Projekt GPS z Gdańska godny naśladowania w całym kraju

Gdański pomysł na pomaganie ludziom zagrożonym ubóstwem

Najlepszy w konkursie o unijne dofinansowanie

Gotowość, praca, samodzielność – te trzy zasady mają doprowadzić najbiedniejsze rodziny do lepszej przyszłości. co powinny te osoby robić? Tego pragnie uczyć potrzebujących Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, korzystając z finansowej pomocy unijnej.

DSCN7608Umowę, dotyczącą unijnego wsparcia tego przedsięwzięcia podpisano 11 maja 201 roku w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego. Konkretnie: chodzi o realizację projektu pt. „GPS – Gotowość, Praca, Samodzielność”. Dotacja unijna pochodzić będzie z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali: Mieczysław Struk – marszałek oraz Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, natomiast ze strony miasta sygnatariuszem był Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Dzięki projektowi wsparcie otrzyma ponad 600 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

DSCN7610Gdańsk uzyskał wsparcie unijne na realizację projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu przez zarząd województwa pomorskiego. Konkursu, obejmującego projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wśród 23 wybranych projektów najwyższe dofinansowanie otrzymał właśnie projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”.

DSCN7611Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 9 milionów złotych. Unijne dofinansowanie przekracza 7,6 mln zł, co stanowi ponad 22% dofinansowania przeznaczonego na wszystkie wybrane projekty.

DSCN7613Celem projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ma to nastąpić poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej. Zakłada się, że minimum 30 procent uczestników projektu podejmie zatrudnienie.

– Pierwszym, a zarazem kluczowym punktem pracy z daną osobą lub rodziną będzie wszechstronna diagnoza, która pomoże ustalić w jakim miejscu znajduje się uczestnik projektu oraz jakim wsparciem należy go otoczyć, aby wspomóc go w drodze ku usamodzielnieniu od systemu pomocy społecznej – mówi Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta Gdańska. – Ważne, żeby oferowane wsparcie było z jednej strony jak najbardziej kompleksowe, a z drugiej odpowiadało na indywidualne potrzeby uczestników projektu. Cieszę się, że MOPR konsekwentnie realizuje swoje motto: „Nasze wsparcie, Twoja Samodzielność”.

Wsparciem zostaną objęte 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 67 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie – np. członkowie rodzin – mówiła Ewa Wołczak – zastępca dyrektora ds. rozwoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Pomoc zostanie oparta przede wszystkim na pracy socjalnej, świadczonej przez 20 specjalistów zatrudnionych do realizacji tego zadania oraz wyposażonych w dodatkowe narzędzia (instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej), pozwalające na skierowanie pomocy do osób, w tym z niepełnosprawnościami, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów – podkreślała Janina Liedtke-Jarema – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Wachlarz oferowanego wsparcia będzie bardzo szeroki. Uczestnicy projektu będą mogli liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie np. psychologa, czy też specjalisty ds. uzależnień. Pomysłodawcy projektu dużą wagę przykładają do aktywizacji zawodowej. Podjętych zostanie wiele działań, które docelowo mają doprowadzić do uzyskania zatrudnienia, w tym m. in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: Program Aktywizacja i Integracja, czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej – wynika z informacji, które przekazała nam Monika Ostrowska – rzecznik prasowy MOPR w Gdańsku.

partnerzyNa ilustracji: Instytucje zaangażowane w realizację projektu. Źródło: MOPR w Gdańsku.

Partnerami projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”, są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – lider partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Realizacja potrwa do października 2018 r.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *