dofinansowania.

16 mln zł – to budżet ogólnopolskiego konkursu dla gmin. Premiowane będą w nim samorządy, w których w danym roku złożonych zostanie najwięcej wniosków w programie Czyste Powietrze.

Termin zgłoszeń dla gmin, które chcą skorzystać z bonusów został wydłużony, gdyż zainteresowanie było olbrzymie i nie wszystkie samorządy zdążyły zgłosić swój udział w programie. Chęć uczestnictwa można zgłaszać do końca marca, najlepiej w formie elektronicznej. Nie ma żadnego wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat – wyjaśnia Justyna Sikora – kierownik Działu Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Gdańsku.

Zgłoszenia należy wysyłać na adresy: miroslawa.cymanowska@wfos.gdansk.pl lub czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Gminy, które już przystąpiły do programu Czyste Powietrze, czyli podpisały porozumienia, otrzymają od nas propozycję aneksu. Nowe porozumienia i aneksy zawierane będą do końca maja 2021.

Więcej informacji znajduje się na stronie: Czystepowietrze.gov.pl (zakładka Dla gmin), tel .22 340 40 90 (ogólnopolska infolinia dla gmin).

Źródła ilustracji: WFOŚiGW w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *