Rynek kapitałowy w Polsce. Przez ostatnie lata mamy do czynienia ze spadkiem inwestycji firm  prywatnych. Nie ma popytu na kapitał i to jest niepokojące – twierdzi prezes IDM, Waldemar Markiewicz

Fot. PAP/G. Momot

Jak rozwijać rynek kapitałowy w Polsce? Jego uczestnicy muszą odbudować zaufanie wśród inwestorów i klientów

ŹRÓDŁO:  centrumprasowe.pap.pl

Jednym z warunków skutecznego wdrożenia przyjętej w ubiegłym roku Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) jest odbudowa zaufania wśród klientów oraz inwestorów. Uczestnicy panelu „Rynek kapitałowy dla infrastruktury i innowacji” w ramach XX Konferencji Izby Domów Maklerskich byli w tej kwestii jednomyślni.

Na wspólne wyzwanie dla całego rynku kapitałowego, jakie stanowi brak zaufania ze strony klientów oraz inwestorów, wskazywał prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), Maciej Trybuchowski. Jego zdaniem odbudowa wiarygodności rynku kapitałowego spoczywa w rękach jego uczestników i powinna się odbywać głównie poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne. 

Szef KDPW skierował też apel do przedstawicieli banków. „Polski rynek kapitałowy został stworzony przez bankowe domy maklerskie i nie rozwinie się bez jasnej strategii sektora bankowego – podkreślił Trybuchowski. – Banki mają ogromną rolę w alokowaniu środków swoich klientów. Znaczenie tego procesu wzrasta, jeśli spojrzymy na strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, której większość stanowią depozyty, a nie produkty inwestycyjne” – mówił prezes KDPW.

Maciej Trybuchowski odniósł się również do podstawowych zadań Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. „Infrastruktura, szczególnie posttransakcyjna, musi być tania, sprawna i bezpieczna. Obecnie nie ma miejsca na to, aby był to biznes mocno rentowny – zaznaczył. – KDPW rozumie swoją infrastrukturalną rolę, jako służbę w dostarczaniu rozwiązań technologicznych, ułatwiających funkcjonowanie uczestnikom rynku kapitałowego. Oto nasza podstawowa misja” – zapewniał.

Na rolę kapitału krajowego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zwracał uwagę prezes Izby Domów Maklerskich (IDM), Waldemar Markiewicz. Sygnalizował też konieczność zmiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych celem skutecznej realizacji SRRK.

„Rynek kapitałowy nie jest dla spółek z indeksu WIG20, które zdobędą kapitał za granicą. Będziemy dalej przekonywać decydentów do budowania kapitału krajowego, czyli w zasadzie jedynego źródła finansowania dla firm z sektora MŚP. Ten temat nie jest obecnie odpowiednio zaadresowany w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego” – zauważył Markiewicz.

W kontekście globalnego spadku liczby IPO (ang. Initial Public Offering), czyli spółek debiutujących na giełdzie, w dyskusji padło pytanie o rolę rynku kapitałowego w finansowaniu innowacyjnych rozwiązań.

„Przez ostatnie lata mamy do czynienia ze spadkiem inwestycji firm prywatnych. Nie ma popytu na kapitał i to jest niepokojące. Należy też poprawić egzekwowanie ładu korporacyjnego (ang. Corporate Governance) w spółkach Skarbu Państwa. Wszyscy inwestorzy zwracają uwagę na kondycję indeksu WIG20, którego ponad połowę stanowią spółki znajdujące się pod kontrolą Skarbu Państwa. Jeśli wartość indeksu WIG20 spada, skłonność do inwestowania i przepływu kapitału jest mniejsza” – wyjaśniał prezes IDM, Waldemar Markiewicz.

„IPO zawsze było dla dużych. Od początku giełdy o atrakcyjności decydowała branża, ale zazwyczaj były to duże transakcje, stąd inwestorzy chętnie przyjmowali wszystkie duże oferty Skarbu Państwa. Czy w indeksie WIG20 jest za dużo spółek kontrolowanych przez rząd? Warto pamiętać, że nasz rynek kapitałowy tak jest właśnie skonstruowany” – zaznaczał prezes KDPW, Maciej Trybuchowski.

Zdaniem Trybuchowskiego na polskim rynku kapitałowym w ostatnich latach poszerza się paleta możliwości finansowania poza giełdą. „Kiedyś giełda była jedyną możliwością, żeby pozyskiwać kapitał. Mam wrażenie, że czasem ubolewamy nad zjawiskami, które są całkowicie racjonalne. Wbrew obiegowej opinii rynek kapitałowy nie umiera” – podsumował prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Panel “Rynek kapitałowy dla infrastruktury i innowacji” odbył się w ramach XX Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 5 – 8 marca 2020. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Maklerskiego Pekao, Izby Domów Maklerskich, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, PKO Banku Polskiego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

ŹRÓDŁO:  centrumprasowe.pap.pl

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *