Przyroda atakuje, a ludzie się bronią. Gdańsk rozpoczął akcję: Nie zalewaj. Kto skutecznie chce spowalniać spływ deszczówki na swej działce, może dostać pieniądze na budowę odpowiednich urządzeń. Chodzi o złagodzenie powodzi błyskawicznych.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji, 28 czerwca 2017 roku, poświęconej realizacji projektu: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Stolica województwa pomorskiego stosuje najróżniejsze sposoby obrony przed flash floods – przed gwałtownymi powodziami.

W przedsięwzięciu pod hasłem: „Nie zalewaj”, chodzi o to, żeby mieszkańcy nie odprowadzali wód na ulicę czy do sąsiada, a zagospodarowali deszczówkę we własnym zakresie.

Gdańsk przystosowuje się do zmian klimatu. Apeluje do mieszkańców, by każdy zrobił w tym zakresie co może. Miasto przewidziało też wsparcie finansowe dla właścicieli posesji, którzy zechcą zainstalować u siebie odpowiednie urządzenia, mające chronić miasto przed powodziami – tzw, powodziami błyskawicznymi. Żeby ta obrona okazała się skuteczna, działanie w mieście musi podjąć wiele osób, instytucji, przedsiębiorstw. To zapobieganie zalewaniu miasta podczas deszczów może się odbywać m.in. poprzez rozwój małej retencji – czyli spowalnianie spływu wód opadowych w każdym miejscu, gdzie to się da, zwłaszcza na wzniesieniach, a najlepiej – wpuszczenie deszczówki do ziemi, podlewanie nią ogródka, trawnika, zamiast kierować do kanalizacji burzowej.

 

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

Kto pragnie podjąć się tego trudu, może uzyskać dofinansowanie w kwocie 4000 złotych – osoby fizyczne, a nawet 10 000 złotych – wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Warto więc złożyć wniosek o dofinansowanie małej retencji; a czas na to jest do końca 2017 roku. Wnioski o dotacje mogą dotyczyć zakładania urządzeń małej, przydomowej retencji, a więc budowy: studni chłonnych i skrzynek rozsączających w grunt.

Jednocześnie Miasto realizuje kampanię „Nie zalewaj!”, która jest odpowiedzią na jedno z postanowień pierwszego gdańskiego Panelu Obywatelskiego dotyczącego lepszego przygotowania miasta na wystąpienie ulewnych opadów deszczu.

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Jednorazowa dotacja przyznawana jest na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej. Jej wysokość ustala się według następujących zasad:

– dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców;

– dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku – wynika z informacji, które przekazał nam Dariusz Wołodźko z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Gdańska, podając w komunikacie także wypowiedzi:

– Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie małej retencji – mówi Maciej Lorek – dyrektor Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu. – Jednocześnie przypominam, że wnioski można składać na studnie chłonne i skrzynki rozsączające, nie na dofinansowanie ogrodów deszczowych.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Nierozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Szczegółowe informacje na temat dotacji, potrzebnych dokumentów i wniosku znajdują się tutaj: http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Dotacja-na-zagospodarowanie-wod-opadowych-poprzez-ich-retencjonowanie-i-lub-odprowadzanie-do-gruntu-wod-kanalizacji-deszczowej,a,44977 .

 

Kampania „Nie zalewaj!” – plakaty, ulotki, filmy…

 

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

– Kampanię rozpoczęliśmy we wrześniu, od umieszczenia pięćdziesięciu plakatów informacyjnych w autobusach i tramwajach – mówi dyrektor Lorek. – Obecnie wydrukowaliśmy plakaty oraz ulotki, które przekażemy Radom Dzielnic. Dodatkowo wyprodukowane zostały filmiki, które mają promować ideę małej retencji. Ważne, żeby mieszkańcy nie odprowadzali wód do sąsiada czy na drogę gminną – czytamy w komunikacie, który przesłał nam Dariusz Wołodźko z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Gdańska.

Gdańsk jest jednym z sześciu miast nadmorskich, które przystosowują się do następstw ocieplenia na Ziemi, uczestnicząc w projekcie: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, zwanym też Miejskie Plany Adaptacji (MPA).

Wdrożenie MPA realnie zmieni codzienność mieszkańców miast. Zmodernizowane systemy ochrony przeciwpowodziowej, efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami sprawi, że mieszkańcy poczują się bezpieczniej. Estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej – to wszystko wpłynie na komfort życia w mieście i ograniczenie ryzyka, które płynie ze skutków zmian klimatu.

 

Na zdjęciu: Zasypane tory międzynarodowej magistrali kolejowej E65 – po oberwaniu się chmury w Gdańsku, 1 lipca 2009 roku. Teraz na tym obszarze, na płycie nad torami, powstaje Forum Gdańsk. Fot. Kazimierz Netka

Działania adaptacyjne to czynności służące przystosowaniu miasta do zmian klimatu, zarówno w kontekście ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu oraz tworzenia lub podnoszenia jego odporności do obecnej i przyszłej zmienności klimatu, jak i wykorzystania szans związanych ze zmianami klimatu. Mogą to być np. zmiany planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej wykorzystujące innowacyjne rozwiązania jak np. place i ogrody deszczowe.

Projekt MPA jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz przez firmę konsultingowo – inżynierską ARCADIS i podwykonawcę odpowiedzialnego za komunikację projektu – Deloitte Polska. – napisano na stronie internetowej http://44mpa.pl/ .

Projekt Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *