Setki milionów złotych można jeszcze wziąć ze starej puli unijnych pieniędzy. Ile i na co – o tym mówiono podczas webinarium pt. „Konkursy na rok 2021 w ramach Funduszy Europejskich”. Powstaje program Europa Cyfrowa. Wzmacniają się Interreg Południowy Bałtyk, a także Innovation Coach. Rozwijany będzie Program Polska – Rosja 2021-2027

Źródło ilustracji: webinarium.

Pomorskie umocni się w wykorzystywaniu funduszy unijnych – w kraju i we współpracy transgranicznej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Województwie Pomorskim zaprosił na na bezpłatne webinarium pt. „Konkursy na rok 2021 w ramach Funduszy Europejskich”, 27 stycznia 2021 roku. W programie znalazły się informacje o naborach wniosków o dofinansowanie z zasobów następujących źródeł: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, programy Międzynarodowe, II edycja projektu Innovation Coach.

Na to zdalne szkolenie zapisało się ponad 130 osób.

Prezentacje zostaną przekazane uczestnikom, a także opublikowane na stronie internetowej rpo.pomorskie.eu.

To, że są jeszcze unijne pieniądze z lat 2014 – 2020 do wykorzystania, było dla niektórych słuchaczy zaskoczeniem. Świadczy o tym pytanie:

Dlaczego operujemy na datach 2014-2020?

Konkursy dziś omawiane są nadal realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 – padła odpowiedź.

Nie wiadomo, kiedy zostaną ogłoszone pierwsze konkursy wniosków o dofinansowanie z nowych zasobów unijnych, przewidzianych na lata 2021 – 2027. Być może nastąpi to jeszcze w bieżącym roku. Warto nadal korzystać z pieniędzy, które pozostały z puli unijnego wsparcia, przewidzianego na lata 2014 – 2020. O tym, gdzie i na co można uzyskać wsparcie finansowe, poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podczas webinarium 27 stycznia 2021 roku.

Generalnie, Polska, w tym zwłaszcza województwo pomorskie, dobrze wykorzystuje unijne wsparcie. Jednak, możemy jeszcze wiele poprawić. Zwłaszcza w LIFE – środowiskowo – klimatyczno – energetycznym programie – zachęcali organizatorzy webinarium. Pochwalili w tym zakresie Słowiński Park Narodowy. SPN dobrze przygotował projekty i skorzystał z finansowego wsparcia w ramach programu LIFE (więcej wiadomości na ten temat można znaleźć m.in. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Dobrze się spisujemy w międzynarodowym Interreg Południowy Bałtyk. Warto więcej korzystać z II edycji projektu Innovation Coach.

O tym była mowa podczas webinarium pt. „Konkursy na rok 2021 w ramach Funduszy Europejskich”. Wiedzę na ten temat przekazywały panie: Martyna Sawicka – kierownik Referatu Informacji, Departament Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Monika Cholewczyńska-Dmitruk – kierownik Referatu Programów Międzynarodowych, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Katarzyna Tarwacka z Departamentu Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Marta Paradowska z Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg Południowy Bałtyk, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Magda Szwedowska z Departamentu Programów Regionalnych, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Anna Sęk – koordynator projektu Innovation Coach.

Prezentacje pokazane podczas webinarium „Konkursy na rok 2021 w ramach Funduszy Europejskich” zostaną przekazane uczestnikom. Opublikowane będą na stronie internetowej rpo.pomorskie.eu – zapewniali organizatorzy.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *