Pszczoły, kibice: zróbmy coś razem

Dzieci pokazały, jak konkursowo dbać o najbliższe otoczenie – żeby żyło się lepiej, bezpieczniej, ciekawiej

My na Pomorzu, czyli Wspólnota

Młodzi Pomorzanie udowodnili, że można być kibicem, a nie kibolem. Przekonują, że warto utrzymywać kontakty nie tylko z rówieśnikami, ale też z reprezentantami starszego pokolenia. Pokazali, że nie tylko ludzie, ale też inni mieszkańcy Ziemi, mają prawo do takiego samego życia na naszej planecie, jak człowiek. To efekt akcji edukacyjnej, wychowawczej – takiej, której jeszcze chyba nikt w Pomorskiem nie przeprowadził. Pierwszym jest wojewoda pomorski, Ryszard Stachurski. We wtorek, 09 czerwca 2015 roku, odbyło się jej podsumowanie. Nazwa tego przedsięwzięcia brzmi: „My na Pomorzu”, a ma ono formę konkursu.

Skąd pomysł?

– Podróże kształcą – mówił Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski, witając finalistów konkursu i gości. Wyjaśnił, skąd wziął się pomysł na ów konkurs. Otóż, wzór został zaczerpnięty z Niemiec, gdzie pan wojewoda, podczas jednej z wizyt u sąsiadów za Odrą, zobaczył efekty podobnego przedsięwzięcia, o nazwie: „My – w Meklemburgii – Pomorzu Przednim – sprawni i bezpieczni na przyszłość”. To projekt szkolny realizowany od 14 lat w Niemczech, w Meklemburgii Pomorzu Przednim. Projekt prowadzony w Niemczech jest wspólnym przedsięwzięciem Północnowschodniej Kasy Zdrowia AOK, Związku Sportowego Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Urzędu ds. Marketingu i Promocji Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego, lokalnej rozgłośni radiowej „ANTENNE MV” oraz Urzędu Kryminalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

IMG_2691

Na zdjęciu: Wojewoda pomorski, Ryszard Stachurski, wręcza liderce zwycięskiego zespołu: Klasy 5e ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku, przyrzeczenie wyposażenia szkolnej pracowni komputerowej.

Idea ta, bardzo spodobała się nie tylko wojewodzie pomorskiemu, ale też innym instytucjom i przedsiębiorstwom w Polsce. Gdy Arkadiusz Szopieraj, dyrektor regionalny PZU, dowiedział się o tym pomyśle wojewody pomorskiego, nie miał wątpliwości że PZU powinno wesprzeć finansowo owo przedsięwzięcie. Tak też się stało. We wtorek, 09 czerwca, na pierwszym podsumowaniu konkursu „My na Pomorzu”, dyrektor Arkadiusz Szopieraj, wspólnie z wojewodą pomorskim Ryszardem Stachurskim, wręczał nagrody laureatom. To był efekt kilku miesięcy pracy. Konkurs zaczął się bowiem w ubiegłym roku.

– Założeniem projektowanej inicjatywy jest prowadzenie działań profilaktycznych, które mają na celu zapobieganie zjawisku przestępczości i aspołecznym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży – poinformował nas Roman Nowak, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego, w trakcie trwania konkursu. – Najistotniejsze z nich to: propagowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia, kształtowanie właściwej hierarchii wartości, wzmacnianie więzi społecznych głównie na poziomie lokalnym, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i obywatelskich, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób wolny od patologii. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przedsięwzięcie umożliwia realizacje projektów konkursowych poprzez różnego rodzaju aktywności, inicjatywy, projekty, wykorzystujące elementy sportu, nauki, edukacji, sztuki. Nacisk położony jest na działania poprzez zabawę i – co odróżnia ten konkurs od innych – trwa cały rok szkolny i poza wybraniem tematu do realizacji – forma i sposób wyrażenia tematu są dowolne. Młodzież może na przykład nakręcić film, zorganizować festyn, wystawić przedstawienie teatralne. Ważne jest, żeby w projekcie brała udział cała zgłoszona klasa, która ma również za zadanie zaprosić do udziału w tworzeniu pracy konkursowej jak najwięcej osób ze społeczności lokalnej. Uczestnicy mogą również korzystać – za pośrednictwem Biura Wojewody – z pomocy specjalistów różnych dziedzin, spośród instytucji współpracujących z Wojewodą przy tym projekcie.

IMG_2702

Na zdjęciu: zwycięzcą konkursu Wojewody Pomorskiego „My na Pomorzu” jest Klasa 5e ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku, która przedstawiła temat „ Dobry Kibic – a kto to?”.

I edycja konkursu rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku. Udział w niej zgłosiło 70 klas ze szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa pomorskiego. Do wyboru klasy miały 5 bloków tematycznych : zdrowie, bezpieczeństwo, sport, wspólnota i środowisko. Zadanie polegało na wybraniu tematu w dowolnym bloku, w określonej kategorii wiekowej i realizacja projektu od września 2014 r. do kwietnia 2015 roku. Zdecydowanie najwięcej uczestników wybrało blok tematyczny „wspólnota.”

Dwukrotnie – w grudniu i w marcu – uczestnicy zobowiązani byli przekazać dokumentację dotyczącą postępu prac. 5 wyróżniających się projektów otrzymało już na tym etapie nagrody nierzeczowe – takie jak wycieczka, spotkanie z interesującym człowiekiem – które zapewniły instytucje wspierające projekt. Nagrodą główną jest wyposażenie pracowni komputerowej w zwycięskiej szkole oraz tablety dla uczniów i nauczycieli. Również II i III miejsce jest nagradzane – tabletami dla klasy i nauczyciela prowadzącego. Partnerem finansowym akcji jest PZU.

IMG_2686

Na zdjęciu: Drugie miejsce zdobyli uczniowie Klasy 5d ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, z tematem „Czego pszczołom i trzmielom do życia potrzeba?”.

No i nadszedł finał, 09 czerwca 2015 roku. Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego, wypełniła się po brzegi. Tam ogłoszono wyniki, dotyczące szkół podstawowych. Okazało się, że zwycięzcą konkursu Wojewody Pomorskiego „My na Pomorzu” jest Klasa 5e ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku, która przedstawiła temat „ Dobry Kibic – a kto to?”. Drugie miejsce zdobyli uczniowie Klasy 5d ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, z tematem „Czego pszczołom i trzmielom do życia potrzeba?”. Trzecie miejsce zajęła Klasa 2b ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie, która przygotowała temat: „Więzi pokoleniowe -zróbmy coś razem”.

Komisja konkursowa przyznała również dodatkowe nagrody, ufundowane przez współorganizatora konkursu – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nagrody otrzymały: Klasa 2a z Gimnazjum w Wandowie, Klasa 1d ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku, Klasa 3d z Gimnazjum w Szemudzie.

IMG_2678

Na zdjęciu: Trzecie miejsce zajęła Klasa 2b ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie, która przygotowała temat: „Więzi pokoleniowe -zróbmy coś razem”.

– Wersja konkursu, która powstała w województwie pomorskim, zawiera niewielkie modyfikacje w stosunku do wersji niemieckiej – została przystosowana do polskich warunków, ale założenia i forma pozostają te same. W Niemczech projekt jest skierowany do tej samej grupy wiekowej, też jest to projekt, w którym dzieci i młodzież mogą wyrazić się twórczo. Mają również możliwość wyboru tematu, który ich interesuje. Nie ma natomiast oceny postępu prac – tak jak w polskiej wersji. Inna jest również nagroda główna – w Niemczech nagrodą jest festyn dla całej szkoły, która zwycięży – informuje Roman Nowak, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego.

Głównym organizatorem projektu jest Wojewoda Pomorski, współorganizatorami: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorska Federacja Sportu. Konkurs wspierają: Komenda Straży Miejskiej w Gdańsku, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Teatr Miniatura, Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Gdańska, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”, Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża, Copernicus Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Narodowe Muzeum Morskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku,  Zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Gdański.

Na finale konkursu – wręczeniu nagród – obecni byli też rektorzy uczelni. Wsparcia udzieliły bowiem także Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *