Rusza druga edycja programu edukacyjnego Wód Polskich pt. „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”. Nauka odbywa się pod patronatami: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Kuratorów Oświaty: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego

Źródło ilustracji: PGW Wody Polskie.

PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczyna drugą edycję programu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych

AKTYWNI BŁĘKITNI – szkoła przyjazna wodzie” to szeroko zakrojony plan działań mający połączyć, szkoły promujące szeroko rozumianą edukację wodną, w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wody Polskie wraz z partnerami: policją i strażą pożarną, zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Program zapewnia materiały edukacyjne oraz zakłada wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych, a także pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy – wynika z informacji, które przekazał nam Bogusław Pinkiewicz – szef Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Źródło ilustracji: PGW Wody Polskie

Wody Polskie zapraszają dyrektorów i nauczycieli  szkół podstawowych do uczestniczenia w programie. W ubiegłorocznej edycji wzięło w nim udział ponad 15 000 uczniów. Patronaty medialne: Radio Gdańsk, Radio Olsztyn, Radio PIK. Więcej informacjiznajduje się na stronie: https://gdansk.wody.gov.pl/nasze-dzialania/edukacja

(K.N.)

Czytaj również na stronie: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.