Rząd chce zmniejszyć lukę VAT-owską o kilkadziesiąt miliardów zł.

Szykują się duże zmiany w podatkach. Nowe przepisy m.in. dla firm

html

Jedną z głównych nowości, wprowadzanych przez projekt jest tzw. kaucja rejestracyjna<br> Fot. PAP/R.Pietruszka

Źródło: www.kurier.pap.pl
Kaucje rejestracyjne, możliwość łatwiejszego wyrejestrowania firmy, wyższe sankcje karne za zawyżanie zwrotów, zmiany w kodeksie karnym skarbowym, dotyczące „czynnego żalu” – to według wiceministra finansów Wiesława Jasińskiego niektóre elementy nowelizacji ustawy o VAT, nad która prace kończą się w MF.

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji kodeksu karnego, wprowadzający m.in. karę 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT, na podstawie fikcyjnych faktur, na wielką skalę, czyli o wartości powyżej 5 mln zł. To element strategii rządu Beaty Szydło, prowadzącej do zmniejszenia luki VAT-owskiej.

Drugim istotnym projektem mającym taki cel jest przygotowywana przez resort finansów kompleksowa nowelizacja ustawy o VAT. Według dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli rządu, pomysły te mają zmniejszyć lukę VAT-owską o kilkadziesiąt miliardów zł.

„Projekt dużej noweli ustawy o VAT jest gotowy, pracujemy nad pewnymi niuansami” – przyznaje w rozmowie z PAP Wiesław Jasiński, wiceminister finansów, generalny inspektor kontroli skarbowej i generalny inspektor informacji finansowej.

html

Jedną z głównych nowości, wprowadzanych przez projekt jest tzw. kaucja rejestracyjna którą wybrane podmioty będą zobowiązane płacić przy zakładaniu firmy. Będzie ona obligatoryjna albo fakultatywna.

Obligatoryjna kaucja, jak przyznaje Jasiński, będzie dotyczyć zalegających z podatkami, choć ważna będzie wysokość zaległości i czas, przez który się utrzymywały.

Kaucja będzie dotyczyć podmiotów, w przypadku których zgłaszający był zaangażowany w działalność gospodarczą podmiotów w przeszłości wyrejestrowanych lub był skazany prawomocnie za przestępstwa skarbowe – zaznacza wiceminister. Choć, jak dodaje, „ewentualnie można rozważać, czy do projektu nie będą wpisani skazani także za inne przestępstwa”.

„Limity kaucji mamy określone, ale na razie tego nie ujawniamy” – mówi Jasiński. „Wiemy jednak, jakie należy zastosować, by to było także do zaakceptowania przez legalnych przedsiębiorców” – dodaje.

Z kolei fakultatywna kaucja rejestracyjna dotyczyć będzie np. składających zgłoszenie rejestracyjne, a korzystających z wynajętego adresu na potrzeby działalności gospodarczej. W takim przypadku organ skarbowy będzie mógł zażądać od takiego podmiotu kaucji rejestracyjnej.

Projekt wprowadza też nowe przesłanki odmowy rejestracji firmy. Będzie to możliwe, według Jasińskiego, gdy z podmiotem, który złożył wniosek rejestracyjny nie ma kontaktu, mimo udokumentowanych kilku prób. „Może to być np. udokumentowany kontakt telefoniczny” – zaznacza.

„Poza tym proponujemy w przypadku rejestracji podmiotu przez pełnomocnika jego odpowiedzialność solidarną za zaległości nowozarejestrowanego podatnika VAT” – dodaje wiceminister.

Z kolei firma będzie mogła być wyrejestrowana gdy nie ma z nią kontaktu, gdy zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na co najmniej 6 miesięcy, gdy podmiot nie złożył deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy. Także wtedy, gdy złożyła deklarację, ale nie wykazała sprzedaży ani zakupów oraz wystawiała faktury lub faktury korygujące, nie dokumentujące rzeczywistych czynności.

„Gdy występuje jedna z tych przesłanek, naczelnik urzędu skarbowego wyrejestrowuje dany podmiot” – podkreśla Jasiński. „Dla mnie wprowadzenie tego to jest pewne minimum, wynika to z naszych analiz i informacji, jakie od lat spływają z urzędów skarbowych” – dodaje.

W projekcie są także zmiany dotyczące terminów rozliczeń VAT. Rozliczenia wobec małych firm, mających do 1 mln 200 euro obrotów za poprzedni rok, będą kwartalne. Dla większych firm – miesięczne.

Rozważane jest też, przyznaje Jasiński, rozliczenie miesięczne dla wszystkich przez pierwsze 12 miesięcy. „Tu kontrowersje są największe, czy to wprowadzać i nie jest przesądzone, czy będzie w projekcie” – zaznacza.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *