Rekordy finansowe i przeładunkowe Morskiego Portu Gdynia.  Nastał II etap jego budowy – okres powiększania i modernizacji tej polskiej bramy na morza i oceany. Inwestycje realizowane są na lądzie – m.in. na linii kolejowej 201, a na morzu zacznie powstawać Port Zewnętrzny.

Fot. Kazimierz Netka.

Rok 2018 przeszedł do historii jako czas unikatowych dokonań w Porcie Gdynia – przeładowano tam 23,5 mln ton towarów.

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wykupywane są tereny na potrzeby portu. Jednocześnie trwa modernizacji linii kolejowej do śląska, zbudowanej w okresie międzywojennym. Port Gdynia wyróżnia się sukcesami finansowymi – najlepszymi spośród naszych strategicznych portów morskich.

Fot. Kazimierz Netka

Na temat osiągnięć i planów na przyszłość mówili m.in.: Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, dyrektor naczelny; wiceprezes Grzegorz Dyrmo – dyrektor ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem; wiceprezes Piotr Nowak – dyrektor ds. finansów i zarządzania finansami. Podczas przedstawiania osiągnięć obecni byli m.in.: Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, poseł Janusz Śniadek. O szczegółach poinformowała nas Anna Pogorzelska – kierownik projektu w Dziale Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.:

PRZEŁADUNKI

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W przeładunkach Portu Gdynia dominuje drobnica z 59 % udziałem w strukturze obrotów ogółem.
Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W 2018 roku przeładowano o 1,36 miliona ton więcej tej grupy ładunkowej, co jest związane głównie z ilością obsłużonych kontenerów oraz drobnicy konwencjonalnej. Wzrosły również przeładunki drobnicy obsługiwanej w technologii ro-ro. Wskaźnik dynamiki przeładunków drewna wyniósł ponad 400 % i jest to po drobnicy kolejna grupa z największym wzrostem obrotów tonażowych. Łącznie w 2018 roku obsłużono 979 tys. ton tego ładunku.

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wzrost przeładunkowy nastąpił również w grupie węgiel i koks i związany jest ze znaczącym importem węgla. Udział tej grupy ładunkowej w strukturze obrotów portu w 2018 roku stanowi 11%. O ponad 20 % wzrosły też przeładunki innych ładunków masowych.
W pozostałych grupach ładunkowych nastąpiły nieznaczne spadki przeładunków w porównaniu do 2017 roku.

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

WYNIKI FINANSOWE

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Spółka utrzymuje bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk z podstawowej działalności operacyjnej wzrósł w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego o 2,6 mln PLN (7,8%). Wynika to głównie ze wzrostu przychodów z opłat portowych (12,5%) oraz, w mniejszym stopniu, ze wzrostu przychodów z najmów (1,7%). W związku z sytuacją na rynku finansowym oraz wydatkami inwestycyjnymi, odnotowano niższy wynik na działalności finansowej (spadek o 28%). Spadek odnotowano również na pozostałej działalności operacyjnej (spadek o 19%). W rezultacie, zysk netto Spółki za 2018 r. był niższy o 10,8% od uzyskanego w roku poprzednim i przekroczył 67 mln PLN.

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Środki finansowe generowane z działalności operacyjnej (EBITDA) wzrosły w 2018 r. o 1,5 % w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 106,1 mln PLN. Wraz z funduszami unijnymi, środki te zapewniają finansowanie ambitnego programu modernizacji i rozwoju portu.

INWESTYCJE

Wartość wydatków inwestycyjnych w 2018 r. łącznie: 183 mln zł

Wartość podpisanych umów w 2018 r. łącznie: 256 mln zł

Wartość umów pozostających do podpisania z 2018 r. łącznie: 320 mln zł

Wartość inwestycji planowanych na 2019 r. łącznie: 304 mln zł

Wartość inwestycji objętych planem 2019 – 2021 r. łącznie: 1.248 mln zł

Na wartość wydatków inwestycyjnych składają się m. in. prace wykonane w ramach modernizacji akwenu manewrowego obrotnicy nr 2. Ponadto – zgodnie z przyjętą strategią ZMPG S.A. – dokonano zakupu gruntów, w tym terenów stoczni remontowej Nauta, które dają możliwość prowadzenia dalszych prac inwestycyjnych i rozwojowych Portu Gdynia.

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Pozycja wartości podpisanych umów dotyczy przede wszystkim kluczowej inwestycji, która zostanie zrealizowana do końca 2021 roku: pogłębienia akwenu portowego. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli Portowi Gdynia w najbliższym czasie wejść do grona portów głębokowodnych, a tym samym istotnie poprawi się konkurencyjność portu poprzez możliwość przyjmowania większych statków, o większym zanurzeniu. Niebagatelne dla tej inwestycji znaczenie mają podpisane umowy na modernizację nabrzeży Włoskiego i Słowackiego. Poza tym zadbano również o realizację projektów na zapleczu portowym, na co składają się głównie obiekty kubaturowe w postaci budowy nowoczesnego magazynu wysokiego składowania.

Fot. Kazimierz Netka

W bieżącym roku podpisanych zostanie wiele znaczących umów na realizację inwestycji w Porcie Gdynia. Do najważniejszych z nich należy podpisana 28 lutego 2019 roku umowa na budowę nowego publicznego terminalu promowego. Będzie on umożliwiał przyjmowanie statków o blisko 1/3 większych od obecnie obsługiwanych w Porcie.

W najbliższych latach planuje się kontynuację inwestycji, na które umowy zawarto w ubiegłym roku, jak też inwestycje nowe, na które umowy będą zawarte w roku bieżącym – poinformowano podczas konferencji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia.

Morski Port Gdynia jest najbardziej rentownym strategicznym polskim portem, mimo braku dostatecznych możliwości powiększania swego terytorium.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *