Ślubowanie budowlańców

201 INŻYNIERÓW ZŁOŻYŁO ŚLUBOWANIE I ODEBRAŁO UPRAWNIENIA DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE

b5

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadała 201 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2015 roku przystąpiło 270 osób.

b7

Uroczyste ślubowanie i wręczenie uprawnień odbyło się 11 stycznia 2016 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku. Zaświadczenia wręczyli przewodniczący Rady Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Leszek Niedostatkiewicz.

b4

– Dołączyliście do grona ludzi pracowitych, uczciwych i odważnych, mówił podczas uroczystości przewodniczący OKK Leszek Niedostatkiewicz. Dotąd pełniliście funkcje pomocnicze w budownictwie, a od dziś jesteście pełnoprawnymi inżynierami budownictwa. Nie traktujcie zdobytych uprawnień jako zakończenia edukacji. Uprawnienia to zobowiązanie do nieustannego dokształcania. Przed wami czas mierzenia się z życiem, techniką i przyrodą. Oby ten czas upłynął szczęśliwie, czyli bez wypadków i katastrof budowlanych.

b8

– Rolą Izby jest dbanie o kwalifikacje naszych członków, mówił przewodniczący Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz. Regularnie macie możliwość uczestniczyć w organizowanych przez izbę szkoleniach. Staramy się docierać do Państwa z ważnymi informacjami związanymi tak z postępem technicznym, jak i tymi informacjami, które dotyczą zmian w prawie budowlanym. Dzięki ubezpieczeniu, któremu podlegają członkowie izby możecie tak wy jak i wasze rodziny czuć się bezpiecznie wykonując ten odpowiedzialny zawód. Dobra wiadomość dla Państwa jest taka, że zawód inżyniera budownictwa jest zawodem deficytowym. Oznacza to, że jesteście potrzebni. Życzę wam ciekawych inwestycji i radości z wykonywanej pracy.

b2

Egzaminy na uprawienia budowlane zdawano w 9 specjalnościach:

– konstrukcyjno-budowlana (na 115 zdających egzamin zdało 75),

– instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (na 53 zdających egzamin zdało 46),

– inżynieryjna hydrotechniczna (na 5 zdających egzamin zdało 4),

– inżynieryjna mostowa (na 11 zdających egzamin zdało 4),

– inżynieryjna drogowa (na 23 zdających egzamin zdało 18),

– inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane) (na 16 zdających egzamin zdało 13),

– inżynieryjna kolejowa SRK (sterowanie ruchem kolejowym) (na 1 zdającego egzamin zdał 1) ,

– telekomunikacyjna (na 4 zdających egzamin zdało 4),

– instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (na 42 zdających egzamin zdało 36).

b9

W grudniu 2015 r. minęło 15 lat od momentu uchwalenia ustawy, na mocy której powołano samorządy zawodowe działające w budownictwie. W myśl Konstytucji Rzeczypospolitej (art. 17): „W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące piecze nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. Powstanie samorządu zawodowego umożliwiło przejęcie od państwa części zadań, a przede wszystkim przyznawania uprawnień budowlanych, kontroli wykonywania zawodu oraz doskonalenia zawodowego.

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku. Uzyskanie uprawnień gwarantuje, wysoką jakość wykonywanych usług. Jako izba dbamy o kwalifikacje inżynierów budownictwa i wysoki poziom etyczny członków naszego samorządu zawodowego”.

Uprawnienia budowlane pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowiskach kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.

Źródło: Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *