Sopocka firma NDI zmienia kolej na lepsze. Prawie rok przed planowanym terminem przebuduje tory prowadzące do terminala kontenerowego DCT w Morskim Porcie Gdańsk. Prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku i obejmują także rozbudowę układu drogowego w porcie zewnętrznym.

Fot. Kazimierz Netka.

Nowy układ drogowo-kolejowy o długości 9,4 km (w tym 16 nowych rozjazdów) będzie służył także przyszłemu Portowi Centralnemu, dzięki któremu przeładunki w całym Porcie Gdańsk mogą sięgnąć 100 mln ton rocznie.

Powstają 4 wiadukty, nowe tory do terminali: DCT, węglowych; nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, a także parking buforowy dla aut ciężarowych.

 

Fot. z Archiwum NDI

Dzięki zaangażowaniu oraz koordynacji wszystkich branż pracujących na budowie w Porcie Gdańsk już w czerwcu zostanie zakończony I etap prac i nastąpi przekierowanie ruch kolejowy z istniejącego toru 708 na nowo budowany Tor 702 prowadzący do terminala towarowego GASPOL – wynika z komunikatu, który przekazał nam Jacek Świderski – koordynator ds. promocji NDI. W komunikacie tym napisano również:

– Wykonanie I etapu umożliwi budowę równoległego toru 901 oraz 708 prowadzącego bezpośrednio do terminala DCT – mówi Wojciech Czyżewski zastępca dyrektora projektu z firmy NDI. Przełożenie ruchu kolejowego planowane jest na połowę sierpnia 2019 i jest kluczowe dla całej Inwestycji nie tylko z uwagi na kolej prowadzącą do DCT, ale również możliwość likwidacji obecnego toru biegnącego wzdłuż ul. Kontenerowej, który jest w kolizji z projektowaną drugą jezdnią.

W ramach projektu rozbudowy układu drogowo-kolejowego w porcie zewnętrznym wykonywanej przez firmę NDI na rzecz Portu Gdańsk S.A. przebudowywane są ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego o łącznej długości 5,6 km. Powstają 4 nowe wiadukty, a rozebrane zostaną 2 istniejące (w tym jeden nad czynnymi torami kolejowymi oraz drugi nad zespołem przesyłowych rur paliwowych PERN, LOTOS i Naftoport). Pojawi się dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Powstanie także parking buforowy dla aut ciężarowych – pierwszy w tej części Portu.

 

Fot. z Archiwum NDI

Nowy układ drogowo-kolejowy o długości 9,4 km (w tym 16 nowych rozjazdów) ma stanowić także zaplecze dla przyszłego Portu Centralnego, dzięki któremu przeładunki Portu Gdańsk mogą sięgnąć 100 mln ton rocznie.

Wartość kontraktu, obejmującego przebudowę układu drogowo-kolejowego, to prawie 176 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 roku.

– Wyzwaniem było także dla nas takie zaplanowanie technologii i organizacji prac, by nie wpłynął na funkcjonowanie firm działających na terenie inwestycji. Pamiętajmy też, że po budowie przejeżdża tzw. ciężki transport obsługujący dzierżawców terenów w Porcie – mówi Jacek Szymański, dyrektor projektu w firmie NDI. Ukończenie przebudowy torów to efekt sprawnego , merytorycznego, szybkiego rozwiązywanie problemów przez Zespół Inwestora ZMPG, Inżyniera Sweco oraz Nadzoru Autorskiego Multiconsult.

W ciągu pierwszych 10 miesięcy wzmocniono podłoże, wykonano roboty ziemne, rozebrano stare i wybudowano nowe obiekty inżynierskir, przebudowano kolidujące uzbrojenie i zbudowano nowe sieci uzbrojenia, konstrukcje torowiska i dróg, które pozwolą na nowoczesne funkcjonowanie układu drogowo-kolejowego w porcie zewnętrznym.

 

Fot. z Archiwum NDI

W 83 % wzmocnione zostało już podłoże na obszarze inwestycji, a roboty ziemne wykonano już w 67 %. W 3 z 4 nowych wiaduktów drogowych zabetonowano płyty ustroju nośnego i obecnie zasypywane są tam przyczółki i wykonywane roboty wykończeniowe.

Zaawansowanie w budowie torów wynosi ponad 70 %. NDI ma więc około 1,5 miesiąca przyspieszenia w stosunku do zakładanego harmonogramu prac. Tory linii 702, 704, 706 biegnące do Terminala Gazowego zostaną wkrótce oddane do użytku i ruch pociągów będzie już odbywał się po nowej infrastrukturze, dzięki czemu będzie można rozpocząć kolejny etap prac na torach.

W najbliższych miesiącach firma NDI planuje kontynuować roboty związane z konstrukcją nawierzchni, roboty brukarskie oraz bitumiczne na ul.: Sucharskiego, Budowniczych Portu Północnego, Poinca oraz Portowej i Nowej Portowej z przejazdem przez wiadukty WD2 i WD3. Wykonywane będzie też torowisko do Terminala DCT – poinformował Jacek Świderski – koordynator ds. promocji NDI.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.