Smart specialisations. Innowacyjny, wynalazczy region: województwo pomorskie. W jakim kierunku zmierza, czym może świat zadziwić; od pomysłu do wdrożenia – jak tę drogę przejść?

Fot. Kazimierz Netka.

W Polsce nad Bałtykiem wyznaczane są nowe kierunki rozwoju, także dla innych regionów i państw.

Niedawno świat obiegła wieść, że w Politechnice Gdańskiej wynaleziono metodę produkcji sztućców, które po użyciu przez ludzi mogą być „skonsumowane” przez przyrodę, bez szkody dla jej zdrowia. W Pomorskiem konstruowane są rakiety, które niebawem będą wynosić w przestrzeń kosmiczną rożne urządzenia. Pomorzanin ma pomysł na „sprzątanie” w Kosmosie, czyli zabieranie stamtąd pozostałości po różnych obiektach pozostawionych na orbitach przez Ziemian. Pomorzanie mają spore osiągnięcia w technologiach produkcji leków.

W których więc kierunkach powinna się rozwijać pomorska nauka i gospodarka, by uzyskiwała najbardziej pożądane rezultaty? O tym dyskusja trwa wiele lat, w ramach programu wyłaniania inteligentnych specjalizacji, rozwijanych zarówno na skalę kraju jak i województw. Chodzi o wybór specjalizacji gospodarczych o istotnym potencjale innowacyjnym, w których kraj lub region posiada rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz może osiągnąć doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej. – napisano na stronie internetowej https://drg.pomorskie.eu/jspdf/jspdf/web/viewer.html?file=/documents/102005/129070/Za%C5%82o%C5%BCenia%20procesu%20wyboru%20inteligentnych%20specjalizacji%20Pomorza/34f425aa-2f39-45a3-9446-e4201ca52990 .

 

Źródło ilustracji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Chodzi o to, by działać tam, gdzie region lub państwo mają największe szanse wzmocnienia swej pozycji gospodarczej w skali świata; by nie marnować swych talentów, wysiłków i pieniędzy.

W Pomorskiem rozwijanie inteligentnych specjalizacji trwa już kilka lat. Przedstawia to poniższy slajd:

 

Źródło ilustracji: Prezentacja pt. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza – dotychczasowe rezultaty i dalsze działania”, którą przedstawiła pani dyrektor Karolina Lipińska

Bardzo ważne wydarzenie miało miejsce 25 stycznia 2019 roku. Oto fragment informacji, przedstawionej na stronie internetowej https://drg.pomorskie.eu/-/ii-porozumienia-na-rzecz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza-juz-podpisane- – w artykule Doroty Bałamonczek pt. „II Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza już podpisane!” :

Drugie porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zostało podpisane 25 stycznia 2019 r. Podpisali je marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz ponad 200 podmiotów z regionu identyfikujących się z obszarami inteligentnych specjalizacji, w tym przedstawiciele czterech rad ISP.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja pt. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza – dotychczasowe rezultaty i dalsze działania”, którą przedstawiła pani dyrektor Karolina Lipińska

Porozumienia są przypieczętowaniem dotychczasowego procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz stanowią podstawę do dystrybucji środków strukturalnych przeznaczonych na badania i rozwój w województwie pomorskim. Po dokonaniu oceny dotychczasowej współpracy oraz rewizji obszarów specjalizacji wskazanych w czterech Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza podpisanych w dniu 28 stycznia 2016 r. oraz w związku z wygaśnięciem tych dokumentów po trzyletnim okresie ich obowiązywania, podjęto decyzję o dalszym kontynuowaniu tej formy współpracy. Porozumienia zostały podpisane z partnerami reprezentującymi cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Samorząd Województwa Pomorskiego jest w dalszym ciągu zdeterminowany do działania na rzecz pomorskich instytucji badawczo-rozwojowych, uczelni oraz firm, w szczególności rozwijania startupów. Dotyczy to także działań związanych z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego oraz kultury innowacji, a także doskonaleniem kompetencji firm wdrażających innowacyjne rozwiązania.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spotkanie prowadzili: Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Karolina Lipińska – wicedyrektor tego Departamentu.

Oficjalne nazwy inteligentnych specjalizacji Pomorza mogą być niezrozumiałe dla osób spoza zagadnień technicznych, gospodarczych, ekonomicznych. Oto inne nazwy ISP, w prezentacji pt. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza – dotychczasowe rezultaty i dalsze działania”, którą przedstawiła Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Źródło ilustracji: Prezentacja pt. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza – dotychczasowe rezultaty i dalsze działania”, którą przedstawiła pani dyrektor Karolina Lipińska

Fot. Kazimierz Netka

Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, 25 stycznia 2019 r., godz. 10.00, miało miejsce w budynku Gimnazjum Polskiego, które istniało w Walnym Mieście Gdańsku. „Polskie Niebo” to obraz, namalowany przez II wojna światową na suficie w sali, w której odbywały się obrady. Obraz ten został niedawno zrekonstruowany.

Pierwsze porozumienia ISP zawarto w 2016 roku. Od tamtego czasu liczba podmiotów się zmieniła; jeśli chodzi o sygnatariuszy Porozumień z 2016 r oraz tych które wówczas złożyły deklaracje. W 2019 roku liczby te w trzech ISP zmalały, w jednej liczba sygnatariuszy się zwiększyła.

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach mówił dr Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oto informacja, przedstawiona przez pana dyrektora:

Rada ISP1- Technologie offshore i portowo-logistyczne

Skład Rady:

L.p.

Podmiot

Członek Rady

Osoba podpisująca Porozumienie

1

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Jowita Zielinkiewicz (przewodnicząca rady)

Marcin Osowski Sławomir Michalewski

2

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny

Marek Grzybowski

Marek Grzybowski

3

CEMET LTD. Sp. z o.o.

Kazimierz Lewandowski

Wojciech Huebner

4

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Zbigniew Karpiński

Zbigniew Karpiński

5

Hydromega Sp. z o.o.

Zbigniew Zienowicz

Zbigniew Zienowicz

6

Instytut Morski w Gdańsku

Joanna Przedrzymirska

Joanna Przedrzymirska

7

KERI Sp. z o.o. Sp. k.

Marek Michalak

Marek Michalak

8

Uniwersytet Gdański

Natalia Gorska

Piotr Stepnowski

9

Uniwersytet Morski w Gdyni

Ireneusz Czarnowski

Andrzej Grzelakowski

10

Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

Łukasz Gerigk

Fot. Kazimierz Netka

Statystyki:

Liczba podmiotów w specjalizacji (sygnatariuszy Porozumień z 2016 r oraz tych które złożyły deklaracje): 104

Liczba podmiotów podpisujących się pod Porozumieniami z 2019 r: 39 podmiotów

Projekty:

Działanie/poddziałanie RPO

Liczba podpisanych umów

Kwota dofinansowania

1.1.1

7

18 985 500,89

1.2

1

17 857 770,23

2.2.1

41

23 706 477,88

4.2

2 (przy czym jeden projekt wpisuje się we wszystkie 4 specjalizacje)

10 449 732,55

Poddziałanie 1.1.1 (projekty B+R)– wybrane projekty:

Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni – ENAMOR Sp. z o.o.,

Badania i opracowanie projektu prototypowego statku drobnicowego typu kontenerowiec, wyposażonego w innowacyjny system potrójnego zasilania w energię z możliwością pracy w trybie bezemisyjnym z opcjonalną funkcją jednostki autonomicznej – NELTON Sp. z o.o.

Poddziałanie 1.2 (infrastruktura B+R):

Innowacyjne centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore – Instytut Morski w Gdańsku

Poddziałanie 4.2 (infrastruktura dydaktyczna):

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych – Akademia Morska w Gdyni

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA) – Akademia Pomorska w Słupsku (wpisuje się we wszystkie 4 specjalizacje)

Konsorcja i inkubatory:

Konsorcjum Producentów Wyposażenia Morskiego – konsolidacja firm w ramach odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. CEL: dostarczenie wyposażenia dla promów pasażerskich. Partnerzy: Remontowa Hydraulics Systems Sp. z o. o., Fabryka Sprzętu Okrętowego „Meblomor” S.A., Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor” S.A., AMEK Offshore Sp. z o.o. oraz Hydromega Sp. z o.o.

Inkubator Morski w Porcie Gdańsk – w ramach działania inkubatora planuje się współpracę z firmami z branży morsko-logistycznej czy uczelniami i szkołami, posiadającymi w swojej ofercie kierunki związane z ISP, a w szczególności ISP1, co pozwoli na koncentrację podmiotów związanych z logistyką i gospodarką morską. Zrewitalizowane budynki posłużą jako miejsce realizacji wielu inicjatyw społecznych i przedsięwzięć branżowych realizowanych przez ZMPG S.A. W Inkubatorze powstaną nowoczesne powierzchnie biurowe, strefa coworkingowa (do pracy wspólnej) oraz pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowe oraz ogólnodostępna kawiarnia. Dodatkowo celem pośrednim powstania inkubatora jest zaktywizowanie branży ISP1 do generowania innowacyjnych przedsięwzięć, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami z branży a startupami.

Pomorska platforma współpracy związanej z tematyką pojazdów/statków autonomicznych – głównym celem platformy jest konsolidacja środowiska skupionego wokół pojazdów i statków autonomicznych. W szczególności chodzi o wymianę wiedzy o zaawansowaniu projektów i inicjatyw często realizowanych w tym temacie przez różne podmioty z regionu. Platforma ma ułatwić nawiązanie stałej, silnej współpracy podmiotów z województwa pomorskiego oraz regionów sąsiednich a docelowo, w oparciu o posiadany potencjał, pozwoli na wypracowanie konkurencyjnej oferty na rynek międzynarodowy.

Wybrane nagrody i osiągnięcia:

ENAMOR sp. z o.o. – Gryf Gospodarczy 2018 w kategorii Lider Innowacji średnie i duże przedsiębiorstwo

Port Gdańsk w 2018 roku przeładował niemal połowę towarów, które przetransportowano przez wszystkie polskie porty, co sprawiło, że w zestawieniu największych portów na Bałtyku Port Gdańsk ostatecznie przesunął się z 6 na 4 pozycję. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zakończył rok 2017 z historycznym rekordem: przeładowano 40,6 mln ton towarów – wcześniej żaden polski port tej bariery nie przekroczył. W roku 2018 Gdańsk pobił własny rekord: przez gdańskie nabrzeża i terminale przeszło ponad 49 mln ton. Wzrost o 20,7 procent to najwyższa dynamika na polskim wybrzeżu.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Nagroda Orły „Wprost” 2018 – nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto.

Tytuł „Firma Dobrze Widziana”, 2017 r.

Diament Forbesa – zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w kraju, 2017 r.

Hydromega Sp. z.o.o.

Tytuł „Gazela Biznesu 2016”.

Rada ISP2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

Skład Rady:

L.p.

Podmiot

Członek Rady

Osoba podpisująca Porozumienie

Fundacja Interizon

Jarosław Parzuchowski (przewodniczący rady)

Anna Kwaśnik, Jarosław Parzuchowski

1

Asseco Data Systems

Justyna Szymańska

Justyna Szymańska

2

Black Pearls VC S.A.

Marcin Kowalik

Marcin Skórkiewicz

3

DAC S.A.

Przemysław Szleter

Przemysław Szleter

4

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Damian Derebecki

Katarzyna Gliniecka

5

6

Intel Technology Poland sp. z o.o.

Krzysztof Jurczyk

Krzysztof Jurczyk

7

Politechnika Gdańska reprezentująca przedstawiciela Rady Pomorskiego Klastra ICT INTERIZON

Łukasz Kulas

Janusz Smulko

8

Politechnika Gdańska

Paweł Czarnul

Janusz Smulko

9

Software Development Academy Sp. z o.o.

Marcin Zagórski

Marcin Zagórski

10

Sprint S.A.

Paweł Kojkoł

Sławomir Wojtacki

Fot. Kazimierz Netka

Statystyki:

Liczba podmiotów w specjalizacji (sygnatariuszy Porozumień z 2016 r oraz tych które złożyły deklaracje): 82

Liczba podmiotów podpisujących się pod Porozumieniami z 2019 r: 87 podmiotów (więcej niż w poprzednim porozumieniu).

Projekty:

Działanie/poddziałanie

Liczba podpisanych umów

Kwota dofinansowania

1.1.1

14

36 941 062,44

1.2

0

2.2.1

71

35 394 655,26

4.2

3 (przy czym jeden projekt wpisuje się we wszystkie 4 specjalizacje)

25 821 173,46

Poddziałanie 1.1.1 (projekty B+R) – wybrane projekty:

Stworzenie autorskiej metody leczenia awiofobii (lęku przed lataniem samolotem) opartej na terapii behawioralnej wykorzystującej wirtualną rzeczywistość – Centrum Zdrowia Psychicznego Joanna Maciejewska-Sova Renata Rzeszotarska-Wichorowska Spółka Partnerska Lekarzy,

Opracowanie środowiska RAD (Rapid Application Development) wraz z użytecznymi (User Experience) kontrolkami interfejsu AR (Augmented Reality) i stworzenie innowacyjnej platformy w modelu SaaS (Software as a Service) pozwalającej na tworzenie aplikacji biznesowych na okulary rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) – SMARTMEDIA Sp. z o.o.

Poddziałanie 4.2 (infrastruktura dydaktyczna):

Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym – Uniwersytet Gdański,

Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym – Uniwersytet Gdański,

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA) – Akademia Pomorska w Słupsku ( wpisuje się we wszystkie 4 specjalizacje)

Konsorcja:

Konsorcjum na rzecz utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej utworzone na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych w Polsce. Partnerzy m.in.: Blue Dot Solutions Sp. z o. o, Fundacja INTERIZON, Black Pearls Advisory S.A, PSSE, PKM, PFP, OBC, Port Gdańsk, Port Gdynia, Gmina Miasta Gdańska,

Porozumienie deklarujące powołanie do życia Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych świadczenie kompleksowych usług na rzecz produktów wykorzystujących technologie cyfrowe. Partnerzy m.in.: Instytut Maszyn Przepływowych, Fundacja INTERIZON, Centrum Techniki Okrętowej, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, BetterSolutions S.A.

Niektóre nagrody i osiągnięcia:

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

Gryf Gospodarczy 2018 w kategorii Lider Przedsiębiorczości Młodzieżowej,

Intel Technology

Pracodawca Roku w kategorii duże przedsiębiorstwo przyznawana przez Pracodawców Pomorza, 2017,

Solwit S.A.

Tytuł Pomorski Pracodawca Roku w kategorii firm średniej wielkości, 2017 r.

Rada ISP3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

Skład Rady:

L.p.

Podmiot

Członek Rady

Osoba podpisująca Porozumienie

1

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Krzysztof Madajewski (przewodniczący rady)

Krzysztof Madajewski

2

Infracorr Sp z o.o.

Zbigniew Borkowski

Zbigniew Borkowski

3

Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o.

Julian Zieliński

Julian Zieliński

4

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

Jan Feliks Kiciński

Jan Feliks Kiciński

5

LOTOS LAB

Wojciech Marjański

Wojciech Marjański

6

LOTOS S.A.

Jan Biedroń

Jarosław Kawula

7

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Joanna Tobolewicz

Michał Glaser

8

Politechnika Gdańska

Ewa Klugmann-Radziemska

Ewa Klugmann-Radziemska

9

ENERGA S.A.

Marek Laskowski

10

Enspirion Sp z o.o.

Tomasz Lesiewicz

Fot. Kazimierz Netka

Statystyki:

Liczba podmiotów w specjalizacji (sygnatariuszy Porozumień z 2016 r oraz tych które złożyły deklaracje): 113

Liczba podmiotów podpisujących się pod Porozumieniami z 2019 r: 47 podmiotów

Projekty:

Działanie/poddziałanie

Liczba podpisanych umów

Kwota dofinansowania

1.1.1

10

19 573 154,47

1.2

2

19 972 500,00

2.2.1

49

33 124 847,80

4.2

2 (przy czym jeden projekt wpisuje się we wszystkie 4 specjalizacje)

4 349 476,14

Poddziałanie 1.1.1 (projekty B+R) – wybrane projekty:

Technologia hybrydowych układów chłodniczych dla systemów klimatyzacji – KLIMOR Sp. z o.o.,

Opracowanie innowacyjnego prototypu autobusu URBY EV o napędzie elektrycznym z dodatkowymi ogniwami fotowoltaicznymi – MMI Sp. z o.o.

Poddziałanie 1.2 (infrastruktura B+R):

Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej – Politechnika Gdańska,

Stanowisko badawcze wyposażone w RTDS (ang. RTDS – Real Time Digital Simulator) – czyli cyfrowy symulator czasu rzeczywistego, w siedzibie Instytutu Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk – Instytut Energetyki Instytut Badawczy.

Poddziałanie 4.2 (infrastruktura dydaktyczna):

Rozbudowa i przebudowa budynku „Chemia C” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw – Politechnika Gdańska,

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA) – Akademia Pomorska w Słupsku (wpisuje się we wszystkie 4 specjalizacje).

Konsorcja:

Konsorcjum Projektu Stacji Transformatorowej dla farm wiatrowych na morzu stworzone przez grupę firm w odpowiedzi na plany budowy pierwszych polskich morskich farm wiatrowych. Partnerzy m.in.: GSG Towers, ACTIV Sp. z o.o., Ciecholewski-Wentylacje, ENAMOR, FAMOR, LOTOS Serwis, MPL TECHMA, PROTEA

Budynek +energetyczny jako przykład potencjału firm pomorskich w perspektywie międzynarodowej. Powstała idea budowy tak zwanego eksperymentatora. Jest to obiekt  referencyjny, w którym klienci mogliby w ten sposób zapoznać się z samą budowlą jak również jej wielobranżowym wyposażeniem. Działalność eksperymentatora polegać ma zatem na rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ekologii wśród potencjalnych inwestorów, studentów, uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania, nauczycieli, a także przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych – misją klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej. Prace klastra będą się koncentrować na prowadzaniu działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i energetyki co ma doprowadzić do wzmocnienia przewag konkurencyjnych na rynku u członków powiązania klastrowego. Pod egidą klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii, kooperacji z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, edukacji i promocji.

Grupa Lotos S.A. jako członek klastra i producent produktów ropopochodnych uruchomiła projekt PURE H2, którego głównym celem jest uruchomienie sprzedaży wodoru o bardzo wysokiej czystości, który mógłby być wykorzystywany przez środki transportu miejskiego. Wodór umożliwia bowiem daleki zasięg pojazdu (450 km) bez konieczności dodatkowego ładowania oraz ogranicza koszty inwestowania w dodatkową infrastrukturę sieci elektroenergetycznych. W ramach tego projektu zakłada się wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy LOTOS, a także 2 punktów tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie. Spółka na ten cel otrzyma prawie 2 mln euro, a więc ok. 20% budżetu tego przedsięwzięcia ze środków unijnych.

Niektóre nagrody i osiągnięcia:

Lotos Oil Sp. o.o.

Godło „Teraz Polska” w kategorii produkty motoryzacyjne 2017 r,

Nagroda Orły „Wprost” 2018.

STEICO sp. z o.o.

Gryf Gospodarczy 2018 w kategorii Lider Kształcenia Zawodowego średnie i duże przedsiębiorstwo.

Źródło ilustracji: Prezentacja pt. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza – dotychczasowe rezultaty i dalsze działania”, którą przedstawiła pani dyrektor Karolina Lipińska

Rada ISP4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

Skład Rady:

L.p.

Podmiot

Członek Rady

Osoba podpisująca Porozumienie

1

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jacek Bigda (przewodniczący rady)

Jacek Bigda

2

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Monika Lamparska- Przybysz

Monika Lamparska- Przybysz

3

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Waldemar Moska

4

Black Pearls VC S.A.

Dawid Kentzer

Maciej Skórkiewicz

5

BLIRT S.A.

Witold Grabysz

Dominik Ziętkowski

6

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Leszek Wilczyński

Leszek Wilczyński

7

Fundacja Sport na Zdrowe

Karol Bober

Ewa Lewandowska

8

Uniwersytet Gdański

Igor Konieczny

Piotr Stepnowski

9

VIVADENTAL Sp. z o.o.

Jarosław Szycik

Jarosław Szycik

10

Biovico Sp. z o.o.

Krzysztof Lemke

Wojciech Madej

Fot. Kazimierz Netka

Statystyki:

Liczba podmiotów w specjalizacji (sygnatariuszy Porozumień z 2016 r oraz tych które złożyły deklaracje): 123

Liczba podmiotów podpisujących się pod Porozumieniami z 2019 r: 46 podmiotów

Projekty:

Działanie/poddziałanie

Liczba podpisanych umów

Kwota dofinansowania

1.1.1

10

27 192 549,94

1.2

0

2.2.1

62

36 060 447,46

4.2

2 (przy czym jeden projekt wpisuje się we wszystkie 4 specjalizacje)

15 139 221,40

Poddziałanie 1.1.1 (projekty B+R) – wybrane projekty:

Opracowanie i wdrożenie nowej metody diagnostycznej zaburzeń płodności o proweniencji genetycznej w oparciu o wysokoprzepustowe sekwencjonowanie następnej generacji. – INVICTA Sp. z o.o.,

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej. – Biovico Sp. z o.o.

Poddziałanie 4.2 (infrastruktura dydaktyczna):

Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku – Gdański Uniwersytet Medyczny,

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA) – Akademia Pomorska w Słupsku (wpisuje się we wszystkie 4 specjalizacje)

Niektóre nagrody i osiągnięcia:

Polpharma S.A.:

po raz trzeci otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2018,

nominowana jako jeden z 21 podmiotów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Odpowiedzialny Biznes”, niestety nie otrzymała nagrody, 2018,

po raz trzeci została najbardziej medialną marką w branży farmaceutycznej wg badania TOP Marka 2018! Ranking obejmował 500 marek z 50 branż,

nagroda „Orła Wprost” – Lider Innowacyjności, 2017 r.

Biovico sp. z o.o.:

Gryf Gospodarczy 2018 w kategorii: gryf medialny,

Gryf Gospodarczy 2017 w kategorii: Innowacyjne Przedsiębiorstwo,

Vivadental:

Godło „Teraz Polska” w kategorii usługi medyczne, 2017 r.

Gryf Gospodarczy 2017 w kategorii: małe przedsiębiorstwo.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja pt. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza – dotychczasowe rezultaty i dalsze działania”, którą przedstawiła pani dyrektor Karolina Lipińska

Teraz odbywają się spotkania poszczególnych rad inteligentnych specjalizacji Pomorza. Wdrażane są projekty.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *