Pomorska Podróż. Kierunek Innowacje. Zainaugurowano drugą część szkoleń zatytułowaną: „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację?”. Organizatorem jest Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, realizujący unijny projekt Smart Progress

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Pomagaj innym osiągnąć sukces, bo oni mogą kiedyś tobie pomóc

Rozpoczął się kolejny etap Pomorskiej Podróży. To nie jest wycieczka turystyczna, wypoczynkowa, a raczej nauka tego, jak stać się konkurencyjnym w świecie biznesu. W świecie, czyli na całej kuli ziemskiej, czyli jak być konkurencyjnym w eksporcie.

Takim wyprawom po wiedzę nie przeszkadza pandemia. Te specyficzne study tours (podróże poznawcze) odbywają się od kilku tygodni, w formie webinariów, a cały ich cykl, liczący 15 zdalnych szkoleń, odbywa się pod hasłami: „Pomorska podróż. Kierunek innowacje!” i „Od inspiracji do innowacji – wsparcie przy starcie” . Organizatorem jest Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach unijnego projektu Smart Progress.

W którą stronę szlak ten prowadzi? Wyjaśnia to drugi człon nazwy tej wyprawy: Kierunek innowacje. Jeśli polscy przedsiębiorcy staną się bardziej innowacyjni, będą bardziej konkurencyjni w gospodarczej swej ekspansji zagranicznej.

Pierwsza część cyklu webinariów nosiła tytuł: „Od inspiracji do innowacji – wsparcie przy starcie”. 5 marca 2021 roku odbyło się spotkanie pt.. Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne”. 10 marca rozmawiano na temat: „Niestandardowe metody finansowania B+R”. 17 marca odbyło się internetowe seminarium na temat: „Budowanie i monitorowanie modelu finansowego startupu”. 24 marca spotkanie miało tytuł: „Zarządzanie projektami innowacyjnymi”. 30 marca uczestnicy webinarium szkolili się na temat: „Jak napędzić rozwój firmy poprzez mechanizm ulgi podatkowej na prace B+R oraz własność intelektualną?”

2 kwietnia 2020 roku rozpoczął się druga część webinariów pt.„Pomorska podróż. Kierunek innowacje!”, Cykl 2: „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację?”, a spotkanie miało tytuł: „Sieciowanie współpracy w środowisku międzynarodowym”. Mieliśmy przyjemność przysłuchiwać się wykładowi na ten temat.

Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich Innowatorów do udziału w kolejnych spotkaniach tematycznych w ramach cyklu: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje! Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?” – napisała w zaproszeniu Justyna Szybska-Lewandowska z Referatu Innowacji i Przedsiębiorczości, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Za nami już pierwsza część wydarzeń. Odbyło się dotychczas 5 webinarów, skupionych wokół tematyki myślenia innowacyjnego, zarządzania projektami czy kwestii związanych z modelem finansowym startupu oraz ulgami podatkowymi na działalność B+R. Nasze spotkania, organizowane pod hasłem „Od inspiracji do innowacji – wsparcie przy starcie” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – łącznie we wszystkich wydarzeniach wzięło udział 421 osób. Celem webinaru „Sieciowanie współpracy w środowisku międzynarodowym” jest pokazanie uczestnikom korzyści, narzędzi i wyzwań związanych ze współpracą międzynarodową. Odpowiemy na pytania jak poszukiwać pomysłów na projekty ponadnarodowe oraz w jaki sposób tworzyć i utrzymywać sieci ułatwiające zbieranie informacji o rynkach zagranicznych. Nasz ekspert, Pan Bartosz Lipnicki, omówi także czego oczekiwać od partnera międzynarodowego oraz w jaki sposób nawiązać trwałe relacje międzynarodowe.

Jak zapowiedział ekspert Bartosz Lipnicki, prowadzący spotkanie, webinarium miało charakter warsztatowy Uczestnicy, których było kilkudziesięciu, rozwiązywali ćwiczenia. Prowadzący zwrócił uwagę m,in na znaczenie budowania relacji między ludźmi.

Warto zainwestować ludzi, ale wtedy gdy się ich dobrze pozna. To poznawanie trochę trwa, ale do komercjalizacji, internacjonalizacji firmy trzeba podejść w sposób relacyjny, zaplanowany

Dobre relacje przekładają się na sukcesy biznesowe, komercjalizacyjne, a przy tym sieć kontaktów może się przydać. Ekspert wskazał 8 kroków, zadań ważnych w budowaniu relacji międzynarodowych. Zachęcał do tego, by pomagać innym osiągnąć sukces, bo oni mogą też komuś pomóc.

Spotkania tematyczne „Pomorska Podróż” są realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Następne webinarium odbędzie się 14 kwietnia. Temat tego spotkania brzmi: „Ocena innowacji” – poinformowała Justyna Szybska-Lewandowska z Referatu Innowacji i Przedsiębiorczości, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *