Rząd dał pieniądze na ratowanie Biskupiej Górki w Gdańsku. Usuwanie zagrożeń osuwiskami już trwa, a z ucywilnieniem szczytu Biskupiej Górki trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Na zdjęciu, od lewej: Dariusz Drelich – wojewoda pomorski i Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska – w chwilę po podpisaniu umowy. Fot. Kazimierz Netka.

Najbardziej górska część Gdańska: Biskupia Górka – poddawana jest gruntownej odnowie. Domy, ulice zostaną zabezpieczone przed katastrofalnymi osuwaniami się gruntu po stromych zboczach, a z wierzchołka ma wyprowadzić się Policja.

Rząd przeznaczył prawie 3,5 mln złotych na ratowanie ludzi i domów na Biskupiej Górce w Gdańsku.

Na zdjęciu: W tym miejscu doszło do katastrofalnego osunięcia się ziemi na blok. Błoto wypchnęło szyby w oknach i wlało się do mieszkań na parterze. Takie zdarzenia mogą się powtarzać, zwłaszcza teraz, kiedy zmiany klimatu na Ziemi powodują, że deszcze stają się gwałtowne i coraz bardziej obfite. Fot. Kazimierz Netka

Fot. Kazimierz Netka

Jak błotne lawiny zalewają domy, a nawet całe miejscowości – najczęściej oglądamy w telewizji. Nie wydaje się nam, że do podobnych tragedii może dochodzić w Polsce. Takiej katastrofy możemy się spodziewać również w Gdańsku. „Zapowiedź” tego mieliśmy już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wtedy, rozmiękła ziemia zsunęła się z jednego ze zboczy Biskupiej Górki i błoto wdarło się przez okna do mieszkań na parterze bloku przy ul. Spadzistej.

Fot. Kazimierz Netka

Teraz, wskutek zmian klimatu na Ziemi, wywoływanych tymi zmianami obfitych opadów, takie katastrofy mogą zdarzać się częściej. Gdańsk postanowił zabezpieczać domy na Biskupiej Górce – w krajobrazie niemal górskim. To właśnie ulice: Spadzista, Na Stoku, a także Biskupa, są niemal takie, jak serpentyny w górach. W ratowaniu Tego unikatowego, malowniczego fragmentu Gdańska, pomaga rząd.

Fot. Kazimierz Netka

W poniedziałek, 17 lipca 2017 roku, została umowa dotycząca przekazaniu pieniędzy z budżetu państwa na realizację miejskiego projektu pt. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku”. Podczas spotkania w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w sali im. Lecha Kaczyńskiego (1 piętro), ze strony Miasta Gdańska umowę podpisali: prezydent Gdańska – Paweł Adamowicz, a ze strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – wojewoda Dariusz Drelich.

Fot. Kazimierz Netka

– Podpisywana dzisiaj umowa to dopiero początek naszej współpracy – zapewnił wojewoda Dariusz Drelich. – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to nasz priorytet. Pan wojewoda przypomniał, że na tum obszarze dochodziło już nieraz do osuwisk, w odstępach okołodziesięcioletnich, na przykład w 1979, w 1991 i 10 lat później.

Fot. Kazimierz Netka

Biskupia Górka w Gdańsku to teren zaliczany do tzw. III kategorii geotechnicznej, występują tu skomplikowane warunki gruntowe. Przyczyną powstawania osuwisk jest budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, warunki hydrogeologiczne sprzyjające tym procesom, a także działania antropogeniczne.

Fot. Kazimierz Netka

Osuwiska znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych. W ramach podpisanej umowy wykonana zostanie stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk usytuowanych na skarpie pomiędzy ulicami Biskupią i Na Stoku – napisano na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego www.gdansk.uw.gov.pl.

Fot. Kazimierz Netka

Poszliśmy w miejsce katastrofy z lat 80. Pytamy mieszkańców, czy obawiają się podobnej katastrofy. Panie, z którymi rozmawialiśmy, powiedziały, ze osunięcia ziemi się nie spodziewają. Wskazały, że bardziej zagrażają ludziom, budynkom i pojazdom drzewa rosnące na stromych skarpach. Mieszkańcy ul. Spadzistej składali wnioski o wycięcie tych drzew.

Umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na naprawie, odbudowie, budowie, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi – Alicja Bittner – inspektor w Biurze Prasowym Kancelarii Prezydenta Gdańska, przekazując też wypowiedź:

Fot. Kazimierz Netka

– Otrzymana dotacja pozwoli na prowadzenie inwestycji zabezpieczających tereny na Biskupiej Górce i polepszenie infrastruktury tym regionie Gdańska, co będzie zrealizowane już w tym roku – wyjaśnia prezydent Paweł Adamowicz – Cieszymy się, że miasto dostało pomoc finansową na ten cel i planujemy pozyskanie dotacji na kolejne etapy prac w 2018 r., mające zapewnić bezpieczny i przyjazny mieszkańcom rozwój dzielnicy.

Fot. Kazimierz Netka

Całkowity koszt robót wynosi 4 269 246,93 zł, dotacja wynosi 3 415.397 zł, w tym wkład Miasta w finansowanie tego etapu wynosi 853 850 zł. Zadanie jest już w trakcie realizacji, z terminem zakończenia 31 października 2017 r.

Fot. Kazimierz Netka

Zakres robót obejmuje w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejących murów oporowych oraz przebudowę znajdujących się tam sieci. Następnym, najważniejszym i najdroższym etapem będą prace stabilizacyjne osuwisk obejmujące wykonanie murów oporowych oraz mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Zostanie również wykonany drenaż. Ostatnim etapem robót będzie zabudowa biologiczna w formie nasadzeń krzewów i obsiewu trawami.

Pozostałe etapy przedsięwzięcia to wykonanie podobnych prac. Ich realizację planuje się w 2018 r. Koszt robót na 2018 r. szacuje się na kwotę ok. 5,3 mln zł. Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4,2 mln zł – informuje inspektor Alicja Bittner.

Fot. Kazimierz Netka

Podczas spotkania w sprawie podpisania umowy, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz poprosił wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha o pomoc, o lobbowanie w sprawie wyprowadzenia laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji z Biskupiej Górki; o „ucywilnienie” tego wzniesienia. Policja mogłaby się przeprowadzić do Gdańska Złotej Karczmy, gdzie jest dużo miejsca na budynek laboratorium Kryminalistyki KWP.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.