Przygotowania do przesadzania trzcin na Zalewie Wiślanym. Urząd Morski w Gdyni  ogłosił przetarg na przesadzenie wodnej roślinności z miejsca, w którym powstanie szlak żeglugowy dla morskich statków do Elbląga. Propozycje warunków wykonania zlecenia można zgłaszać do piątku, 9 sierpnia, godz. 10. Otwarcie ofert: pół godziny później.

Fot. Kazimierz Netka.

Wiosną usunięto pas lasu na Mierzei Wiślanej. Teraz trzeba przenieść szuwary, rosnące w Zalewie Wiślanym.

 

Fot. Kazimierz Netka

Trwają zdecydowane przygotowania do budowy kanału żeglugowego w poprzek polskiej części Mierzei Wiślanej – kanału, przez który morskie statki będą mogły wpływać na Zalew Wiślany, by dotrzeć do Elbląga. Teraz statki muszą korzystać z Cieśniny Pilawskiej, znajdującej się w obrębie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, nadkładając drogi.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Polski kanał w poprzek mierzei, będzie też miał duże znaczenie dla obronności naszego kraju, ale też Unii Europejskiej.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Bliski ostatecznego rozstrzygnięcia jest przetarg na wykopanie (w rejonie osiedla Nowy Świat, gmina Sztutowo) kanału w Mierzei Wiślanej. Wykonawca zostanie wybrany prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Niedawno Urząd Morski w Gdyni, który jest inwestorem (odpowiada w imieniu rządu za powstanie kanału i drogi wodnej dla morskich statków do Elbląga), ogłosił przetarg nieograniczony – zamówienie – na usunięcie i przemieszczenie szuwaru trzcinowego w obrębie siedliska *1150 w rejonie Mierzei Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego (numer 1150 oznacza typ siedliska, opisany w systemie realizacji i ochrony obszarów Natura 2000 Unii Europejskiej; nr *1150 oznacza: Zalewy i jeziora przymorskie (laguny), a opisany jest w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków).

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Oto szczegóły: W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską”, należy usunąć, przetransportować i zasadzić szuwar, zgodnie z poniższymi warunkami: 1. Należy wykopać szuwar o szerokości 20 m i długości równej szerokości trzcinowiska (ok 150 m), miąższości kłączy w miejscu przekopu 70 cm., a następnie przetransportować go na odległość 17 km oraz przesadzić na pole wskazane poniżej.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

2. Szuwar należy przesadzić w lokalizacji Km 93+300 (brzeg północny w rejonie Piasków oznaczony nr 1) – odległość ok. 17 km.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

W przypadku braku możliwości przesadzenia we wskazane miejsce, dopuszcza się możliwość przesadzenia trzciny w następującej lokalizacji Km 96+500 (brzeg północny w rejonie Piasków oznaczony nr 9) – odległość ok. 21 km. Rozliczenie zostanie wykonane według faktycznego odwozu według ceny za kilometr wskazanej w formularzu cenowym.

3. Aby pozyskać trzcinę należy w miejscu planowanej inwestycji przygotować drogę technologiczną. Ułożenie drogi z płyt drogowych (wraz z dostarczeniem płyt) zgodnie z parametrami: a) odległość pomiędzy drogą 501 a szuwarem trzcinowym: ok 120 mb; b) promień zawrotki: ok 10 m; c) długość drogi łącznie (z zawrotką): ok 180 mb. d) szerokość drogi: 3 m. 4. Celem zabezpieczenia przed rozmyciem przesadzonego szuwaru należy od strony Zalewu Wiślanego osłonić go siatką na palikach o łącznej długości 150 m.

5. Usunięcie szuwaru należy wykonać w okresie od 1 września do 30 września, po potwierdzeniu braku lęgów przez nadzór ornitologiczny. 6 Działania polegające na pozyskaniu materiału sadzeniowego i jego nasadzeniu we wskazanych miejscach należy wykonać pod nadzorem botanika posiadającego doświadczenie w przesiedlaniu roślinności szuwarowej. 7. Nadzór ornitologa oraz botanika zostanie zlecony przez Zamawiającego. Po przemieszczeniu roślinności szuwarowej w obrębie siedliska *1150 należy wykonać szczegółową mapę rozmieszczenia przeniesionych typów szuwarów oraz określić ich powierzchnię – napisano na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni: https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZP_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf .

 

Fot. Kazimierz Netka

Ofertę na wykonanie zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, czyli Urzędu Morskiego w Gdyni, przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni. Termin upływa w najbliższy piątek, 09.08.2019 r. o godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 39, w dniu 09.08.2019 r., o godzinie 10:30 – napisano na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni.

Szuwary mają być przesadzone w celu ograniczenia ubytku siedliska *1150, a także w ramach działania łagodzącego negatywny wpływ fazy funkcjonowania na ichtiofaunę przed rozpoczęciem prac czerpalnych na Zalewie Wiślanym. Dlatego, należy przenieść roślinność szuwarową, a trzeba to zrobić w okresie od 1 do 30 września – napisano w wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” realizacji przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się m.in. budowę kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanej, a także toru wodnego przez Zalew Wiślany i rzekę Elbląg, aż do Portu Morskiego w Elblągu. Wykonana zostanie też wyspa na Zalewie Wiślanym, mająca zrekompensować ptakom utratę miejsc lęgowych.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *