Przygotowania do Światowego Zlotu Skautów Jamboree 2023 w Polsce. 21 podmiotów będzie wspierać rozwój Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku. Zobowiązali się do tego w środę, 7 czerwca 2017 roku, podpisując List Intencyjny. Prym wiedzie ZHP.

Fot. Kazimierz Netka.

Wspólnymi siłami i w pełnym porozumieniu.

Chyba żadna dzielnica nie zyskała tylu sojuszników, ilu ma Wyspa Sobieszewska w Gdańsku. A wszystko stało się w ciągu… około kwadransa, gdy popierający rozwój tego kawałka stolicy województwa pomorskiego, złożyli swe podpisy pod dokumentem Partnerstwa na Rzecz Wyspy Sobieszewskiej „Wspólnymi siłami i w pełnym porozumieniu”.

Razem jest ich tylu ile punktów liczy karciane „oczko”, czyli 21 instytucji, organizacji, uczelni, władz Gdańska. Wśród nich są liczące wiele osób – na przykład Związek Harcerstwa Polskiego. ZHP zapewne będzie miało największe zasługi w promocji Wyspy Sobieszewskiej nie tylko w Polsce, ale i na świecie, a konkretnie – w ponad 150 państwach. ZHP postanowiło podjąć starania o zorganizowaniu w Polsce Jamboree 2023, czyli Światowego Zlotu Skautów. O szczegółach mówili m.in.: hm. Małgorzata Sinica – naczelnik ZHP, Łukasz Kłos – pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r. Beata Matyjaszczyk – koordynatorka Programu Rozwoju Społecznego Wyspy Sobieszewskiej z ramienia ZHP, Mieczysława Cierpioł – prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale przygotowania idą pełną parą, co już jest korzyścią dla Wyspy.

Fot. Kazimierz Netka

Historycznym miejscem, w którym zawarto Partnerstwo, jest hotel Renusz. Stało się to około godziny 15.30, 07czerwca 2017 roku. Jak powiedział Piotr Grzelak – zastępca prezydenta Gdańska, przy okazji wielkich projektów i inwestycji infrastrukturalnych, równolegle, dzieją się projekty miękkie integrujące gdańszczan i mieszkańców dzielnicy. To ogromna szansa na odmianę Wyspy Sobieszewskiej. Rozpoczęliśmy proces, którego nie da się zatrzymać.
Zawiązane międzysektorowe partnerstwo na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej jest trwałym efektem Programu Społecznego, który Miasto Gdańsk razem z ZHP realizuje w ramach kandydatury do Światowego Jamboree Skautowego, które może odbyć się na Wyspie Sobieszewskiej w 2023 roku. Już w sierpniu 2018 roku na Wyspie odbędzie się ogólnopolski zlot ZHP na stulecie organizacji – informuje Urząd Miejski w Gdańsku. – Więcej informacji o zlocie: http://gdansk2018.zhp.pl/.

Fot. Kazimierz Netka

„Wspólnymi siłami i w pełnym porozumieniu” – 21 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji i instytucji działających na Wyspie Sobieszewskiej podpisało 7 czerwca Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. Dążą w nim, między innymi, do integracji mieszkańców, wzmocnienia potencjału turystycznego Wyspy czy tworzenia warunków do realizacji ciekawych pomysłów na działalność gospodarczą.
List intencyjny rozpoczynający się od słów „Wspólnymi siłami i w pełnym porozumieniu” podpisali reprezentanci następujących podmiotów, instytucji i organizacji: Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska; Fundacja Eko Wyspa; Gdańska Organizacja Turystyczna; Gdański Archipelag Kultury „Wyspa Skarbów”; Grupa Badawcza Ptaków Wodnych „Kuling”; Koło Emerytów i Rencistów nr 6 „Bursztynek” działające przy GAK „Wyspa Skarbów”; Lokalna Organizacja Turystyczna Wyspa Sobieszewska; Miasto Gdańsk; Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk – Sobieszewo; Ochotnicza Straż Pożarne Gdańsk – Świbno; Parafia św. Wojciech Gdańsk -Świbno; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku; Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauki; Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej; Urząd Morski w Gdyni; Uniwersytet Gdański; Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w Gdańsku; Zespół Kształcenie Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku; Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1 w Gdańsku; Związek Harcerstwa Polskiego; Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka

Jeden, unikatowy egzemplarz Listu dotyczącego Partnerstwa, podpisany specjalnym piórem, trafił do Muzeum Wyspy Sobieszewskiej – Izby Pamięci Wincentego Pola.
Rozwiązano również konkurs Pomysł na Wyspę Sobieszewską, w którym nagrodzono pięć projektów i przyznano jedno wyróżnienie. Oto nagrodzone propozycje i ich autorzy: Wyspa Latawców, autor: Artur Milarski; Ptasia Republika, autor: Jacek Fołta; Oddech Wyspy, autorka: Kamila Chomicz; Przystanie na szlaku rowerowym im. Wincentego Pola, autorka: Beata Milianowska; Matematyczne przygody po Wyspie Sobieszewskiej, autorka: Sławomira Suska; Wyróżnienie: „Wiaty przystankowe”, autorka: Dagmara Sołohub-Zielińska.
Program Społeczny Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej związany jest z kandydaturą Gdańska i ZHP do Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku.
Więcej informacji o przygotowaniach i kandydaturze ZHP i Gdańska do organizacji Światowego Jamboree Skautowego: www.polska2023.pl, www.facebook.com/polska2023.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *