Rusza współpraca POLSA z Virgin Orbit. Analizowane będą możliwości startu z terenu naszego kraju pojazdów, sięgających Kosmosu, w systemie LauncherOne. Nosicielem ma być odrzutowiec klasy Boeing 747 oraz rakiety

Fot. z Archiwum Polskiej Agencji Kosmicznej.

Budujemy swój suwerenny system satelitarny

Polska wchodzi do gry jako potencjalny użytkownik LauncherOne, technologii do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną obiektów za pomocą rakiety podczepionej do specjalnie przystosowanego samolotu. POLSA będzie analizowała możliwość startów z terytorium Polski – wynika z informacji które przekazała nam Agnieszka Gapys – rzecznik prasowy Polskiej Agencji Kosmicznej:

Tydzień temu, 16 marca br., w Los Angeles, w obecności ministra gospodarki i technologii Piotra Nowaka, prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna i prezes Virgin Orbit Dan Hart podpisali list intencyjny w tej sprawie.

– Dzisiejsze wydarzenie to kolejny etap w budowaniu przez Polskę suwerennego systemu satelitarnego. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Rozwój nowych technologii, w tym nawigacja, zobrazowania Ziemi, czy telekomunikacja są niezastąpione m. in. w zapewnianiu bezpieczeństwa kraju i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Podpisany list zakłada, że POLSA przeprowadzi szczegółową analizę przydatności LauncherOne dla potrzeb m. in. polskiej nauki i gospodarki, w kontekście ewentualnego wyboru Virgin Orbit jako partnera w przyszłych przedsięwzięciach obejmujących starty tego typu obiektów z obszaru naszego kraju.

Przedmiotem dalszych studiów wykonalności mogą być także koncepcje misji, doprecyzowanie założeń technicznych i organizacyjnych, jak również swoista „mapa drogowa”, mająca na celu maksymalne wykorzystanie całego przedsięwzięcia jako impulsu rozwojowego dla polskiego przemysłu w szeroko rozumianym obszarze STEM (Science, Technology, Engineering & Maths).

Virgin Orbit zadeklarowało gotowość dostarczenia rozwiązania sprofilowanego pod określone przez POLSA potrzeby i wymagania, obejmujące wsparcie naziemne oraz odpowiedni samolot.

Fot. z Archiwum Polskiej Agencji Kosmicznej.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna podkreślił, że podpisany list wieńczy kilkumiesięczny okres intensywnych negocjacji, prowadzonych w ścisłej koordynacji z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. – Zainteresowanie oraz złożone konkretne deklaracje, pokazują, że Polska może być atrakcyjnym partnerem dla globalnych graczy, do których zalicza się Virgin Orbit. Jeszcze istotniejsze jest budowanie pozycji naszego sektora kosmicznego w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie międzynarodowego rynku kosmicznego, jakim jest upstream. Dzięki technologii LauncherOne, Polska będzie mogła świadczyć usługi wynoszenia na orbitę również dla innych krajów regionu, w szczególności z obszaru Trójmorza – dodał prezes POLSA.

– Dzisiejsze porozumienie stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia Polsce i jej sąsiadom dostępu do przestrzeni kosmicznej, służąc polskiemu przemysłowi, nauce i bezpieczeństwu –  mówił dyrektor generalny Virgin Orbit, Dan Hart. – Wizjonerskie podejście Polski stanowi inspirację w tym krytycznym dla Europy momencie i jesteśmy zaszczyceni mogąc służyć wsparciem oraz współpracując z polskim sektorem kosmicznym, aby otworzyć przestrzeń kosmiczną – dodał.

LauncherOne to system składający się ze specjalnie przystosowanego samolotu tzw. „nosiciela” (odrzutowiec klasy Boeing 747) oraz uruchamianej z jego pokładu na wysokości około 10-11 km rakiety, zdolnej umieścić na niskiej orbicie okołoziemskiej ładunek o łącznej masie do 300 kg. Pierwszy zakończony powodzeniem start LauncherOne przeprowadzono 17 stycznia 2021 r. Niespełna 12 miesięcy później, podczas trzeciej udanej komercyjnej misji z użyciem opisywanego systemu, dwa z siedmiu wyniesionych małych satelitów były wykonane przez polską spółkę SatRevolution.

Fot. z Archiwum Polskiej Agencji Kosmicznej.

Virgin Orbit obsługuje jeden z najbardziej elastycznych i responsywnych systemów kosmicznych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Założona przez Richarda Bransona w 2017 roku firma rozpoczęła świadczenie usług komercyjnych w 2021 roku i już dostarcza na orbitę satelity komercyjne, cywilne, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowe. Rakiety LauncherOne firmy Virgin Orbit są projektowane i produkowane w Long Beach w Kalifornii i wystrzeliwane w powietrzu ze zmodyfikowanego samolotu nośnego 747-400, który umożliwia Virgin Orbit operowanie z lokalizacji na całym świecie w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb każdego klienta. Więcej o Virgin Orbit: www.virginorbit.com oraz w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter @virginorbit i Instagram @virgin.orbit.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

POLSA prowadzi również działania związane z  informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym. Więcej na temat POLSA: www.polsa.gov.pl. Zapraszamy również na nasze media społecznościowe: Linkedin, Twitter i Facebook – zachęca Agnieszka Gapys – rzecznik prasowy Polskiej Agencji Kosmicznej.

Fot. Kazimierz Netka.

POLSA ma swą centralę w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 – w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, należącym do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oddziały Terenowe Polskiej Agencji Kosmicznej istnieją w Warszawie oraz w Rzeszowie.

Kazimierz Netka

Czytaj również n portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *