Przedsiębiorcy pokazują jak kształcić fachowców…

Akademia STEICO w Państwowych Szkołach Budownictwa

Zamiast symbolicznym przecięciem nożyczkami wstęgi, to wbiciem sporych rozmiarów gwoździa, dokonano uroczystego otwarcia „Akademii STEICO”, w Państwowych Szkołach Budownictwa przy Al. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku Wrzeszczu. Tego precyzyjnego zadania przed południem, ale po śniadaniu, w czwartek 21 stycznia 2016 r., jako pierwsza podjęła się Katarzyna Schramek, właścicielka firmy Steico, z główną siedzibą w Monachium.

Fot. W+éodzimierz Amerski 045

Jej wyraz twarzy był zrozumiały, bo najgorzej było wykonać pierwsze uderzenia młotkiem w główkę cieniutkiego stalowego gwoździa. Ale udało się celnie uderzyć aż trzykrotnie.

Fot. W+éodzimierz Amerski 029

Do licznie zebranych gości Katarzyna Schramek powiedziała: – Akademia STEICO, to odpowiedź na ciągle rosnące wymagania rynku odnośnie energooszczędności, jakości, ekologii i bezpieczeństwa w budownictwie. Pozwala ona nabyć dodatkowe umiejętności w zakresie budowy domów energooszczędnych przez młodzież szkół budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych technologią firmy mającej dwie swoje filie na Pomorzu.

Fot. W+éodzimierz Amerski 081

Dyrektorka Państwowych Szkół Budownictwa Renata Wypasek: – Obecnie przy coraz bardziej nowoczesnej technologii nie jest możliwe szkolenie młodych ludzi w branży budowlanej bez wsparcia doświadczonych fachowców i pracodawców. Dzięki uruchomieniu u nas Akademii Steico możemy przybliżyć naszym uczniom ekologiczną technologię w budownictwie. W zeszłym roku uruchomiliśmy nowy kierunek – monter instalacji przemysłowych w budownictwie, ale jak na razie nie ma zbyt wielu chętnych. Mimo to, życzę wszystkim, aby ta nasza współpraca rozwijała się owocnie.

Fot. W+éodzimierz Amerski 018

Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki: – Już od ośmiu lat trwa na Pomorzu nasza współpraca z branżą budowlaną. Powstały nowe firmy, a stare zostały zmodernizowane. Zaczęło nam jednak brakować fachowców, a Politechnika Gdańska nie jest w stanie wykształcić ich odpowiedniej liczby. Mamy u nas dwie wzorowe szkoły techniczne – Technikum Łączności i Państwowe Szkoły Budownictwa, z którymi ściśle współpracujemy. Całe klasy są przygotowywane zawodowo pod danego przedsiębiorcę. Nie dalej jak wczoraj, miałem wizytę właściciela dużej firmy zrozpaczonego, że nie ma monterów blach przemysłowych. A on ma zawarte zagraniczne kontrakty i nie ma jak się z nich wywiązać. Aby jego wyroby nie były kwestionowane, zgodnie z wymogami unijnymi, musi zatrudniać fachowców z certyfikatami mistrzowskimi. Jest gotów osobiście pokryć koszty wyszkolenia takich fachowców. Dobrze się zatem stało, ze firma Steico wybrała PSB jako swego partnera, bo jest to szkoła współpracująca ze środowiskiem pracodawców. Tu będą szkolić w najnowszych technologiach. Trzeba jeszcze zwiększyć nabór uczniów, ale przyznam, że nie wiem jak to zrobić…

Fot. W+éodzimierz Amerski 020

Marszałek Pomorski Mieczysław Struk: – Ja dużo jeżdżę po Pomorzu, wizytuję różne firmy i istotnie brakuje im fachowców. Jestem na przykład w Zakładzie Porcelany Stołowej w Łubianie, a tam mi mówią, że absolwenci szkół zawodowych nie nadają się do pracy, bo nie są do niej odpowiednio przygotowani. Muszą zatem nastąpić generalne zmiany w szkolnictwie zawodowym. Takie właśnie tu w PSB następują. Okazuje się, że czkawką odbijają się nam licea profilowane. Dość powiedzieć, że w Trójmieście brakuje nam 800 spawaczy, a ci lepsi wyjeżdżają do Norwegii i tam zarabiają pięć razy więcej niż u nas. Z Programu Operacyjnego przeznaczamy 326 mln zł na rozwój szkolnictwa zawodowego. Jego podstawa, to praktyki. Z tych 326 mln zł, dla samych gdańskich szkół zawodowych przeznaczamy 50 mln zł. Byłem w zakładach budownictwa mieszkaniowego z drewna w Czarnej Wodzie, w Kokoszkach u Tomasza Balcerowskiego. Jest to przecież światowy trend, można śmiało stwierdzić: pomorska specjalność. Niech pomorscy pracodawcy partycypują w wyszkoleniu nowych fachowców, niech wśród młodych ludzi wyrabiają kulturę pracy. Są też fundusze na pedagogiczne przeszkolenie takich pracodawców, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem zawodowym.

Fot. W+éodzimierz Amerski 058

Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewa Konikowska-Kruk: – Od lutego tego roku ruszy debata dotycząca większego włączenia pracodawców do współpracy ze szkolnictwem zawodowym. W Polsce jest 131 ośrodków egzaminacyjnych, przy czym najwięcej, bo aż 34 na Pomorzu i to pod kuratelą pracodawców. To dzięki nim i takiej firmie jak Steico wchodzą do szkolnictwa nowe zawody jak na przykład technik automatyk, szkutnik, operator maszyn służących do obróbki drewna, technik konserwacji internetowej linii szerokopasmowej. Chcemy, aby zrzeszenia pracodawców zgłaszały zapotrzebowanie na nowe zawody do wprowadzenia do szkolnictwa. Oddolnie ustalamy, jakie są potrzebne zawody. Nie oszukujmy młodzieży, że po szkole będzie miała zapewnioną pracę. Sprzężenie musi być efektywne. Szkoły zawodowe muszą służyć gospodarce, a nie wypuszczaniu bezrobotnych. Zbyt mało mamy egzaminatorów pracodawców z Pomorza. Trzeba to zmienić. Musimy przeszkolić pracodawców, przystosować ich do egzaminowania. Marszałek Struk mówił o potrzebie reaktywowania szkolnictwa zawodowego. Wychodzimy temu naprzeciw. Będą staże zawodowe w technikach za 5 tys. zł za ucznia. W sumie aż 900 mln euro jest w Polsce przeznaczone na szkolnictwo.

Fot. W+éodzimierz Amerski 062

Wiceprezes zarządu Steico CEE Sp. z o.o. Waldemar Motyka: – Nasza firma zatrudnia tysiąc osób. Stawiamy na energooszczędność, budując głównie w Europie Zachodniej domy z drewna. Do jego obróbki potrzebujemy nowych fachowców. I temu służy uruchomienie w PSB naszej Akademii.

Fot. W+éodzimierz Amerski 071

Prezes Zarządu Ekoinbud Sp. z o.o. Tomasz Balcerowski, wspomniał, że 25 lat temu kończył PSB, był w niej przewodniczącym szkolnego samorządu i laureatem kilku konkursów wiedzy o budownictwie. Stwierdził, że obecnie w Polsce nadchodzi nowa era budownictwa energooszczędnego. Licznie zebranym gościom wyświetlił film ukazujący budowę w Gdańsku Południe drewnianego przedszkola w okresie zaledwie od 12.X do 31.XII o powierzchni 1300 m kw. Uczniów PSB zachęcił do odbycia w lipcu praktyk w kierowanej przez niego firmie.

Wła-49 (amerski49@wp.pl)

Fot. Włodzimierz Amerski

(absolwent PSB, sp. budownictwo wodne)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *