Pomorze chce liczyć przede wszystkim na siebie…

W Gdańsku zainaugurowano Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej

Mieszkańcy województwa pomorskiego najpierw uczyli się matematyki. Teraz zgłębiają tajniki samorządzenia. Jaki będzie efekt – przekonamy się za rok…

– Region, żeby był konkurencyjny, musi mieć dobrych specjalistów w naukach ścisłych – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, radny sejmiku województwa pomorskiego, podczas styczniowej sesji tego sejmiku. – Nie znaczy to jednak, że deprecjonujemy nauki humanistyczne. Wprost przeciwnie. Są takie osoby, które łączą swe pasje humanistyczne, artystyczne z pasjami realizowania swych ambicji w naukach inżynierskich.

Marszałek Struk w swym wystąpieniu podczas sesji pomorskiego Sejmiku, nawiązywał do Roku Matematyki na Pomorzu, jakim był 2015.

IMG_3168Na zdjęciu: Podsumowanie Roku Matematyki na Pomorzu, 25 stycznia 2016 roku, podczas obrad pomorskiego sejmiku. Fot. Kazimierz Netka.

Sesja pomorskiego Sejmiku, 25 stycznia, była niezwykła: dokonano na niej podsumowania Roku Matematyki na Pomorzu (w 2015 r.) i jednocześnie zainaugurowano – decyzją radnych wojewódzkich: Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. W tym celu została przyjęta specjalna uchwała. Można powiedzieć, że z nauki liczenia radni przeszli do edukacji w zakresie samorządności. Jedno i drugie jest ważne; chodzi bowiem o mądre gospodarowanie pieniędzmi, na przykład tych, które teraz dostajemy w dużych ilościach z budżetu Unii Europejskiej. Po 2020 roku tego wsparcia dla Polski będzie najprawdopodobniej znacznie mniej. Jak teraz przygotujemy się, do tego – nauczymy żyć na własny rachunek – zależy nasza przyszłość.

IMG_3145Na zdjęciu: Statuetki dla reprezentantów realizatorów Roku Matematyki. Powyżej, na ścianie: herb województwa pomorskiego. Fot. Kazimierz Netka.

– Art. 1 ustawy o samorządzie województwa stanowi: „Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową”– napisano w Uzasadnieniu do wspomnianej Uchwały pomorskiego sejmiku, dotyczącej ustanowienia Roku Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. – Budowanie twórczej wspólnoty jest jednak procesem długotrwałym, którego nie da się przeprowadzić odgórnym nakazem ustawodawcy. Zdajemy sobie sprawę, że stabilny rozwój naszego województwa możliwy jest tylko w oparciu o świadomą swoich celów i wierzącą we własne siły pomorską wspólnotę obywatelską. Ogłaszając rok 2016 – Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej – pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę ciągłego budowania i umacniania wspólnoty regionalnej, którą łączyłoby nie tylko zamieszkiwanie terytorium tej samej jednostki administracyjnej, ale także współpraca i współodpowiedzialność za Pomorze stające „twarzą ku przyszłości”. Chcemy wzmacniać związek emocjonalny Pomorzanina (świadomego swoich moralnych praw i obowiązków obywatela) z regionem w którym żyje.  Do tego konieczne jest lepsze poznanie i refleksja nad jego historią, kulturą i tradycją. Może być ona źródłem inspiracji do działania i aktywności obywatelskiej na rzecz wspólnoty lokalnej, regionalnej i państwowej.

IMG_3143Na zdjęciu: Tablica pamiątkowa, statuetka i herb. Fot. Kazimierz Netka.

W 2016 r. obchodzić będziemy wiele rocznic doniosłych wydarzeń historycznych, a w tym 550 rocznicę II pokoju toruńskiego, w wyniku którego znaczna część obecnego województwa pomorskiego przyłączona została jako Prusy Królewskie do Polski – napisano w Uzasadnieniu do wspomnianej Uchwały pomorskiego sejmiku. – Rocznice te są okazją do zwrócenia uwagi na specyfikę dziejów naszego regionu. Jedną z cech wyróżniających go na tle innych polskich regionów była duża aktywność obywatelska i pozytywistycznie rozumiana umiejętność samoorganizacji mieszkańców, przekładająca się na oddolny rozkwit życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu. Dała ona o sobie znać chociażby w okresie zaboru pruskiego, kiedy to społeczeństwo polskie Pomorza przeciwstawiło się germanizacji (szczególnie w drugiej połowie XIX i na początku XX w.), a także w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy włączono się w odbudowę niepodległej Polski czego doskonałym symbolem jest Gdynia (obchodząca w 2016 r. 90 – lecie nadania praw miejskich). Na takim tle widzimy też zrodzoną w 1980 r., jako masowy ruch obywatelski „Solidarność”, wysoko ceniącą sobie wartości takie jak wolność i samorządność.

IMG_3147

Na zdjęciu: Statuetka z bliska. Fot. Kazimierz Netka.

Ogłaszając Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej chcemy przywołać pamięć tych najlepszych naszych tradycji. Powinny być one dla nas współczesnych powodem do dumy i źródłem kolejnych inspiracji. Chcemy aby w większym stopniu na ich eksponowaniu skoncentrowały się działające
w regionie instytucje kultury, aby odwoływano się do nich w programach nauczania w szkołach i innych placówkach oświatowych, a także aby czerpały z nich organizacje pozarządowe. Inicjatywa ogłoszenia 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej ma wzmocnić identyfikacje mieszkańców województwa pomorskiego z naszym regionem, zachęcać do pełniejszego poznania i utożsamiania się z jego symbolami i osiągnięciami. Przysłuży się on dalszej integracji różnych środowisk w ramach województwa pomorskiego.

Jan Kleinszmidt, przewodniczący sejmiku województwa pomorskiego, rozpoczynając procedowanie przyjmowania uchwały, przypomniał, że niebawem samorząd wojewódzki osiągnie pełnoletniość, czyli 18 lat funkcjonowania. Warto pielęgnować ten dorobek, a Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej ma być wykorzystywany między innymi do edukacji społeczeństwa; do promowania idei samorządności wśród mieszkańców regionu. Będziemy się odwoływać do działań i myśli Lecha Bądkowskiego, jednego z współtwórców samorządności w Polsce, patrona Sali Okrągłej, w której odbywają się sesje pomorskiego sejmiku. Odbędą się też sesje wyjazdowe – powiedział przewodniczący Jan Kleinszmidt. Pierwsza zostanie zorganizowana w Tczewie.

IMG_3161Na zdjęciu: Adam Krawiec (z lewej, przy mównicy), dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przestawia, podczas sesji sejmiku, efekty Roku Matematyki. Fot. Kazimierz Netka.

Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej, to kolejna już taka inicjatywa z całego cyklu. Były już: 2005 – Rok Kociewski; 2006 – Rok Kaszubski; 2007 – Rok Powiśla; 2008 – Rok Żuław; 2009 – Rok Regionu Morza Bałtyckiego; 2010 – Rok Harcerstwa Na Pomorzu; 2011 – Rok Lasów Pomorza; 2012 – Rok Krajobrazów Pomorza; 2013 – Rok Jezior Pomorza; 2015 – Rok Matematyki Na Pomorzu. W 2014 roku nie ogłoszono patronatu – informuje Sławomir Lewandowski z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W poniedziałek, 25 stycznia 2016 roku, oficjalnie podczas sesji sejmiku podsumowano, zakończony 31 grudnia, Rok Matematyki na Pomorzu. Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przypomniał, że ustanowienie Roku Matematyki to inicjatywa uczelni, a pomysłodawcą był prof. Andrzej Szczepański. Łącznie w wydarzeniach dedykowanych Rokowi Matematyki uczestniczyło blisko 200 tysięcy osób.

IMG_3180Na zdjęciu: Uhonorowani statuetkami oraz osoby, które wręczały te nagrody. Fot. Kazimierz Netka.

Najbardziej zasłużeni zostali uhonorowani podziękowaniami oraz statuetkami. Laury te otrzymali: Renata Ropela – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, prof. Roman Drozd – rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. Henryk Krawczyk – rektor Politechniki Gdańskiej i prof. Bernard Lammek – rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Mieczysław Struk – marszałek województwa.

Wiele wydarzeń dotyczących królowej nauk, zainaugurowanych w 2015 – Roku Matematyki na Pomorzu – będzie kontynuowanych.

– Wśród najciekawszych warto wymienić: Ogólnopolski Konkurs Akademicki „Mat2Tab 2015” (tworzenie materiałów dydaktycznych, wspomagających nauczanie matematyki), matematyczne referaty uczniowskie, Konkurs matematycznego orgiami, Konkurs na komiks, Ligę matematyczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Ogródek matematyczny (matematyka dla najmłodszych) oraz Pomorską Noc Matematyki, która odbyła się z 13 na 14 marca 2015 roku i Dzień Liczby Pi – informuje dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom. – W czasie takich wyjątkowych spotkań, jak seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz” oraz „Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji” Uniwersytet Gdański odwiedziło ponad 2500 uczniów i nauczycieli.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *