Ruszył Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku. Do godz. 10.30 dnia 1 kwietnia czyli pierwszego dnia powinność tę spełniło się ponad 31 600 osób. Spisz się sam, za pośrednictwem internetu. Do wygrania są samochody. Jest zapowiedź przedłużenia spisywania, do końca września br.

Źródła ilustracji: Transmisja z konferencji inaugurującej tegoroczny spis.

Powszechne liczenie obywateli i obiektów, w których żyją

 

Spisy ludności sięgają tysięcy lat wstecz. Przeprowadzano je w starożytności. Liczono ludzi już na przykład w czasach narodzin Jezusa. Rejestrowanie mieszkańców miało na celu m.in. ustalenie, ile osób powinno płacić podatki, ale dostarczało też informacji, potrzebnych do zarządzania państwami, terytoriami, do obrony. Pozwalało na planowanie rozwoju.

W II Rzeczypospolitej pierwszy spis powszechny ludności przeprowadzono sto lat temu, w 1921 roku.

Wiek od tamtego rejestru obywateli RP, właśnie teraz, 1 kwietnia 2021 roku, rozpoczyna się najnowszy Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w Polsce. O zasadach jego przeprowadzania mówiono podczas specjalnej konferencji, inaugurującej oficjalne rozpoczęcie spisu ‘2021. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć zdalnie w tym wydarzeniu.

W konferencji inaugurującej Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku uczestniczyli m.in.: Dominik Rozkrut – prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a także dyrektorzy w GUS: Marcin Piekarek – Dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej, Janusz Dygaszewicz – dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, Dorota Szałtys – dyrektor Departamentu Badań Demograficznych, Marta Jankowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji, Karolina Banaszek – Rzecznik Prasowy Prezesa GUS, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji GUS.

Szczegółowe wiadomości na temat Spisu znajdują się również na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz na stronie: https://spis.gov.pl/:

Spis powszechny trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Niewykluczone jednak, że zostanie przedłużony do końca września 2021 roku, ze względu na pandemię – poinformował podczas konferencji Dominik Rozkrut – prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi. Pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym). Drugi spis próbny przeprowadzono w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie).

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania.

Oprócz osób, spisywane są też mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Obowiązkową formą jest samospis internetowy.
Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Zachętą do sumiennego uczestniczenia w samospisie jest loteria z nagrodami. Do wygrania jest m.in. 16 samochodów – po jednym na województwo – poinformowano podczas konferencji prasowej 1 kwietnia 2021 roku.

Kto pragnie dokładniej poznać wypowiedzi uczestników konferencji inaugurującej Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku, niech obejrzy nagranie, znajdujące się pod adresem internetowym:

https://spis.gov.pl/konferencja-on-line-na-rozpoczecie-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Źródła ilustracji: Transmisja z konferencji inaugurującej tegoroczny spis.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.