Rząd broni niezależności Polski

Sejm wezwał rząd do przeciwstawienia się naruszaniu suwerenność naszego państwa

Źródło: www.kurier.pap.pl

W przyjętej głosami PiS i Kukiz’15 uchwale Sejm wzywa rząd do przeciwstawienia się wszelkim działaniom przeciwko suwerenności państwa.

Na zdjęciu powyżej: W Brukseli – siedziba Komisji Europejskiej – superrządu dla 28 państw członkowskich UE? Fot. Kazimierz Netka.

Za uchwałą zagłosowało 257 posłów – z klubów PiS i Kukiz’15, koła Wolni i Solidarni oraz niezrzeszeni; przeciw było czterech posłów z Platformy, nikt nie wstrzymał się od głosu. Posłowie Nowoczesnej, PSL i większość PO – choć byli na sali obrad – nie wzięli udziału w głosowaniu.

W uchwale Sejmu w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej i praw jej obywateli czytamy, że „Rzeczpospolita Polska, zgodnie z Konstytucją jest suwerennym demokratycznym państwem prawa”.

– W ostatnim czasie są dokonywane naruszenia suwerenności naszego państwa, podważające jednocześnie zasady demokracji, porządek prawny i spokój społeczny w Polsce – głosi uchwała. Jak podkreślono, pretekstem do takich działań jest sprawa sporu politycznego o Trybunał Konstytucyjny.

– Sejm RP stwierdza, że prawa i wolności obywatelskie nie są zagrożone w naszym państwie – czytamy w uchwale Sejmu.

W dokumencie podkreślono, że nowe rozwiązania prawne w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego mogą być ustanowione jedynie w wyniku dialogu prowadzonego w Sejmie.

– Większość parlamentarna jest gotowa do poszukiwania takiego kompromisu we współpracy ze stronnictwami opozycyjnymi – zaznaczono.

IMG_3171Na zdjęciu: Sala obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Nie wszyscy europosłowie, którzy tu zasiadają, są zwolennikami UE. Wśród europarlamentarzystów nie brakuje przeciwników Unii Europejskiej. Fot. Kazimierz Netka.

– W instytucjach Unii Europejskiej są podejmowane również próby narzucenia Polsce decyzji w sprawie imigrantów, którzy przybyli do Europy. Zapowiadane decyzje rozwiązania tego problemu nie mają podstaw w prawie europejskim, naruszają suwerenność naszego państwa, wartości europejskie oraz zasadę pomocniczości Unii Europejskiej. Niosą także zagrożenia dla ładu społecznego w Polsce, bezpieczeństwa jej obywateli oraz dziedzictwa cywilizacyjnego i tożsamości narodowej – podkreślono w uchwale.

Polski Sejm wzywa rząd do przeciwstawienia się wszelkim działaniom przeciwko suwerenności państwa oraz stwierdza, że obowiązkiem rządu jest obrona interesu narodowego i ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej.

Podczas II czytania Stanisław Tyszka w imieniu klubu Kukiz’15 złożył poprawkę polegającą na usunięciu z uchwały zdania: „Przepisy przyjęte przez Sejm RP określające status i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego nie mają negatywnego wpływu na ochronę praw i wolności obywatelskich w Polsce”.

Poprawka usuwała też z projektu uchwały sformułowanie „Trybunał Konstytucyjny może realizować swoje zadania ustrojowe”. Za przyjęciem tej poprawki opowiedział się klub PiS.

Źródło: CSI PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *