Przypomnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – podczas spotkania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków im. Króla Jana III Sobieskiego. Prof. Stefan Raszeja przyjął życzenia z okazji ukończenia 95. lat życia. Jubilat podkreślił, że ziemia pomorska była najdłużej pod zaborami.

Na zdjęciu: Jubilat, prof. Stefan Raszeja, przemawia na spotkaniu Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, 20 stycznia 2018 roku. Przy stoliku: Przemysław Kilian i Maria Odya. Fot. Kazimierz Netka.

Historia, poezja, Ocypel oraz Roman Landowski we wspomnieniach i w publikacjach.

Trójmiejski Klub Kociewiaków (TKK) nie był zaproszony na inaugurację samorządowych wojewódzkich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 2 listopada 2017 roku. Jak się okazuje, potrafi sam tę rocznicę odpowiednio uświetnić, podkreślając znaczenie tej wolności dla Pomorza, nie tylko dla Kociewiaków, ale również dla Kaszubów . Wspomniał o tym prof. Stefan Raszeja, zabierając głos po życzeniach, jakie otrzymał podczas spotkania TKK, w związku ze swymi 95. urodzinami.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spotkanie, prowadzone pod przewodnictwem Przemysława Kiliana – prezesa Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków im. Króla Jana III Sobieskiego, poświęcone było również najnowszym publikacjom dotyczącym Kociewia i ludzi zamieszkujących ten region. Wspomnienia, snute na bazie książek, były nawiązaniem do okresu odzyskiwania niepodległości przez Polskę 100 lat temu i okazją do przekazywania najmłodszemu pokoleniu Kociewian i innych mieszkańców Pomorza wiedzy na ten temat.

Można powiedzieć, że dzisiaj mamy spotkanie częściowo historyczne i częściowo poetyckie – mówił, witając gości, prezes Przemysław Kilian. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. Hanna Śliwa-Wielesiuk – prezes Rodziny Katyńskiej w Gdańsku, prof. Stefan Raszeja, Małgorzata Gładysz – dyrektor Biura wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza; Mirosław Kalkowski – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej (TMZK) w Starogardzie Gdańskim; Ryszard Szwoch – sekretarz TMZK; Lech Zdrojewski – fundacja „Oko-Lice Kultury”; Ryszard Morawski; Gerard Sulewski; Urszula Domachowska; Maria Odya – wiceprezes Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków im. Króla Jana III Sobieskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pan Bóg o mnie zapomniał – mówił prof. Stefan Raszeja, dziękując za życzenia urodzinowe. Powiedział, że do tej pory pracuje, gdy inni walczą o wcześniejsze emerytury. Dwa, trzy razy w tygodniu jest w ;pracy, na umowę, a ponadto ma wiele funkcji społecznych. We wtorek będzie w Gimnazjum imienia Armii Krajowej w Gdańsku ul Marusarzówny. Tamtejsza młodzież chce zobaczyć ostatniego żyjącego partyzanta z Borów Tucholskich. O partyzantce nie umiem mówić, ale o Kociewiu to chętnie, gdyż jest moja mała Ojczyzna – podkreślił prof. Stefan Raszeja.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pomorze nadwiślańskie było najdłużej w zaborze, bo od 1772 roku, czyli 20 lat dłużej niż inne regiony I Rzeczypospolitej. Mimo to, Kociewiacy i Kaszubi nie dali się zgermanizować – podkreślił prof. Stefan Raszeja.

 

Fot. Kazimierz Netka

Tak samo interesujące było wystąpienie Krzysztofa Kowalkowskiego, autora książki „Ocypel. Perła Kociewia”. To niezwykła wieś – mówił Krzysztof Kowalkowski. W 2005 roku została wybrana najpiękniejszą Wsią w plebiscycie czytelniczym Gazety Tczewskiej i Gazety Kociewskiej. Pierwszy zapis o tej miejscowości pochodzi z XVII wieku, Znajduje się nad jeziorem o tej samej nazwie. Na tym jeziorze są trzy wyspy, a na dp największej z nich kursował prom, Ta wyspa nie należała jednak do Ocypla a do osoby, mieszkającej,m mającej majątek w pobliskiej wsi Połom. Teraz po tej miejscowości pozostała tylko „Połomska Droga” PO odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918 roku, Ocypel stał się chętnie odwiedzana miejscowością wypoczynkową Łatwo było do niej dotrzeć, bo dojeżdżało tam 4 – 5 pociągów dziennie – mówił Krzysztof Kowalkowski, relacjonując przebieg swych badań.

 

Fot. Kazimierz Netka

Z dużym zaciekawieniem uczestnicy spotkania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków im. Króla Jana III Sobieskiego wysłuchali prelekcji Beaty Graban o poecie Romanie Landowskim i jego twórczości. Temu pisarzowi, regionaliście jest poświęcona specjalna publikacja pt. „Roman Landowski …Poezje”. Podobnie jak z wydaniem książki o Ocyplu, tak też o Romanie Landowskim wydanie monografii nie było łatwe. Dużo pomogła Fundacja Oko-Lice Kultury i Lech Zdrojewski – mówiła Beata Graban. W książce o zasłużonym Kociewiaku Romanie Landowskim, zebrano 462 utwory. A książka wydana została na 80-lecie urodzin Romana Landowskiego i 10 rocznicę jego śmierci. Ukazała się w listopadzie 2017 roku, a dużo pomogli Janusz Landowski – syn poety i prof. Edward Jakiel z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo zaangażowani byli pracownicy Kociewskiego Kantora Edytorskiego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie. W książce zebrano utwory Romana Landowskiego różnorodne co do długości – powiedziała Beata Graban. Od krótkich, aforyzmów, po formy bardzo rozbudowane, jak na przykład tekst poetycki do mszy o pokój.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spotkaniu Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków towarzyszyła wystawa wyrobów kociewskich Magdy Tkaczyk z Morzeszczyna. Podkurek fuńdnyła Elżbieta Kilian zes Gdóńska.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *