Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie, 3 i 4 kwietnia 2023 r. Temat jednej z debat brzmi: „Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Jak budować miasto, które zarabia?”

Fot. z Archiwum Grupy MTP.

Efektywność inwestycji samorządowych w obliczu multikryzysu i wyzwań cyfrowych

W dniach 3 – 4 kwietnia w Sopocie spotkają się przedstawiciele rządu, samorządów, biznesu oraz nauki, uczestnicząc w III Samorządowym Kongresie Finansowym (SKF). W programie III SKF znalazło się aż trzydzieści sesji, warsztaty oraz prezentacje w ramach Sceny Dobrych Praktyk. Nie zabraknie także głosu młodego pokolenia reprezentowanego przez przedstawicieli Młodzieżowych Rad Miast – wynika z informacji, które przekazała nam Zuzanna Gurawska – Koordynator ds. PR w Grupie MTP:

Finansowanie inwestycji samorządowych to jeden z głównych tematów sesji zaplanowanych w ramach kongresu. W obliczu inflacji oraz niepewności związanej z dochodami własnymi, strategie rozwoju miast i gmin stoją pod znakiem zapytania. Odpowiedzi na te wyzwania oraz pytanie jak odzyskać potencjał inwestycyjny szukać będą uczestnicy sesji plenarnej „Finansowanie inwestycji samorządowych”, której gospodarzem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W rozmowie wezmą udział Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Sytuacja finansowa samorządów jest coraz bardziej niepewna, zwłaszcza przy obecnej wysokiej inflacji. Zaczyna brakować środków na bieżące potrzeby związane np. z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli, remontami dróg lokalnych, czy oświetleniem miast. W związku z tym coraz trudniej wygospodarować środki na inwestycje i dalszy rozwój regionu. W tej sytuacji niezbędne staje się wprowadzenie zasad, które umożliwią stabilizację dochodów własnych samorządów, na przykład poprzez ich udział w podatku dochodowym VAT – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Fot. z Archiwum Grupy MTP.

W ramach inaugurujących sesji plenarnych odbędzie się również debata „Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Jak budować miasto, które zarabia?”, której gospodarzem jest marka PLAY. Uczestnicy przyjrzą się efektywności inwestycji samorządowych w obliczu multikryzysu i wyzwań cyfrowych. Poszukają odpowiedzi na pytania jakie szanse i wyzwania stoją przed samorządem oraz jak nowe technologie mogą przysłużyć się optymalizacji budżetów miast.

Zielona transformacja polskich miast

Nie zabraknie także debat poświęconych kwestiom zmian klimatu, dekarbonizacji i samowystarczalności energetycznej. Pora zacząć rozmawiać o zrównoważonym rozwoju nie na poziomie idei, ale planów, które wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Ważnym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego są przedsiębiorcy, którzy mają w tym zakresie duże doświadczenie i gotowe usługi. Oto kilka sesji poświęconych zacieśnianiu współpracy między samorządem, a otoczeniem instytucjonalnym oraz ekonomicznym:

– Biznes i samorząd wspólnie na rzecz poprawy jakości powietrza (Gospodarz: InPost)

– Finansowe aspekty organizacji Stref Czystego Transportu (Gospodarz: Clean Cities/PSPA)

– Zielona i cyfrowa transformacja z perspektywy małych i dużych samorządów (Gospodarz: Europejski bank Inwestycyjny)

– Finasowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego (Gospodarz: Ambasada Brytyjska)

– Rozwój społeczności energetycznych i klastrów energii (Gospodarz: SGB-BANK)

– Tania, czysta i stabilna energia. Nowe, zielone paliwo przyszłości. Czy to możliwe? (Gospodarz: ZE PAK)

Dobre praktyki i spojrzenie w przyszłość

Ważnym puntem programu wydarzeń realizowanych w ramach Local Trends jest Scena Dobrych Praktyk. To tu prezentowane będą przykłady udanych projektów i modele gotowe do wykorzystania w innych samorządach. Nowością będzie z kolei cykl sesji, których gospodarzem jest Forum Młodych – Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu. Do udziału zaproszeni zostali radni z różnych miast Polski. Poruszone zostaną między innymi kwestie transportu regionalnego, planowania budżetu i samodzielności finansowej czy samej współpracy samorządowców z młodymi radnymi.

Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie www.localtrends.pl

Organizatorzy – Fundacja Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP zapraszają do udziału przedstawicieli samorządów, biznesu oraz środowisk naukowych.

3-4 kwietnia 2023, Sheraton Sopot Hotel

#DołączDoDebaty podczas Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

https://localtrends.pl/

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań

Partnerzy strategiczni: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

Partnerzy Generalni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Play

Partner Główny: SGB-BANK

Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Ambasada Brytyjska w Warszawie, InPost

Sponsorzy: Deloitte, Marsh, Polska Bezgotówkowa

Partnerzy merytoryczni: Europejski Bank Inwestycyjny, Fundacja im. Batorego, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu, Polski Instytut Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Partnerzy instytucjonalni: Fundacja RC, Krajowa Izba Gospodarcza, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pracodawcy Pomorza, Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich – poinformowała Zuzanna Gurawska – Koordynator ds. PR w Grupie MTP.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *