Rekordowa liczba żeglarzy w Delcie Wisły

Trwa VIII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich, a Polska ma już coś konkretnego do zaoferowania: doskonale przystosowaną do potrzeb miłośników żeglarstwa Deltę Wisły. W bieżącym roku z udogodnień dla wodniaków na Żuławach skorzystało ponad dwa razy więcej osób niż w roku 2014.

Pętla Żuławska – Cud Funduszy Europejskich

Wisła, która teraz uczestniczy w Festiwalu Loary w Orleanie we Francji, przyciąga coraz więcej żeglarzy. Po udziale w tym prestiżowym święcie największej we Francji rzeki (ma tam przybyć ponad 600 000 osób) zainteresowanie królową naszych rzek jeszcze wzrośnie. A już teraz możemy mówić o cudzie, jaki trwa w Delcie Wisły. To zasługa między innymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, samorządu województw pomorskiego i warmińsko – mazurskiego oraz gmin i powiatów, znajdujących się na Żuławach, a także zasługa organizacji żeglarskich.

IMG_6643

Na zdjęciu: Port w Elblągu, wybudowany w ramach realizacji pierwszego projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”. Jest ogniwem łączącym system rzek i kanałów na Żuławach ze zrewitalizowanym przez RZGW Gdańsk, zabytkowym, unikatowym Kanałem Elbląskim. Fot. Kazimierz Netka.

Cud w Delcie Wisły polega na tym, że w bieżącym roku przystanie, porty oraz inne obiekty i miejsca związane z turystyką wodną odwiedziło ponad dwa razy więcej osób niż w roku 2014. To zjawisko można nazwać Cudem Funduszy Europejskich. Z unijnych pieniędzy została wsparta realizacja projektu pt. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”. Pętla Żuławska to atrakcyjna droga wodna na trasie pomorskiego szlaku żeglarskiego, o długości około 303 kilometrów, łącząca ze sobą nurty Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy (także w Gdańsku), Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. W ramach przedsięwzięcia powstały m.in. 4 porty żeglarskie (Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko, Kąty Rybackie); 7 przystani żeglarskich (Biała Góra, Nowa Pasłęka, Błotnik, Osłonka, Malbork, Malbork „Park Północny”, Rybina); 2 pomosty cumownicze (Tczew, Drewnica); 2 mosty zwodzone (Gdańsk Przegalina, Nowa Pasłęka). Zelektryfikowano śluzę Gdańska Głowa. Koszt realizacji wyniósł ponad 87 mln zł, w tym ze środków Unii Europejskiej wydano około 49 mln zł – wynika z informacji, przekazanych nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

IMG_7153

Na zdjęciu: Uczestnicy obrad VIII Forum Turystycznego Państw Bałtyckich. Fot. Kazimierz Netka.

Stwarzanie coraz lepszych warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, doskonale pasuje do programu obrad trwającego w dniach 22 i 23 września 2015 roku, w Gdańsku i Malborku, VIII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich, pod hasłem: „Polityczne poparcie, współpraca, rozwój – jedno morze, milion możliwości”. Mówili o tym m.in. Adam Korol – minister sportu i turystyki oraz Tomasz Jędrzejczak, wiceminister, a także Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

O tym, że możliwości są – udowodnili twórcy „Pętli Żuławskiej”. Z informacji, które przekazali nam Michał Górski – prezes spółki Pętla Żuławska oraz Stanisław Bogdan Justyński – wiceprezes, liczba odwiedzających turystów na przystaniach zarządzanych przez wspomnianą spółę, po wprowadzeniu operatorów (poza przystanią w Rybinie) wyniosła łącznie 29 754 osoby w 2014 r. oraz 103 136 osób w 2015 r – czyli ponad trzy razy więcej. Jeśli chodzi o liczby dni cumowania jachtów (tzw. jachto-dni): to w 2014 roku było ich 18 730, a w bieżącym roku: 28 885 . Są to, jak widać wyniki bardzo dobre, a przecież kończymy trudny sezon, bo niskie stany wód ograniczały w znacznym stopniu żeglugę po Kanale Elbląskim, Nogacie i Wiśle – informuje prezes Stanisław Bogdan Justyński. Nowoczesna infrastruktura, umiarkowane ceny za usługi, czystość, oraz sprawna i kompetentna obsługa sprawiają, że żeglarze coraz chętniej goszczą w naszych portach i przystaniach, coraz lepiej oceniają to wszystko co oferujemy nie tylko my jako Pętla Żuławska, ale również jednostki samorządu terytorialnego, na których obszarze działamy.

Tak wspaniałe efekty zachęcają do działań. Planowana jest rozbudowa, a zamierzenie to nosi nazwę: Pętla Żuławska II”. Według koncepcji programowo-przestrzennej Pętla Żuławska II, ta „Pętla” ma zostać rozbudowana, między innymi na Zatoce Gdańskiej i na Zalewie Wiślanym. Zgłoszono 38 propozycji dotyczących budowy, modernizacji różnych obiektów służących turystyce wodnej. Z tego do dalszych rozważań wybrano 23 zadania. Reszta jest na liście rezerwowej. Koszt realizacji wszystkich 38 propozycji szacowany jest na 200 milionów złotych. Do dyspozycji jest unijna dotacja, z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego – w wysokości 80 mln złotych.

IMG_7155

Na zdjęciu: Uczestnicy obrad VIII Forum Turystycznego Państw Bałtyckich. Fot. Kazimierz Netka.

W środę uczestnicy VIII Forum Turystycznego Państw Bałtyckich, będą mieli możliwości obejrzenia przystani na Nogacie, w Malborku. Tam, na Zamku odbędą się obchody Światowego Dnia Turystyki.

IMG_7221

Na zdjęciu: Widok na port w Gdańsku Świbnie przy Wiśle Przekop. Tu ma powstać przystań żeglarska w ramach projektu „Pętla Żuławska II”. Fot. Kazimierz Netka.

Nowe przystanie mają powstać między innymi w ujściowym odcinku Wisły, w tzw. Wiśle Przekop, który Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku zmodernizował, by żegluga tamtędy była bezpieczniejsza. Efekty tych prac zostaną pokazane podczas specjalnego rejsu, organizowanego przez RZGW w Gdańsku 1 października 2015 roku. Po rejsie odbędzie się konferencja pt. „Ujście Wisły w nowych ramach”. Wisła Przekop to fragment rzeki bardzo ważny dla żeglugi śródlądowej i dla rozwoju turystyki. Tędy z delty Wisły, z Pętli Żuławskiej jachty mogą wypływać na Zatokę Gdańską.

IMG_7143

Na zdjęciu: Sylvia Bretschneider – przewodnicząca Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, przemawiająca podczas inauguracji obrad VIII Forum Turystycznego Państw Bałtyckich w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

VIII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich zostało zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną przy współpracy z przedstawicielami regionu Meklemburgii-Pomorza Przedniego z Niemiec.  Zgłosiło w nim udział ponad 180 przedstawicieli sektora turystyki z państw bałtyckich w tym m.in. z Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji i Szwecji. Uczestnikami forum są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji turystycznych i hotelarskich, instytucji, środowisk naukowych oraz przedsiębiorcy. Inicjatorem zwoływania tych spotkań było w roku 2008 ówczesne Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii Pomorza Przedniego wraz z Regionalną Organizacją Turystyczną niemieckiego landu Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern). To one  zainicjowały pierwsze Forum Turystyczne Państw Bałtyckich, a odbyło się ono w Rostocku. Fora te są dobra okazją do promocji naszych walorów turystyki, zwłaszcza aktywnej – na Bałtyku i w strefie przybrzeżnej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *