Smart Specialisations. NFOŚiGW przekaże dotację firmie z Mielca na nowatorski system zarządzania energią.  To jest wsparcie projektu z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 4 (KIS 4): Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji.

Na zdjęciu, (od lewej): Wiceprezes Zarządu Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. Krzysztof Kapinos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW Magdalena Bodzenta, Prezes Zarządu Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. Piotr Andrusiewicz. Fot. NFOŚiGW/M.Zuchmantowicz.

Innowacyjny system zarządzania zmniejszy ryzyko nieefektywnego korzystania z energi.

W ramach programu Sokół, stworzonego dla wspierania ekoinnowacyjności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże dotację firmie Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Inteligentny system zarządzania energią z wykorzystaniem własnej generacji i układu akumulacji energii elektrycznej i ciepła”. Dofinansowanie z NFOŚiGW pokryje ponad 70 proc. kosztów całkowitych tego nowatorskiego przedsięwzięcia – poinformował nas dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW .

Umowę w sprawie dotacji podpisali w Warszawie Dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW Magdalena Bodzenta, Prezes Zarządu Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. Piotr Andrusiewicz oraz Wiceprezes Zarządu tej spółki Krzysztof Kapinos. Kwota przyznanego wsparcia to ponad 820 tys. zł, przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym niecałe 1,2 mln zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach fazy B+R (prace badawczo-rozwojowe) programu priorytetowego Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, wpisuje się także w Krajową Inteligentną Specjalizację: KIS 4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec marca 2020 r.

W założeniach projektu przewidziano budowę instalacji wytwarzania i zarządzania mocą, która będzie reagować na rzeczywiste zapotrzebowanie użytkownika na energię elektryczną i cieplną. Jedną z funkcji pracy urządzenia ma być tworzenie indywidualnych profili zużycia mediów energetycznych przez odbiorców. Oprogramowanie własnego, wysokosprawnego źródła energii elektrycznej i ciepła (wykorzystując układy akumulacji) pozwoli na optymalne wykorzystanie energii, zarówno od strony efektywności energetycznej, jak i kosztowej. Połączenie instalacji dostarczającej energię z innowacyjnym systemem zarządzania ograniczy zatem ryzyko nieefektywnego korzystania z energii w ciągu całej doby.

Warto nadmienić, że obecnie dostępne są na rynku różne instalacje kogeneracyjne, które pozwalają na akumulację energii. Dofinansowany projekt firmy Mielec Diesel Gaz umożliwi agregację tych urządzeń w jednej instalacji, która będzie nadzorowana przez system optymalizujący ich pracę pod kątem zużycia przez odbiorcę energii elektrycznej i ciepła. Jest to rozwiązanie nowatorskie nie tylko w polskich warunkach. Dzięki niemu odbiorcy w bardziej świadomy sposób będą mogli planować pracę własnego źródła, osiągając najwyższą efektywnością energetyczną bez konieczności zatrudniania specjalistycznych służb energetycznych.

Spółka Mielec Diesel Gaz zrealizowała wcześniej z powodzeniem komercjalizację wypracowanego przez siebie wynalazku objętego ochroną patentową (patent PL 222423 – Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej), który nie tylko znalazł uznanie klientów, ale przyniósł jej szereg nagród, w tym prestiżową Statuetkę GreenEvo – nagrodę Ministerstwa Środowiska mającą na celu wyróżnianie polskich innowacyjnych technologii środowiskowych oraz globalną promocję polskiej myśli technicznej.

Mieleckie przedsiębiorstwo zdobyło także złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas POL-ECO SYSTEM 2014 za technologię VAPOR CHP – wykorzystanie gazów odpadowych z odwiertów i przetwórstwa ropy naftowej do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej – napisano w komunikacie, który przesłał nam dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW .

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *