Sescom wspiera budowę zeroemisyjnego transportu publicznego, m.in. w Pile. Podpisano list intencyjny w sprawie rozwoju Piły opartego na wykorzystaniu nowoczesnego nośnika energii jakim jest wodór

Źródło ilustracji: Sescom S.A.

Sescom ma już 3 patenty z zakresu technologii wodorowej; kolejny wniosek o udzielenie patentu został złożony

O wykorzystaniu technologii wodorowej w transporcie publicznym mówi się coraz częściej, a to za sprawą rozwoju technologii i metod pozyskiwania wodoru oraz unijnych perspektyw. Piła to kolejne miasto na mapie Polski, które stawia na „zieloną rewolucję”, zaś Sescom S.A. wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie i patenty w zakresie technologii wodorowych, ma przybliżyć miasto do zeroemisyjnego transportu publicznego – poinformowała nas Magdalena Jankowska – Media Relations Specialist Personal PR. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Według najnowszych ustaleń Komisja Europejska zaproponowała redukcję emisji CO2 o 55% w 2030 roku. Przyjęcie takiego zobowiązania oznacza, że UE wraca na ścieżkę, która ma doprowadzić do osiągnięcia zerowej emisji w 2050 roku. Rozwój zeroemisyjnego transportu wydaje się więc być idealną odpowiedzią na unijne postanowienia.

Sescom S.A. jest jednym ze sygnatariuszy listu intencyjnego, sporządzonego przez Prezydenta Miasta Piły, którego celem jest nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz infrastruktury wodorowej poprzez zbudowanie porozumienia pomiędzy światem nauki, biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Stronami listu są: Gmina Piła, MZK Piła Sp. z o.o., GWDA Sp. z o.o. oraz Sescom S.A. i NEXUS CONSULTANTS Sp. z o.o. Wspólne działania przełożą się na wzmocnienie konkurencyjności Gminy Piła w zakresie związanym z dekarbonizacją transportu prywatnego i zbiorowego, co z kolei przybliży ją do osiągnięcia długofalowych celów redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z celami unijnej polityki energetycznej.

– Podpisanie listu intencyjnego jest impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju Piły opartego na wykorzystaniu nowoczesnego nośnika energii jakim jest wodór. Współpraca sygnatariuszy listu umożliwi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologii wodorowych. Dla mieszkańców oznacza to poprawę jakości powietrza i możliwość korzystania z przyjaznych dla środowiska, cichych autobusów napędzanych wodorem – mówi Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły.

Sescom S.A. ma już na swoim koncie 3 patenty w obszarze technologii wodorowej, kolejny wniosek o udzielenie patentu został złożony. W ogłoszonej w ubiegłym roku strategii Sescom 2030: Wise Futurist, spółka rozwija standardowy techniczny Facility Management o nowe technologie oraz rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym odnawialne źródła energii.

– Już od ponad 10 lat Sescom skupia swoje zainteresowanie na technologii wodorowej, wypracowując przez ten czas nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne objęte patentami, jak także wizjonerskie projekty, które dzisiaj wdrażamy w przestrzeni gospodarczej. Europejski Zielony Ład, tzw. Green Deal, traktuje technologie wodorowe jako nieodłączną część strategii dla ochrony klimatu i dekarbonizacji gospodarki. Szacuje się, że za 10 lat flota pojazdów napędzanych wodorem w Europie wyniesie ponad 4 mln. Działania Gminy Piła idealnie wpisują się w unijną strategię oraz dowodzą, że władze miasta myślą odpowiedzialnie oraz przyszłościowo o ochronie klimatu oraz rozwoju transportu publicznego – powiedział Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A.

– Wodór jako alternatywne paliwo ma szansę stać się przyszłością dla transportu oraz dekarbonizacji gospodarki, wykazując swoje przewagi nad innymi źródłami energii odnawialnej.

Energia odnawialna obok wielu zalet ma jedną wadę, jej źródła nie są stabilne. Dzięki technologiom przetwarzania energii w wodór uzyskujemy możliwość jej magazynowania i bezemisyjnego stosowania niezależnie od pory roku i warunków zewnętrznych – powiedział Tomasz Wojciechowski, Prezes spółki Gwda w Pile.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *