W Słupsku odbędzie się Europejski Kongres Rad Młodzieżowych!  Uczestnicy dowiedzą się więcej o wyborach i roli Parlamentu Europejskiego oraz o możliwości współpracy z sieciami informacyjnymi Unii Europejskiej. Termin zgłoszeń upływa 8 marca 2019 roku.

Źródło ilustracji: http://kongresmlodziezy.euin.pl/wp-content/uploads/2019/02/program-EKRM.pdf

Weź udział w kongresie, a potem w konkursie zachęcania do udziału w eurowyborach.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży, Fundacją Civis Polonus, Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz siecią Team Europe zapraszają młodzież działającą w radach młodzieżowych do udziału w Europejskim Kongresie!Date: 27/03/2019 (All day) – 29/03/2019 (All day).

Na zdjęciu: Siedziba Przedstawicielstw Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka

W Kongresie mogą uczestniczyć przedstawiciele rad młodzieżowych (wraz z opiekunami) działających na poziomie gminy, powiatu lub województwa, którzy ukończyli przynajmniej 16 lat w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego do organizatorów – wynika z informacji, które przekazała nam Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Celem Kongresu jest zwiększenie wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej, wsparcie działań profrekwencyjnych przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, a także promocja kampaniTym razem głosuję”(link is external) oraz #EUandME.

Projekt składa się z dwóch części:

  1. Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych w Słupsku, który odbędzie się dniach 27 – 29 marca 2019 roku;

  2. działań profrekwencyjnych organizowanych przez uczestników Kongresu w swoich miejscowościach (konkurs).

Podczas Kongresu zorganizowane zostaną trzy bloki warsztatowe – ich uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. organizacji wydarzeń, współpracy z mediami, wystąpień publicznych czy informowania o Unii Europejskiej. Udział w każdym z bloków zostanie potwierdzony przez organizatorów zaświadczeniem.

Poza warsztatami organizatorzy przygotują sesje plenarne z udziałem wszystkich przedstawicieli rad młodzieżowych, podczas których uczestnicy dowiedzą się więcej o wyborach i roli Parlamentu Europejskiego oraz o możliwości współpracy z sieciami informacyjnymi Unii Europejskiej działającymi w Polsce.

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu (do wysokości 120 zł) i zakwaterowania, zapewniają również pełne wyżywienie podczas Kongresu.

Druga część projektu to działania profrekwencyjne w regionach, odbywające się w ramach konkursu dla uczestników Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych. Chodzi o praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności. Celem wydarzeń ma być zachęcenie do udziału w wyborach europejskich.

Trzy rady wraz z opiekunem, które uzyskają najwyższą liczbę punktów za zorganizowane wydarzenie, zostaną zaproszone do udziału w wizycie studyjnej w Brukseli lub w letniej szkole europejskiej. Ostateczna forma nagrody uzależniona jest od wieku laureatów.

W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele rad młodzieżowych, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy do 8 marca 2019 roku dostępny pod linkiem:

http://bit.ly/KongresMlodziezyRejestracja(link is external)Uwaga, liczy się kolejność zgłoszeń!

Dodatkowe informacje:

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *