Smart specialisations. Port Gdynia przygotowuje próbny rejs autonomicznego statku – do Helu, a może  nawet do Finlandii. Poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu IT, zwiększa swą konkurencyjność

Źródło ilustracji: Webinar pt. „Digitalizacja procesów w przedsiębiorstwie na przykładzie Portu Gdynia”.

Port Gdynia staje się najnowocześniejszym w Europie – dzięki rozwijaniu digitalizacji

Fot. Kazimierz Netka

Kolejne webinarium, zorganizowane przez Inkubator Starter – Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, dotyczyło rozwoju cyfryzacji. To zdalne spotkanie było jednym wielu takich seminariów, przeprowadzanych w ramach działalności członków Inteligentnej specjalizacji Pomorza (ISP) nr 1: Technologie offshore i portowo-logistyczne, czyli specjalizacja morska , w której liderem jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. Partnerami wydarzenia byli: Klaster Interizon – Lider ISP nr 2 o nazwie: Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, a dokładniej: specjalizacja ICT czyli technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – Lider dwóch ISP – nr 3: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, czyli specjalizacja energetyczna oraz ISP nr 4: Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia – specjalizacja medyczna.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Gdyby nie COVID-19, wiadomości przygotowane na webinarium, zostałyby przekazane podczas normalnej konferencji, z bezpośrednim kontaktem wykładowców ze słuchaczami. Jednak z powodu pandemii wiele firm musiało przejść na pracę zdalną, a spotkania odbywają się też za pośrednictwem internetu. Temat webinaru w dniu 26 czerwca 2020 roku był bardzo ważny i bardzo związany z bieżącą sytuacją, bo dotyczył digitalizacji procesów w przedsiębiorstwie podczas pandemii COVID-19.

Odzwierciedlała to treść zaproszenia na owo zdalne seminarium:

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Lider Pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza – zaprasza na webinar z zastępcą dyrektora Zarządu Morskiego Portu Gdynia Maciejem Krzesińskim. Podczas wydarzenia poruszymy tematykę digitalizacji procesów w przedsiębiorstwie podczas pandemii COVID-19. Całe wydarzenie będzie podzielone na dwie części – prezentacja prelegenta oraz sesja Q&A.

Lock down oraz przymusowa kwarantanna wymusiły na wielu przedsiębiorstwach znaczną reorganizację procesów i błyskawiczne wdrożenie pracy zdalnej – od tego zależało konkurowanie na rynku – napisali organizatorzy. –Przyśpieszone wdrożenia technologii do zarządzania oraz komunikacji w wielu przypadkach z czasem okazały się znacznym zwiększeniem efektywności pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw. Teraz po kilku miesiącach działania w tym systemie możemy zacząć weryfikować wdrożone rozwiązania oraz rozpocząć dyskusję nad najefektywniejszymi metodami digitalizacji procesów firmowych.

Dobrym przykładem szybkiej odpowiedzi na bieżącą sytuację jest Port Gdynia, który wprowadził w znacznym stopniu pracę zdalną oraz wiele rozwiązań technologicznych, głównie dzięki współpracy z małymi firmami oraz startupami z Pomorza. Duże podmioty są głównym motorem napędowym rozwoju regionalnego i tą misję skutecznie realizuje Port Gdynia. Podczas wydarzenia nasz prelegent opowie o doświadczeniach Portu Gdynia w zakresie wdrożeń rozwiązań technologicznych, współpracy z dostawcami technologii oraz dalszych wyzwaniach stojących przed portem w obszarze digitalizacji i automatyzacji procesów.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Prelegent, Maciej Krzesiński – dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą w Zarządzie Morskiego Porty Gdynia, jest też kierownikiem jednego z największych projektów infrastrukturalnych w naszym regionie -budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. To doświadczony menedżer w dziedzinie kompleksowego zarządzania projektami i przyśpieszania innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu morskiego. Brał udział w inicjatywach wspierających sektor MSP i współpracował z korporacjami w ramach projektów startupowych. Jest wiceprzewodniczącym Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakresie technologii offshore oraz technologii portowych i logistycznych; aktywnym członkiem zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Oddział Pomorski oraz Baltic Ports Organization. Ukończył studia w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Katedrze Inwestycji i Nieruchomości w Sopocie – napisali organizatorzy w zaproszeniu na webinarium.

Dlaczego za wzór podczas webinarium wybrano Morski Port w Gdyni? Bo duże podmioty są głównym motorem napędowym rozwoju regionalnego i tę misję skutecznie realizuje właśnie Port Gdynia. Warto brać przykład z tego Portu; zapewne dlatego, temat wywołał duże zainteresowanie, a wśród słuchaczy znaleźli się reprezentanci np. Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym webinarium. Temat spotkania brzmiał: „Digitalizacja procesów w przedsiębiorstwie na przykładzie Portu Gdynia”. Poniżej przedstawiamy krótką relację z jego przebiegu.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Uczestnicy webinarium dowiedzieli się jak przebiega digitalizacja portu Gdynia – uniwersalnego, nowoczesnego przedsiębiorstwa morskiego. Oto podstawowe informacje i dane techniczne tego portu: doświadczenie w obsłudze wszelkiego rodzaju ładunków, w tym ładunków wielkogabarytowych, np. elementów turbin wiatrowych; parametry techniczne nabrzeży, basenów i placów składowych odpowiadają potrzebom niemal każdego rodzaju ładunku; prawie 1000 ha całkowitej powierzchni (w tym 621 hektarów powierzchni lądowej) i ponad 17 km nabrzeży; wygodne i wciąż rozwijające się połączenie z zapleczem lądowym portu oraz korzystne warunki nawigacyjne; przyjazne środowisko biznesowe i ambitna strategia rozwoju.

Niedawno powiększyła się powierzchnia tego przedsiębiorstwa, Port Gdynia jest specyficzny, bo znajduje się w środku miasta. Postawił na ochronę środowiska – to sposób rozwoju i sposób na rozwój. Jest też specyficzny i wymaga digitalizacji oraz automatyzacji. Teraz jest to trend światowy: zwiększać bezpieczeństwo portów i optymalizować koszty, ale to nie oznacza cięć kosztów, lecz ucinanie wydatków tam, gdzie nie ma konieczności wydawania pieniędzy, a dokładanie ich tam, gdzie są potrzebne. Port Gdynia ma bardzo rozbudowany pion informatyczny.

Krótki przegląd tego, co wdrożono w Porcie Gdynia w zakresie digitalizacji:

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Jednym z najważniejszych programów, które wdrożono jest RTK (Real Time Kinematic – technologia precyzyjnych pomiarów przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej) – najnowocześniejszy system pozycjonowania statków. Odbywało się to z firmą zewnętrzną o międzynarodowym znaczeniu, z południa Polski. Firma miała świetny pomysł. System ten będzie rozwijany, gdyż dotyczy bezpieczeństwa w porcie; pokazuje precyzyjnie z dokładnością centymetra, gdzie jest statek. Nawet tak duży jak kontenerowiec armatora Maersk. Przewiduje też, na podstawie prognozy pogody, co może się ze statkiem zdarzyć, podczas manewrowania w porcie. Z tego systemu korzystają piloci portowi.

Cel wdrażania RTK to m.in.: umożliwienie wpływania do akwenów Portu Gdynia największych jednostek pływających o parametrach Baltmax; zupełnienie i komplementarność z innym projektem infrastrukturalnym realizowanym przez ZMPGdynia S.A., to znaczy poszerzania obrotnicy numer 2; umieszczenie Portu Gdynia wśród najbezpieczniejszych portów morskich na świecie pod względem warunków nawigacyjnych. Zalety to przede wszystkim: zwiększenie precyzji operacji manewrowych na wewnętrznych basenach Portu Gdynia; najlepszy i najnowocześniejszy system pozycjonowania statków na świecie, umożliwiający określenie położenia statku z dokładnością nawet do 1 centymetra.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

YetiSense – system monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza – związany jest z troską o ochronę otoczenia. Kiedyś zdarzyło się zanieczyszczenie miasta pyłem węglowym. Trzeba było podjąć działania dyscyplinujące wobec operatora urządzeń. Port wdrożył YetiSense by mieć narzędzie do dawania sygnałów przeładowującemu, by przerwał prace, gdy jest zagrożenie przeniesienia pyłów przez wiatr na miasto. Teraz monitorowany jest też hałas. Firma wdraża te rozwiązania w innych portach w Europie i na świecie.

Cele, produkty, rezultaty YetiSense: minimalizacja problemu zanieczyszczenia pyłami emitowanymi podczas przeładunków – zero skarg i reklamacji; wdrożenie systemu monitorowania, który dostarcza prognozy i pozwala zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza (to nie cel a produkt); poprawa relacji pomiędzy Zarządem Portu a lokalną społecznością. Zalety: poprawa kultury pracy podczas przeładunku towarów masowych sypkich w terminalach masowych Portu Gdynia; uzyskanie efektu – zero skarg i reklamacji w całym 2019 roku i do połowy 2020 r.

Awizacja kolejowa – to w Porcie Gdynia kolejne wyzwanie. Chodzi o to, by uzyskiwać wiadomości o pociągach znajdujących się poza stacją portową, otrzymywać informacje o warunkach ruchu drogowego i czasach podróży, dane o sieci drogowej, o zdarzeniach na drogach oraz dynamiczne wyznaczanie objazdów, informacje o pogodzie, inteligentnych i bezpiecznych parkingach w otoczeniu Portu, Miasta Gdyni i Trójmiasta.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Zalety: aktywne sterowanie ruchem wagonowym w Porcie Gdynia; bardzo dokładna ewidencja ilości przeładowanego towaru; uzyskiwanie natychmiastowej informacji w razie przetrzymywania wagonów, które blokują obsługę innym przewoźnikom; spełnienie wymogów prawnych, które nakazują równe traktowanie wszystkich przewoźników kolejowych.

W Centrum Nauki Experyment w Gdyni wdrożono programy edukacyjne dla młodzieży: symulatory PortMaster. To trochę jak zabawka, z ekranami dotykowymi. Można tam spróbować swych sił w zarządzaniu portem morskim, w zarabianiu pieniędzy na przeładunkach.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Cel: zachęcenie uczącej się młodzieży do pracy w Porcie Gdynia; prezentacja funkcjonowania portów morskich; popularyzacja branży morskiej. Zalety: zabawa połączona z nauką o sposobie funkcjonowania portów morskich; możliwość odegrania roli dyspozytora portu poprzez użytkowanie przyjaznego interfejsu.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Aplikacja mobilna „Spacer po Porcie” to program z zakresu promocji przedsiębiorstwa. Zrobiła go firma zewnętrzna. Cel: przewodnik po Porcie Gdynia ma na celu przybliżenie działalności portu oraz powstających i planowanych inwestycji realizowanych w tym miejscu. Zalety: pokazanie szczególnych miejsc w obrębie Portu Gdynia za pomocą aplikacji mobilnej w przyjazny i interesujący sposób; możliwość poznania funkcji oraz historii ważnych miejsc na terenie portu; zapoznanie się z obecnie realizowanymi i przyszłymi inwestycjami na terenie Portu Gdynia

Fot. Kazimierz Netka

Warto też wiedzieć, że w Gdyni powstało pierwsze w kraju muzeum poświęcone historii polskiej emigracji – Muzeum Emigracji.

Wdrażane jest też zarządzanie ruchem samochodów. To budowa systemu skorelowanego z zarządzaniem ruchem drogowym na poziomie powiatu, na przykład z systemem Tristar.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Zakres: usprawnienie obsługi obecnego i zakładanego wzrostu obrotów ładunkowych w Porcie Gdynia, generowanego zarówno przez istniejące terminale jak i planowane inwestycje. Cel: poprawa dostępu drogowego i przepływu towarów do Portu Gdynia i jego terminali; eiminacja wąskich gardeł i spiętrzeń w ciężarowym ruchu drogowym Portu; poprawa terminowości dostarczania i odwozu ładunków; poprawa bezpieczeństwa i komfortu transportu dla społeczeństwa Gdyni i aglomeracji Trójmiasta; zwiększenie efektywności węzła transportowego Gdynia jako kluczowego elementu sieci bazowej TEN-T – Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Wdrażany jest też system COMODALCE – Enhancer coordination on multimodal freight transport in Central Europe. Zakres: w ramach projektu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje zrealizować koncepcję oraz wstępne studium wykonalności systemu zarządzania ruchem kolejowym na terenie portu oraz integracji portu z zapleczem w ramach technicznej i organizacyjnej poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdyni. Zalety: usprawnienie zarządzania ruchem kolejowym; zwiększenie przepustowości układów torowych w granicach administracyjnych Portu Gdynia, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności ruchu kolejowego poprzez kompleksową przebudowę systemu zarządzania ruchem kolejowym oraz budowę Lokalnego Centrum Kontroli.

Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków – do monitoringu stanu nabrzeży, niszczonych przez ruch wody, wywoływany śrubami statków. System ten jest autorstwa firmy zewnętrznej. W Porcie Gdynia był testowany prototyp. To narzędzie będzie w Porcie Gdynia rozwijane. Zainteresował się nim również Port Gdańsk.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Zakres: projekt polega na stworzeniu prototypu systemu monitorowania obciążenia nabrzeży i umocnień dna w basenach portowych, wywołanych oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków. System monitorowania obciążeń będzie umożliwiał pomiar ciśnień dynamicznych, a następnie transmisję danych i alarmowanie o przekroczeniu zadanych wartości graniczny. Zalety: opracowanie niestosowanego dotąd systemu monitorowania obciążeń umocnień dna akwenu przy nabrzeżu portowym w sposób pośredni, na podstawie pomiaru ciśnień na ściance nabrzeża dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych, mechatroniki, hydromechaniki, praktycznej wiedzy w zakresie hydrotechniki i eksploatacji infrastruktury portowej; uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Wdrażany jest też lotniczy system monitoringu – przy pomocy dronów. Cel: budowa wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego w ramach pilotażowego projektu B+R; wyznaczenie jednolitych standardów technicznych dla bezzałogowych platform latających wykorzystywanych przez służby bezpieczeństwa portów morskich oraz infrastruktury krytycznej; opracowanie procedur systemowego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych; podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenach portów morskich oraz infrastruktury krytyczne.

Stan obecny: aktualnie rozpoczął się kolejny etap prac polegający na pierwszych testach i przygotowania raportów z pierwszej fazy testów.

Coraz bardziej zaawansowane są prace związane z doskonaleniem systemu AntyDron na terenie portu. Chodzi o to, by natychmiast reagować w sytuacjach kryzysowych. Docelowo, jeśli przepisy na to pozwolą, drony maja być strącane, zestrzeliwane – jeśli bez zezwolenia wtargną nad teren przedsiębiorstwa. Port, jako spółka cywilna, nie może tego robić, ale wojsko już tak. Port Gdynia jest podwójnego przeznaczenia; korzystają z niego również jednostki wojskowe – Marynarki Wojennej. Ten system jest sprawdzany. Port Gdynia zaprasza do współpracy w tym zakresie.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Cel: konfiguracja i wdrożenie kompleksowego systemu antydronowego mającego zapobiec nieautoryzowanym lotom bezzałogowych statków powietrznych nad terenem ZMPGdynia S.A. Zalety: zwiększenie bezpieczeństwa jednostek zawijających oraz cumujących w Porcie Gdynia; poprawa bezpieczeństwa podmiotów znajdujących się na terenie ZMPG S.A.; poprawa bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego poprzez możliwość selektywnego używania bezzałogowych statków powietrznych będących w dyspozycji ZMPG S.A.; zwiększenie konkurencyjności Portu Gdynia poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa.

Stan obecny: ZMPGdynia S.A. wprowadził jasne i przejrzyste procedury uzyskania zgody na lot dronem na zarządzanymi terenami; Port Gdynia przystąpił do testowania systemu DTM, będącego częścią ogólnopolskiego systemu Pansa UTM; Port Gdynia podpisał umowę z firmą APS na przeprowadzenie badań i analiz mających na celu określenie warunków wdrożenia i konfiguracji kompleksowego systemu antydronowego.

Hydrodron to projekt wdrażania statków autonomicznych. W planach jest próbny rejs takiego statku z Gdyni do Helu, a może dalej, nawet do Finlandii – do Turku.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Chodzi też o to, aby autonomiczne jednostki wykorzystywać do sporządzania map dna, sprawdzać czy nie ma wypłyceń groźnych dla statków. Teraz takie inspekcje dokonywane są raz na kwartał, a przy użyciu statków autonomicznych będzie można to wykonywać nawet codziennie.

W zakresie wdrażania hydrodronów Port Gdynia współpracuje z innymi firmami. Jako pierwszy port w Polsce, Port Gdynia przeprowadził, w działającym porcie ćwiczenia jednostek autonomicznych i semiautonomicznych. Niebawem odbędą się kolejne takie ćwiczenia, bardziej ambitne.

Wszystko to dokonywane jet w ramach doskonalenia Zintegrowanego Stanowiska Bezpieczeństwa Portu. Powstało takie miejsce, z którego wzywane będą drony, tam będą monitory. Trwają przygotowania do rozbudowy tego obiektu – przy ul. Chrzanowskiego, w pobliżu Straży Pożarnej.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Zakres: budowa najnowocześniejszego stanowiska działań kryzysowych pośród polskich portów morskich, jak również w rejonie Morza Bałtyckiego. Stanowisko to ma gromadzić w jednym miejscu wszystkie służby ratunkowe oraz dyspozytorskie, a także monitorować sygnały z systemów alarmowych. Zalety: podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie najnowszych dostępnych technologii na terenach Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.; wsparcie operacji przeładunkowych przeprowadzanych w Porcie; poprawa multimodalności poprzez zwiększenie wydajności zarządzania transportem lądowym, kołowym oraz morskim na terenie ZMPGdynia S.A.

Digitalizacja i cyfryzacja

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Działania: elektronizacja zamówień publicznych; Intero – system do rozliczania opłat deszczowych; LISA – Linking Sea and Land – Seed money. Cel: zwiększenie poziomu cyfryzacji procesów zgodnie z rządowym priorytetem; zmniejszenie liczby błędów związanych z obsługą dokumentów w formie papierowej; zwiększenie wykorzystywania narzędzi elektronicznych oraz informatycznych w ZMPG S.A.; wzrost bezpieczeństwa dokumentów i danych.

Tworzony jest system GRAD – Graficzne Raportowanie – Analiza Danych. Uruchamiana jest trzecia wersja tego programu GRAD. Port zmierza do cyfryzowania baz danych i raportowania, by nie angażować do tego ludzi. Do cyfrowych raportów wchodzi się bardzo łatwo; wystarczy kilka kliknięć.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Zakres: stworzenie systemu z szybkim dostępem do najważniejszych statystyk portowych, zaprezentowanych w czytelnej formie i zaciąganych z systemu SziPS. Zalety: intuicyjny system pozwalający w prosty sposób uzyskać niezbędne informacje; dane odzwierciedlają stan faktyczny, pobierając dane z systemu ShiPS; szeroki zakres danych możliwych do uzyskania z systemu.

BIM – Building Information Modeling – to system zarządzania poprzez rozwiązanie chmurowe. Dostęp doń jest z każdego miejsca na świecie; do dokumentów, planów, rysunków. Możliwe jest wnoszenie poprawek. Port Gdynia będzie drugą firmą w Polsce, wprowadzającą BIM w pełnej wersji.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Cel: zmniejszenie całkowitych kosztów projektowania, realizacji, utrzymania i zarządzania obiektem powstałym w procesie inwestycyjnym oraz zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia błędów w dokumentacji na etapie planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Zalety: eliminacja pomyłek już na etapie projektowania inwestycji; ułatwienie współpracy między inwestorem, wykonawcą i projektantem dzięki dostępowi do aktualnego modelu obiektu, co pozwoli na obserwację postępów prac projektowych nadzorować proces projektowy; repozytorium danych w formie elektronicznej; łatwy dostęp do informacji z poziomu przeglądarki; projektowanie i weryfikacja obiektu w 3D.

Stan obecny: ZMPGdynia S.A. wdrożył platformę wymiany danych CDE (ang. Common Data Environmental); jest w trakcie tworzenia repozytorium danych skończonych projektów kubaturowych; przygotował wzór Wymagań Informacyjnych Zamawiającego – EIR, który stanowić będzie opis wymagań związanych z BIM przy przygotowywaniu postępowań przetargowych.

Istotne jest też operowanie autonomicznymi statkami. Port pragnie być dobrze przygotowany do wprowadzania takich jednostek, móc nimi manewrować, cumować zdalnie – poprzez „przyssanie” statku do nabrzeża i zdalne rozładowywanie. Do tego potrzebni będą nowi fachowcy, nowi inżynierowie. Ludzie nie zostaną wyeliminowani z pracy, ale ich kwalifikacje będą zupełnie inne.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Opis: Porty na świecie stają się coraz bardziej autonomiczne każdego roku, a więcej bezzałogowych urządzeń i pojazdów jest wdrażanych w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Na całym świecie prace nad budową statków autonomicznych są we wczesnym etapie. Cel: przygotowanie nabrzeża Portu Gdynia do obsługi autonomicznych statków, bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska działania portu i jego władz, niższe zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w portach.

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Takim autonomicznym ma być Port Zewnętrzny, zautomatyzowany, zaprojektowany z wykorzystaniem BIM. Oto, co ZMPGdynia chce wybudować: 151 ha powierzchni nowoczesnego pirsu w postaci półwyspu w morzu; 2,5 km nabrzeży; sprawny dostęp kolejowy i drogowy. Wyzwania: projektowanie? Automat czy semi-automat? Port bezpieczny i przyjazny środowisku! Port efektywny!

Firmy współpracujące 

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił dyrektor Maciej Krzesiński

Tak interesujący wykład, wygłoszony przez Macieja Krzesińskiego – dyrektora ds. marketingu i współpracy z zagranicą w Porcie Gdynia, wywołał duże uznanie. Podczas dyskusji wielu słuchaczy wykazało zamiary podjęcia współpracy z portem Gdynia.

Ważną propozycję złożył i Portowi Gdynia, i reprezentantom innych przedsiębiorstw, prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC). Klaster ten uczestniczy w projekcie HORYZONT 2020.

– Zapraszam port do włączenia się w projekt Klastra BSSC. Pan profesor zachęcał też do skorzystania z możliwości finansowych jakie daje projekt Galatea (https://www.bssc.pl/galatea/). Klaster uczestniczy w projekcie HORYZONT 2020, Zapraszam port do włączenia się w projekt Klastra BSSC – zachęcał prof. Marek Grzybowski.

Oto inne propozycje i pytania uczestników spotkania:

– Z chęcią porozmawiamy o możliwościach technologii RFID i zastosowania jej w portach.

– Czy jesteście zainteresowani g digitalizacją dokumentów?

– Przy tak znacznym stopniu digitalizacji w porcie, czy zabezpieczacie się przed zagrożeniem cybernetycznym? Czy podejmowane są już jakieś kroki?

– W jaki sposób sprawdzacie Państwo kompetencje start-upu, jakie są kryteria? Czy i kiedy zupełni nowicjusze mają szansę na kontrakt?

– Czy jesteście otwarci na współpracę z innymi portami dotyczącą opracowania wspólnych systemów/aplikacji dla branży portowej?

– Czy Port włączy się w projekt Smart Port i Smart Ship realizowany przez BSSC Klaster?

Webinarium zostało zorganizowane w ramach Pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze morsko-logistycznym i offshore (ISP1).

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *