Przyroda atakuje, a ludzie się bronią. Kolejny port powstanie w Gdańsku, na Martwej Wiśle  – dla statków, których zadaniem będzie ochrona delty Wisły przed kataklizmami. Pomoże NFOŚiGW.

Na zdjęciu: Podpisanie umowy, od lewej: Stanisław Otremba – dyrektor RZGW w Gdańsku; Roman Wójcik – zastępca prezesa NFOŚiGW; Mariusz Gajda – wiceminister środowiska; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Anna Jastrzębska – dyrektor Departamentu w KZGW. Fot. Kazimierz Netka.

Poza budową portu, zaplanowano wiele innych przedsięwzięć w ramach realizacji projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław”, prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt: około 100 mln złotych. Wsparcie pochodzi z NFOŚiGW w Warszawie – jednej z instytucji zarządzających unijnymi funduszami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 12 października 2017 roku podpisano umowę w tej sprawie.

Są pieniądze na kolejny etap ochrony Żuław – obszaru, najbardziej w kraju, zagrożonego powodziami.

Mieszkańcy Żuław, w tym Gdańska, Elbląga, Nowego Dworu Gdańskiego oraz innych miast i wiosek uzyskali kolejne finansowe wsparcie na inwestycje związane z ochrona przeciwpowodziową. Pieniądze te, w kwocie około 100 mln zł., to m.in. dotacja unijna z zasobów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którym zarządza m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Umowę, w sprawie wykorzystania tego wsparcia, podpisali w czwartek, 12 października 2017 roku Stanisław Otremba – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Roman Wójcik – zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w obecności Mariusza Gajdy – wiceministra środowiska, Dariusza Drelicha – wojewody pomorskiego oraz Anny Jastrzębskiej – dyrektor Departamentu Nadzoru i Inwestycji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas uroczystości podpisania umowy obecni byli także m.in. Adam Kwiatkowski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Halina Burakowska – dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni, reprezentanci instytucji oraz przedsiębiorstw związanych z ochrona przeciwpowodziową w delcie Wisły, czyli także w województwie warmińsko – mazurskim, samorządowcy, reprezentanci wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. List do uczestników tego spotkania przekazał Artur Chojecki – wojewoda warmińsko – mazurski. List odczytała Ewa Kunda – pełnomocnik wojewody warmińsko – mazurskiego ds. rozwoju dróg wodnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podpisana w czwartek, 12 października 2017r. W Gdańsku umowa o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, dotyczy projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Projekt ten został zainicjowany w 2006 roku przez obecnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusza Gajdę, który wymyślił nazwę: „Kompleksowe zabezpieczenie”, określającą jednocześnie zakres i sposób zabezpieczania delty Wisły przez powodziami. Teraz trwa drugi etap tego programu. Pierwszy etap zakończono w 2015 roku.

 

Fot. Kazimierz Netka

– To, że dzisiaj podpiszemy umowę w sprawie realizacji drugiego etapu tego projektu, nie oznacza, że już będzie koniec prac – powiedział wiceminister Mariusz Gajda. – Sodki są dużo mniejsze niż w poprzednim okresie finansowania. Najważniejsze teraz zadania to odbudowa 19 ostróg, budowa bazy dla lodołamaczy na śluzie w Przegalinie oraz zabezpieczenie Nowego Dworu Gdańskiego poprzez budowę wrót przeciwsztormowych na rzece Tudze. Niezwykłym elementem będzie rozbudowa monitoringu – systemu ostrzegania przez zagrożeniami.

Monitoring jest bardzo ważny dla służb zarządzania kryzysowego, by mogły szybko zawiadomić ludzi o niebezpieczeństwie i podjąć akcję ratowniczo – zabezpieczającą.

– Przed powodzią nigdy nie zabezpieczymy się w stu procentach – dodał wiceminister Mariusz Gajda.

Działania na rzecz ochrony przed powodziami doceniają mieszkańcy Żuław. Za uwzględnienie budowy wód przeciwsztormowych w projekcie, podziękował Jacek Michalski – burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.

Zakres prac w skrócie przedstawił w skrócie Roman Wójcik – zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt: 100 mln złotych z tego 85 procent ma być dotacja z Unii Europejskiej, a 15 procent – z budżetu państwa; obszar chroniony przez inwestycje zrealizowane w ramach II etapu wspomnianego projektu wynosi 950 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkany przez około 44 000 osób.

Unijne dofinansowanie przyznano RZGW w Gdańsku w ramach działania 2. „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, w ramach wspomnianego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – wynika z informacji, które przekazał nam Bogusław Pinkiewicz – rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach zamierzenia mówił Piotr Kowalski z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oto efekty realizacji I etapu: Działania techniczne: Przebudowa 65 km koryt rzek i kanałów; Przebudowa/odbudowa 76 km wałów przeciwpowodziowych; Przebudowa/budowa 35 pompowni; Odbudowa 11 ostróg na rzece Wiśle; Remont i wydłużenie kierownic na Ujściu Wisły. Działania nietechniczne: System monitoringu ryzyka powodziowego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto szczegóły dotyczące zakresu projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”: Okres realizacji: 2016 – 2022; Zadania: Odbudowa budowli regulacyjnych – 19 szt. ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły (24,3 mln zł); Przebudowa ujścia Wisły – ocena efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły” Etapu I, działania przygotowawcze oraz realizacja (2,4 mln zł); Budowa wrót przeciwsztormowych na rzece Tudze (26,2 mln zł); Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła (33,1 mln zł); System monitoringu ryzyka powodziowego (SmoRP).

Odbudowa 19 ostróg na rzece Wiśle zostanie przeprowadzona w następujących gminach: brzeg prawy: Lichnowy – 8 szt.; Miłoradz – 1 szt,; Ostaszewo – 6 szt. Brzeg lewy: Pelplin – 2 szt.; Suchy Dąb 2 szt. (z ponad 2900 pozostałości ostróg istniejących na odcinku od Włocławka, w tym 700 na odcinku Żuławskim).

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto szczegóy dotyczące przedsięwzięcia Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze: Budżet zadania – 30 mln zł. Termin zakończenia – 12.2020r. Zakres zadania: budowa wrót sztormowych przy ujściu rzeki Tugi do Szkarpawy, odcinających Tugę od wód wezbrania sztormowego napływających z Zalewu Wiślanego rzeką Szkarpawą; przygotowanie koryta rzeki; budowa przelewu bocznego do kanału Pryżnik; budowa nowego odcinka kanału (130 m); przebudowa kanału Pryżnik na odcinku ok. 2500 m; System monitoringu i sterowania.

Tu powstanie port dla lodołamaczy. Fot. Kazimierz Netka

Jeśli chodzi o budowę nowego portu w Gdańsku, to powstanie on dzięki przebudowie stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła. Budżet zadania – 25 mln zł. Termin zakończenia – 12.2019r. Zakres zadania: przebudowa i modernizacja urządzeń stopnia wodnego Przegalina w zakresie hydrotechnicznym i ogólnobudowlanym wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w tym rozbudowa zaplecza technicznego i bazy dla postoju jednostek pływających RZGW (lodołamaczy), remont śluz: południowej (funkcjonująca) i północna (zabytkowa).

 

Fot. Kazimierz Netka

Równolegle jest realizowany projekt „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”. Finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;Umowa o dofinansowanie podpisana 14.02.2017r. Kwota wydatków kwalifikowanych – 74 mln zł; Okres realizacji: 2016-2022; Zakres: Budowa 4 lodołamaczy: 1 czołowy, 3 liniowe – wynika z informacji, które przekazał Piotr Kowalski z RZGW w Gdańsku. Lodołamacze zbuduje Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA ze Szczecina.

 

Tu powstanie port dla lodołamaczy. Fot. Kazimierz Netka

Warto wiedzieć, że projekt „Kompleksowe Zabezpieczenia Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II” to kontynuacja pierwszego etapu, realizowanego w latach 2007 – 2015. Celem zaś jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją. Chodzi też o powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Warto pamiętać, że w delcie Wisły rozwijana jest turystyka w ramach wspieranego z Unii Europejskiej projektu, zwanego w skrócie „Pętla Żuławska”. Powódź może zniszczyć obiekty (np. przystanie żeglarskie), które wybudowano w ramach projektu „Pętla Żuławska”.

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2018 roku znikną RZGW, KZGW, zarządy melioracji oraz inne instytucje tego rodzaju zajmujące się m.in. rzekami. Zostanie utworzone z nich Państwowe Gospodarstwo „Wody Polskie”, które przejmie wszystkie zadania.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *