Smart Specialisations. Wkraczamy w erę statków autonomicznych?  Ten rodzaj transportu może być rozwijany w ramach Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 1. Reprezentanci ISP wystąpią w maju na European Maritime Day w Lizbonie. Mówiono o tym podczas spotkania Rady ISP 1 – w Inkubatorze Starter w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Innowacje mają służyć przede wszystkim ułatwianiu życia ludziom – akcentowała Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. To wskazówka dla działań w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Zakończył się trzyletni okres funkcjonowania inteligentnych specjalizacji Pomorza (kierunków rozwoju nauki i gospodarki, które mogą przynieść regionowi największe korzyści i zwiększą jego znaczenie w świecie). Zawarto nowe porozumienia. Teraz czas na wybór nowych Rad ISP – czyli organów zarządzających.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przypomnijmy, że w województwie pomorskim wyłoniono, około 4 lata temu, po długotrwałych negocjacjach, dyskusjach, cztery inteligentne specjalizacje Pomorza (ISP). Oto one:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne (specjalizacja „morska”: budowa statków i offshore, logistyka w portach i na ich zapleczu, wykorzystanie biologicznych zasobów morza);
ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (specjalizacja „ICT”: rozwiązania ICT dla produkcji i usług, narzędzia ICT służące zarządzaniu przestrzenią miejską, zarządzanie dużymi zbiorami danych, biznesowe wykorzystanie technologii satelitarnych);
ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (specjalizacja „energetyczna”: produkcja energii odnawialnej, oszczędność energetyczna – rozwiązania i urządzenia, budownictwo efektywne energetycznie);
ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia (specjalizacja „medyczna”: technologie i urządzenia medyczne, farmaceutyki i kosmetyki, usługi i produkty prozdrowotne).

 

Podstawą do ustanowienia tych ISP jest uchwała Zarząd Województwa Pomorskiego z 9 kwietnia 2015 roku. Zarząd uznał ISP za istotne dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie. Wskazał, że ISP 1 będzie sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska eksploracji i eksploatacji zasobów morza dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza; b) pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym; c) urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza; d) nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie; e) technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu.

Po odnowieniu 25 stycznia 2019 roku porozumień dotyczących ISP, zaczynają się wybory nowych rad tych specjalizacji. Pierwsze spotkanie robocze, dotyczące wyborów w ramach ISP nr 1, obyło się w poniedziałek, 4 marca 2019 roku, w Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter”. Oto dotychczasowy skład Rady ISP:

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Fot. Kazimierz Netka

Obrady w „Starterze” koordynowali: Jowita Zielinkiewicz – przewodnicząca Rady ISP 1, dyrektor ds. innowacji i pozyskiwania funduszy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Tomasz Szymczak – prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Inkubatora „Starter”. Wiedzą na temat stanu ISP dzieliła się z zebranymi Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zaangażowanie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S) w innowacyjność regionu przedstawiła Agata Blacharska – koordynator ds. rozwoju gospodarczego OM G-G-S.

Obecnie, w badaniach morza, w żegludze coraz większe znaczenie mają technologie kosmiczne. Widać to w najnowszych tendencjach w nauce i praktyce. Potwierdził to podczas spotkania w „Starterze” prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Prof. Marek Grzybowski podkreślił, że wzrasta zapotrzebowanie na statki autonomiczne, ale to nie znaczy, że chodzi o statki bezzałogowe. Problematyce tej zostanie poświęcona konferencja pt. „Autonomiczne statki – nieunikniona rzeczywistość na morzu” organizowana przez Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, Politechnikę Gdańska i Komitet Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbędzie się 19 marca 2019 roku w Politechnice Gdańskiej.

Polskie uczelnie, biura projektowe i stocznie powinny bardziej nastawiać się na internacjonalizację – wskazywał profesor Marek Grzybowski. Ponadto, trzeba przyciągać inwestorów, potrzebujących naszych produktów. W regionie Morza Bałtyckiego jest zapotrzebowanie na około 200 statków o napędzie elektrycznym. Statki takie mogą pływać m.in. po jeziorach szwedzkich i fińskich, a także we fiordach norweskich.

 

Fot. Kazimierz Netka

Internacjonalizacja, poszukiwanie nabywców, to jedno z głównych zadań rad inteligentnych specjalizacji Pomorza. One też mogą stać się centrami dowodzenia i przyciągać różne firmy. Powinniśmy też pamiętać o tym, że innowacje maja rozwiązywać problemy ludzi – mówiła Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Podczas spotkania ISP 1 uzgodniono termin wyborów nowego zarządu Rady tej inteligentnej specjalizacji Pomorza. Jak poinformowała dyrektor Karolina Lipińska, Rady mogą liczyć na wsparcie finansowe swego funkcjonowania, w wysokości około 80 tysięcy złotych rocznie. Za te pieniądze można będzie zatrudnić operatorów ISP. Zostaną oni wyłonieni w przetargu, w ramach projektu Smart Progress.

 

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Jakie szanse na rozwój ma Inteligentna specjalizacja Pomorza nr 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne? Wydaje się, że olbrzymie. Polska przystąpiła bowiem do wykorzystywania na serio morza jako „skarbca” różnych cennych surowców. Nigdy wcześniej tak, jak teraz nie patrzyliśmy na możliwości czerpania pożytku z Bałtyku. Jak po owe skarby morskie sięgać, by nie naruszać czyichś praw, i uszanować przyrodę? Wskaże to „Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000”, którego projekt tworzony jest pod kierunkiem Urzędu Morskiego w Gdyni. Plan ma być przyjęty przez rząd w przyszłym roku. To jeden z pierwszych w świecie takich dokumentów, jeśli chodzi o zakres i szczegółowość polskiego planu zagospodarowania (wykorzystania gospodarczego) morza. Jest odpowiednikiem planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla terenów lądowych. Plan zagospodarowania polskich obszarów morskich to wskazanie dalszych działań w ramach ISP nr 1.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność ISP nr 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne – oraz wybory nowej Rady tej ISP odbędzie się prawdopodobnie 22 marca 2019 roku. Gościny udzieli Inkubator Starter – o czym zapewnił Tomasz Szymczak – prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Inkubatora „Starter”.

Reprezentanci Inteligentnych Specjalizacji Pomorza będą propagować naszą naukę i gospodarkę na European Maritime Day (EMD) – Europejskim Dniu Morza, w Lizbonie, w Portugalii, 16 – 17 maja 2019 roku. Moderatorem jednego z warsztatów Maritime European Day 2019 będzie Tomasz Szymczak – prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Inkubatora „Starter”. Prof. Marek Grzybowski – prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, wygłosi w Lizbonie, podczas EMD, wykład na temat: „CLUSTER – Using the triple helix model in clusters and internationalisation. The impact of investments in/through the cluster on the wider region and sea basin”.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.