Program Polska – Rosja pomoże w zbudowaniu szlaku patriotycznego Będomin – Westerplatte? Pomysł stworzenia tego szlaku, autorstwa Marka Zimakowskiego – wójta gminy Przywidz – od kilku lat jest w zawieszeniu, ale istnieje w programie zadań Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Może warto tę ideę zacząć urzeczywistniać w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości…

Na zdjęciu: Sygnatariusze Listu Intencyjnego, podpisanego 14 listopada 2014 roku,  w sprawie budowy Szlaku Hymnu Narodowego. Fot. Kazimierz Netka.

Szlak Hymnu Narodowego powstanie dzięki temu, co się będzie działo w Obwodzie Kaliningradzkim?

Nie może zostać sfinalizowana budowa rowerowego szlaku hymnu narodowego, mającego połączyć dwa ważne dla Polaków, historyczne miejsca: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Pole Bitwy Westerplatte w Gdańsku. List intencyjny w tej sprawie podpisano, w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 14 listopada 2014 roku. Teraz brakuje pieniędzy. Na szczęście, jest szansa, że w zbudowaniu tego szlaku pomogą nam… Rosjanie. Konkretnie, najprawdopodobniej, ten patriotyczny szlak zostanie sfinansowany z funduszy, jakie zawarte są w unijnym programie współpracy transgranicznej Polska – Rosja. Taką nadzieję ma Marek Zimakowski – wójt gminy Przywidz w województwie pomorskim, pomysłodawca połączenia Będomina i Westerplatte patriotycznym szlakiem turystycznym.

Fot. Kazimierz Netka

A jak jest teraz? Oto, 15 stycznia 2018 roku; trwają obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W hotelu Central w centrum Gdańska o godzinie 16 zaczynają się uroczystości VII Spotkania Noworocznego zorganizowanego przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Wśród uczestników jest też Marek Zimakowski – wójt gminy Przywidz. Na jego widok, od razu przypomina się nam wydarzenie, które miało miejsce 14 listopada 2014 roku w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Chwilę później, Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przedstawił dorobek metropolii. Jeden ze slajdów pokazywanej przez pana dyrektora prezentacji, poświęcony jest właśnie Szlakowi Hymnu Narodowego.

Na zdjęciu: Marek Zimakowski

Podczas przerwy, rozmawiamy na ten temat z pomysłodawcą: wójtem Markiem Zimakowskim; nawiązujemy do 14 listopada 2014 roku (dwa dni przed wyborami samorządowymi obecnej kadencji), gdy w w Muzeum Narodowym w Gdańsku podpisano List Intencyjny dotyczący przygotowania i realizacji projektu „Budowa patriotyczno – edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo-rowerowego pn. Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte. Jak bardzo zaawansowana jest budowa tego łącznika? – zapytaliśmy.

Okazuje się że realizacja tego zamierzenia jakby się zacięła.

Brakuje porozumienia samorządów i współpracy – stwierdził wójt Marek Zimakowski. Niedobrze, że jedna gmina forsuje ten temat. Chodzi bowiem nie tylko o patriotyzm, udostępnianie walorów turystycznych, rozwijanie sieci tras rowerowych, ale też o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wzdłuż dość ruchliwej trasy Gdańsk – Kościerzyna – drogi wojewódzkiej nr 221. Dlatego, bardzo dobrze, że w prezentacji dyrektora Biura Obszaru Metropolitalnego ten szlak został pokazany – mówił Marek Zimakowski. Powiedział też, że 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, powinno sprzyjać powrotowi do idei połączenia dwóch ważnych dla Polaków miejsc.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił Michał Glaser – dyrektor OMGGS. Warto wiedzieć, że szlak Będomin – Westerplatte wiedzie nie tylko przez tereny Kaszub.

Skąd pieniądze na zbudowanie szlaku Będomin – Westerplatte? Pieniądze mogą być na przykład z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Pomorskiego na lata 204 – 2020. Jednak. Na razie nie słychać o tym, by projekt miałby być z RPO sfinansowany.

Wójt Marek Zimakowski widzi inne źródło pieniędzy na urzeczywistnienie pomysłu z listopada 2014 roku. Budowa szlaku patriotycznego Będomin – Westerplatte może być wsparcia z zasobów finansowych unijnego programu Polska – Rosja – powiedział nam pan wójt. Rosja chce w Obwodzie Kaliningradzkim budować szlak bursztynowy. Jeśli w Polsce znajdzie się samorząd, albo metropolia, która będzie chciała po polskiej stronie zbudować podobny szlak we współpracy z Rosją, to dofinansowanie się znajdzie.

O potrzebie urządzenia takiego szlaku Będomin Westerplatte mówiło się od dawna. Starania o zbudowanie takiej trasy przybrały na sile, po jednym ze spotkań na Zamku w mieście Gniew, na Kociewiu. Tam, Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz przypomniał tę ideę. Poparcie nadeszło m.in. ze świata dziennikarskiego. Temat postanowiła kontynuować red. Hanna Maliszewska, wydawca i redaktor naczelna czasopisma „Przegląd Samorządowy Pomorze”.

Fot. Kazimierz Netka

Niezmiernie ważnym dniem jest, wspomniany już wyżej, 14 listopada 2014 roku. Wtedy to został podpisany List Intencyjny w sprawie budowy patriotyczno – edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo – rowerowego pod nazwą: „Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte”. To ważne wydarzenie miało miejsc w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Sygnatariuszami wspomnianego Listu, są (w kolejności alfabetycznej z podaniem stanowisk, które wówczas zajmowali): Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska; Cezary Bieniasz-Krzywiec – Starosta Gdański; Wojciech Bonisławski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku; Marta Chełkowska – Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) , dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Remigiusz Dróżdż – Członek Zarządu PROT, Prezes Oddziału Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki; Michał Glaser – Dyrektor Biura Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego; Leszek Grombala – Wójt Gminy Kolbudy; Włodzimierz Kubiak – Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku; Maciej Lisicki – Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej; Piotr Lizakowski – Starosta Kościerski; Paweł Machcewicz – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Zastępca Dyrektora dr hab. Piotr Majewski; Dariusz Męczykowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego; Andrzej Pollak – Wójt Gminy Nowa Karczma; Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego; Jan Szramka – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Stanisław Wiśniewski – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP; Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz.

Od podpisania listu intencyjnego w tej sprawie, minęło już ponad 3 lata. Być może pieniądze z Programu Polska – Rosja będzie można wykorzystać do urzeczywistnienia tego zamierzenia o znaczeniu patriotycznym. W 100-Lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę warto tę ideę przypomnieć i ruszyć z jej urzeczywistnianiem.

Program Polska – Rosja

Na ilustracji: Zasięg Programu Polska – Rosja. Źródło: http://www.plru.eu .

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. W Programie ustanowiono 4 priorytety, które odzwierciedlają wybrane Cele Tematyczne Programu: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego; Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym; Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja; Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach.

Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR). Poziom dofinansowania projektów będzie wynosił maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowalnych. (Źródło: http://www.plru.eu).

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *