Rząd przeznaczy 36 miliardów złotych w ciągu 10 lat na drogi gminne i powiatowe. Pomoc otrzyma każde województwo. W czwartek, 21 lutego, dokonano podziału pieniędzy. Dla Pomorskiego na przykład: prawie 210 mln zł na zadania jednoroczne. Niemal 500 mln dostanie Mazowieckie.

Źródło ilustracji: Ministerstwo Infrastruktury.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) – rekordowe wsparcie na poprawę dróg lokalnych.

21 lutego 2019 r. został uzgodniony plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa, ustalony został limit wydatków na rok 2019 r. dla każdego z województw – wynika z komunikatu, który przekazał nam Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. W komunikacie zawarte są też następujące wypowiedzi:

– Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom jest dla wielu samorządów bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki, jakimi na ten cel dysponują powiaty i gminy. Dlatego, we współpracy z przedstawicielami samorządów i minister finansów Teresą Czerwińską wypracowaliśmy zmiany, które pozwolą na lepsze wykorzystanie wsparcia rządu. Fundusz Dróg Samorządowych, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, umożliwia staranie się o pomoc także biedniejszym samorządom, poprzez uzależnienie dofinansowania od wysokości dochodów – dodał minister Andrzej Adamczyk.

Na zdjęciu: Szosa w rejonie miejscowości Mikoszewo, w woj. pomorskim, na Żuławach. Fot. Kazimierz Netka

Kolejnym etapem będzie weryfikacja przez wojewodów list zadań zgłoszonych przez samorządy w ramach naboru na 2019 r. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i dostosowanie ich do kryteriów przewidzianych w ustawie o FDS. Następnie wojewodowie przeprowadzą nabory uzupełniające, do wysokości maksymalnego limitu środków, określonego dla każdego z województw.

Dofinansowanie ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. Nowością jest także to, że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Zwiększony został ponadto maksymalny limit dofinansowania dla pojedynczego zadania do 30 mln zł.

Oto podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy:

Województwo dolnośląskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 206 822 094,52 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 50 944 927,99 zł na każdy kolejny rok.

Województwo kujawsko-pomorskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 250 672 415,40 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 61 746 247,09 zł na każdy kolejny rok.

Województwo lubelskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 426 286 175,16 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 105 003 861,14 zł na każdy kolejny rok.

Województwo lubuskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 136 462 288,37 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 33 612 727,15 zł na każdy kolejny rok.

Województwo łódzkie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 239 162 980,35 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 58 911 214,68 zł na każdy kolejny rok.

Województwo małopolskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie 298 120 004,89 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 73 433 654,24 zł na każdy kolejny rok.

Województwo mazowieckie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 497 598 938,56 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 122 569 796,76 zł na każdy kolejny rok.

Województwo opolskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego wyniesie 94 322 074,31 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 23 233 645,78 zł na każdy kolejny rok.

Województwo podkarpackie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 270 222 785,17 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 66 561 942,34 zł na każdy kolejny rok.

Województwo podlaskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie 332 535 669,06  zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 81 911 005,45 na każdy kolejny rok.

Województwo pomorskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 208 005 792,30 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 51 236 499,34  zł na każdy kolejny rok.

Województwo śląskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 234 396 412,29 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 57 737 101,89 zł na każdy kolejny rok.

Województwo świętokrzyskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 239 634 265,95 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 59 027 302,91 zł na każdy kolejny rok.

Województwo warmińsko-mazurskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie  277 074 629,41 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 68 249 705,50 zł na każdy kolejny rok.

Województwo wielkopolskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie  376 993 570,91 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 92 861 985,40 zł na każdy kolejny rok.

Województwo zachodniopomorskie

·         Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 174 394 903,33 zł;

·         Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie 42 957 382,34 zł na każdy kolejny rok.

Więcej o FDS na stronie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych  – zachęca Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *