Program MIECZNIK. PGZ Stocznia Wojenna wraz z Remontową Shipbuilding wybudują fregaty dla Marynarki Wojennej RP. Realizacja projektu w Polsce pozwoli na wytworzenie około 2000 miejsc pracy

Fot. Marek Grzybowski.

PGZ Stocznia Wojenna zorganizowała 21 października spotkanie, w czasie którego przedstawiciele konsorcjum PGZ-MIECZNIK i dyrektorzy stoczni poinformowali o przygotowaniach do budowy trzech okrętów nawodnych klasy fregata w ramach programu MIECZNIK.

Fot. Marek Grzybowski.

„Program Miecznik to niezwykle ambitny projekt, który wymaga współpracy na wielu poziomach. Fundamentem jego realizacji jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury, technologii oraz przede wszystkim profesjonalnej kadry” – mówił Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej, który przedstawił na spotkaniu kadrę zarządzającą Stoczni Wojennej, podkreślając jej doświadczenie i kompetencje w realizacji zadań stojących przez modernizującą się stocznią. Na rozwój stoczni wykorzystane będą środki z czterech różnych programów – wyjaśniał Lulewicz.

Konsorcjum stoczni i PGZ

Fot. Marek Grzybowski.

Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej wraz z pracownikami oprowadzili uczestników spotkania po stoczni i halach produkcyjnych w których będą wyposażane fregaty. Cezary Cierzan, dyrektor Programu MIECZNIK z ramienia PGZ S.A., zaprezentował planowane etapy realizacji projektu. Przedstawił również Przemysłowe Studium Wykonalności, które zostanie dostarczone Zamawiającemu w grudniu br. Zaprezentowano stan zaawansowania prac nad konfiguracją Sytemu Zarządzania Walką okrętów typu MIECZNIK.

Fot. Marek Grzybowski.

Marcin Ryngwelski, prezes zarządu Remontowa Shipbuilding zaprezentował dotychczasowe dokonania stoczni w produkcji okrętów i statków. Omówił zakres udziału stoczni w realizacji programu Miecznik. Podkreślił, że „udział w projekcie jest dla nas zarówno zaszczytem jak i zobowiązaniem”.

Studium wykonalności

Fot. Marek Grzybowski.

„Przemysłowe Studium Wykonalności, które zostanie złożone Zamawiającemu 10 grudnia 2021 r., to nie tylko Projekty Koncepcyjne platform okrętów oraz wariantowa propozycja konfiguracji Zintegrowanego Systemu Walki, ale także Analizy Techniczno-Ekonomiczne (gdzie oszacowane zostaną m.in. koszty cyklu życia przyszłych MIECZNIKÓW), koncepcje transferu technologii i wiedzy oraz rozwoju infrastruktury, a także m.in. zarządzania programem, łańcuchem dostaw i jakością. To kompleksowa koncepcja realizacji tego bardzo złożonego przedsięwzięcia” – informował Cezary Cierzan, dyrektor Programu MIECZNIK PGZ S.A. za pośrednictwem połączenia internetowego.

Program Miecznik

Fot. Marek Grzybowski.

obejmuje opracowanie, zbudowanie oraz dostarczenie w latach 2021-2034 trzech okrętów nawodnych klasy fregata wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW) – informuje PGZ Stocznia Wojenna. Za realizację projektu odpowiada Konsorcjum PGZ-MIECZNIK w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Remontowa Shipbuilding S.A. Realizacja projektu w Polsce pozwoli na wytworzenie około 2000 miejsc pracy w stoczniach, przedsiębiorstwach zbrojeniowych oraz innych sektorach przemysłu bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Pozyskane kompetencje pozwolą rozwinąć nowe możliwości i pomogą w pracach przy innych projektach na rzecz Marynarki Wojennej RP. W grudniu 2021 roku Zamawiający w ramach Projektu Koncepcyjnego będzie miał możliwość wyboru jednej z trzech propozycji platform opracowanych przez zespoły reprezentujących kontrahentów zagranicznych (Navantia, Babcock, tkMS) oraz propozycję okrętowego systemu walki (OSW) z wariantowym wyposażeniem.

Marek Grzybowski

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *