Rządowy program Mieszkanie Plus rośnie w siłę. 180 hektarów pod zabudowę. Może tam powstać około 15 000 mieszkań.

Na zdjęciu powyżej: Spotkanie w Gdańsku – inaugurujące program „Mieszkanie Plus”, 13 lipca 2016 r. Od lewej: wiceminister infrastruktury i budownictwa – Kazimierz Smoliński; minister infrastruktury i budownictwa – Andrzej Adamczyk; wojewoda pomorski – Dariusz Drelich. Fot. Kazimierz Netka.

Mieszkanie Plus pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy i społeczny

W Warszawie zorganizowano debatę pt. „Mieszkanie Plus i jego wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny kraju”. Podsumowano na niej dotychczasowe rezultaty realizacji tego projektu. O szczegółach poinformował nas Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przekazując też wypowiedzi uczestników dyskusji.

– Program Mieszkanie Plus pozytywnie wpłynie na rynek mieszkań w Polsce. Mieszkanie Plus jest programem dla wszystkich Polaków – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas debaty „Mieszkanie Plus i jego wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny kraju” zorganizowanej 25 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Mieszkanie Plus
Na zdjęciu: Minister Andrzej Adamczyk otwiera debatę poświęconą programowi Mieszkanie Plus. Fot. Z Archiwum Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi prace nad ustawą o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym. NFM będzie „bankiem ziemi” w oparciu o który będą powstawać mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu.

– Jesteśmy zdeterminowani, żeby stworzyć ramy prawne ułatwiające przekazywanie ziemi pod program Mieszkanie Plus – podkreślił wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Mieszkanie Plus
Na zdjęciu: Wiceminister Kazimierz Smoliński (trzeci od prawej) wziął udział w debacie na temat programu Mieszkanie Plus. Fot. Z Archiwum Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

27 września 2016 r. rząd przyjął o Narodowy Program Mieszkaniowy. Pakiet Mieszkanie Plus ogłoszony przez premier Beatę Szydło 3 czerwca 2016 r. stanowi część Narodowego Programu Mieszkaniowego. Pakiet M+ jest oparty na trzech filarach mających stworzyć w Polsce ofertę mieszkaniową kierowaną do wszystkich gospodarstw domowych. Filary, na których opiera się pakiet, to:

 1. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa,
 2. społeczne budownictwo czynszowe,
 3. wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Program jest realizowany obecnie przez spółkę BGK Nieruchomości S.A., a docelowo przez Polski Fundusz Rozwoju. Dotychczas BGK Nieruchomości (BGKN) podpisało pierwszych 57 porozumień i listów intencyjnych z samorządami zainteresowanymi realizacją inwestycji. Na zgłoszonych terenach obejmujących ok. 180 ha może powstać ok. 15 tys. mieszkań. Stopniowo kolejne mieszkania będą powstawały w innych samorządach, które przystąpią do współpracy z BGKN. W zamian za wniesienie gruntu, gminy mogą np. otrzymywać mieszkania komunalne lub certyfikaty inwestycyjne. BGKN docelowo będzie współpracowała również z podmiotami zarządzającymi gruntami Skarbu Państwa, spółkami Skarbu Państwa, a także z podmiotami prywatnymi posiadającymi atrakcyjne nieruchomości gruntowe, które można zabudować budynkami mieszkalnymi. Do tej pory podpisano 3 listy intencyjne ze spółkami SP oraz 2 z podmiotami prywatnymi.

Mieszkanie Plus
Na zdjęciu: Debata o społecznych i gospodarczych korzyściach programu Mieszkanie Plus. Fot. Z Archiwum Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Jednocześnie trwają prace nad powołaniem Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, który będzie działał jako „bank ziemi”, zarządzając gruntami Skarbu Państwa, które obecnie są gospodarowane przez starostów, Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Mienia Wojskowego.

W MIB trwają też prace nad nowym instrumentem zachęcającym Polaków do gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe, który będzie spełniał dwa podstawowe cele:

 • będzie wspierał gromadzenie oszczędności przez Polaków w celu budowania rodzimego kapitału – zgodnie z założeniami projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • będzie wspierał realizację celów mieszkaniowych, które zazwyczaj są kosztowne i wymagają zgromadzenia odpowiednich środków własnych.

Ustawa wprowadzi Indywidualne Konta Mieszkaniowe zakładane w bankach lub SKOK-ach, na których będzie można gromadzić środki na realizację celów mieszkaniowych. Cele te będą określone w sposób bardzo szeroki:

 • cele związane z uzyskaniem własności mieszkania/domu jednorodzinnego (np. zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowa domu we własnym zakresie, zakup działki budowlanej);
 • cele związane z uzyskaniem samodzielnego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na wynajem lub spółdzielczego lokatorskiego (np. wpłata partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanego przez towarzystwo budownictwa społecznego, wkład mieszkaniowy wnoszony w celu uzyskania lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • cele związane z poprawą obecnego standardu zamieszkiwania (np. przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wykończenie, remont, modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego).

Przewidziane są 2 instrumenty wsparcia:

 • zwolnienie części oszczędności z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) – instrument przewidziany dla wszystkich oszczędzających,
 • premie za oszczędzanie zwiększające saldo oszczędności w przypadku osób spełniających określone kryteria dochodowe i rodzinne, oszczędzających na uzyskanie samodzielnego mieszkania.

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają analizy dotyczące parametryzacji proponowanych rozwiązań, w tym również w zakresie zakładanych skutków dla sektora finansów publicznych. Projekt ustawy powinien trafić do uzgodnień i konsultacji do połowy br. W zależności od wyników uzgodnień rząd powinien przyjąć i skierować do prac w parlamencie projekt ustawy w br. Indywidualne Konta Mieszkaniowe powinny być zakładane już od 2018 r., zaś wsparcie budżetowe w formie premii za oszczędzanie powinno być wypłacane od 2019 r., po wygaśnięciu większości zobowiązań związanych z programem „Mieszkanie dla młodych”.

Z informacji, które przekazał nam Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wynika, że zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym, budżet państwa przeznaczy na premie dla oszczędzających następujące kwoty:

 • 200 mln zł w 2019 r.,
 • 400 mln zł w 2020 r.,
 • 600 mln zł w 2021 r.,
 • 800 mln zł w 2022 r.,
 • 1 mld zł począwszy od 2023 r.

Jednym z samorządów, które jako pierwsze w kraju zadeklarowały udział w rządowym programie Mieszkanie Plus, jest miasto Pelplin w województwie pomorskim, na Kociewiu.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *