Smart Specialisations. Podczas webinarium omówiono perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. To zdalne spotkanie  odbyło się w ramach koordynacji projektu Pierwszej Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w obszarze morsko-logistycznym i offshore (ISP1). Organizatorem jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – lider Pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza

Źródła ilustracji: Prezentacja pokazana podczas webinarium

Za kilka lat Polska dołączy do państw, które z morskiego wiatru czerpią prąd

Historia wykorzystywania siły wiatru do poruszania pojazdów, mechanizmów liczy nawet tysiące lat. Przykładem mogą być żaglowce, wiatraki. Jedną z najnowszych tendencji w tym zakresie jest budowa morskich farm elektrowni wiatrowych. Kiedy one powstaną na polskiej części Bałtyku? Bardzo zaawansowane działania w tym kierunku prowadzą energetyczne grupy kapitałowe. W Pomorskiem, tematyka owa jest zawarta w inteligentnej specjalizacji numer 1 (ISP1), o nazwie: Technologie offshore i portowo-logistyczne.

Mówiono o tym podczas webinaru, zorganizowanego 23 kwietnia 2020 roku, właśnie w ramach koordynacji projektu Pierwszej Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w obszarze morsko-logistycznym i offshore (ISP1), realizowanym dzięki programowi Smart Progress – poinformował Tomasz Rykaczewski z Inkubatora Starter Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która jako Lider Pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, zorganizowała ową zdalną konferencję. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w jej części.

Warto wiedzieć, że w Polsce wyłoniono kilkanaście krajowych inteligentnych specjalizacji. W Pomorskiem istnieją cztery regionalne inteligentne specjalizacje – teoretycznie najbardziej opłacalne i najnowocześniejsze kierunki rozwoju województwa:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne, a dokładniej: specjalizacja „morska”, w skład której wchodzą: budowa statków i offshore (np. stawianie na morzu m.in. elektrowni wiatrowych), logistyka w portach i na ich zapleczu, wykorzystanie biologicznych zasobów morza;

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, a dokładniej: specjalizacja „ICT” czyli technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zawierająca: rozwiązania ICT dla produkcji i usług, narzędzia ICT służące zarządzaniu przestrzenią miejską, zarządzanie dużymi zbiorami danych, biznesowe wykorzystanie technologii satelitarnych;

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, czyli specjalizacja „energetyczna”, w skład której wchodzą: produkcja energii odnawialnej, oszczędność energetyczna – rozwiązania i urządzenia, budownictwo efektywne energetycznie;

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, czyli specjalizacja „medyczna”, obejmująca: technologie i urządzenia medyczne, farmaceutyki i kosmetyki, usługi i produkty prozdrowotne.

Powyższe ISP utworzono kilka lat temu, na podstawie szerokich konsultacji reprezentantów środowisk naukowych, biznesowych, samorządowych. ISP umacniają się pod egidą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Departamentu Rozwoju Gospodarczego tego Urzędu.

Rozwijana m.in. w ramach ISP 1 branża offshore w Polsce rozpoczyna długą drogę do efektywnego wykorzystania zasobów Morza Bałtyckiego. Przed nami olbrzymie wyzwania w zakresie technologii, która będzie niezbędna do rozwoju tego właśnie sektora. Trzeba również zmierzyć się z luką kompetencyjną związaną z wykształceniem specjalistycznych kadr dla offshore. Odpowiednie zdiagnozowanie i określenie potrzeb jest niezbędne, aby Polska była przygotowana nie tylko finansowo, technologicznie ale i kadrowo na nadchodzące zmiany w sektorze morskim. Już teraz warto rozpocząć dyskusję i zacząć wyznaczać trendy – napisał w zaproszeniu Tomasz Rykaczewski.

Prelegentem był Mariusz Witoński – ekspert z zakresu energetyki odnawialnej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi z 25-letnim doświadczeniem w rozwijaniu projektów w branży energetyki wiatrowej, w tym morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Mariusz Witoński jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej; współzałożycielem i prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), promotorem rozwoju przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, inicjatorem prac nad systemem wsparcia lokalnego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, autorem i koordynatorem licznych projektów edukacyjnych, w tym pierwszych w Polsce studiów podyplomowych „Morska energetyka wiatrowa” uruchomionych na Politechnice Gdańskiej.

Wydarzenie: „Webinar: Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, zorganizowane przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, było bogato ilustrowane. Poniżej przedstawiamy niektóre ze slajdów, obrazujących rozwój morskiej energetyki wiatrowej. To daje wyobrażenie, jak może się rozwijać w Polsce morska energetyka wiatrowa. Najbliższa farma takich obiektów może powstać poza naszym morzem terytorialnym, czyli co najmniej 12 mil morskich od brzegu.

Źródło powyższych ilustracji: Mariusz Witoński

Budowa farm morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku wymaga zachowania dużej ostrożności. Na dnie naszego morza znajduje się bowiem wiele pozostałości militarnych po II wojnie światowej. Chodzi tu nie tylko o zawierające amunicję i paliwo wraki okrętów, ale również o pojemniki z bojowymi środkami trującymi. Zanim więc ktoś przystąpi do stawiania wiatraka na morzu, musi zlecić oczyszczenie dna lub sam tego oczyszczenia dokonać.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *