Spodziewane są eksmisje z altan na ogrodach działkowych. Ponad 6 tysięcy osób do wysiedlenia?

Tysiące osób zamieszkujących altany stracą prawo do ogródków działkowych?

Źródło: www.kurier.pap.pl

Ponad 6 tys. osób przebywa na terenie ogrodów działkowych – wynika z danych MRPiPS – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

NOwy POrt Ogródki IIINa zdjęciu: Altanki oraz domki na niektórych działkach toną w zieleni. Latem bardzo przyjemnie się tam mieszka. Fot. Kazimierz Netka.

Ich sytuacją zaniepokojony jest RPO – rzecznik praw obywatelskich, który zwracał uwagę, że Polski Związek Działkowców chce, by osoby mieszkające stale na terenie ogródków działkowych, zostały pozbawione prawa do działki.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wskazywał, że w wielu polskich miastach ogrody działkowe stały się miejscem, gdzie schronienie znalazły osoby, których okoliczności zmusiły do opuszczenia własnego mieszkania. Pod koniec lutego, po spotkaniu regionalnym w Poznaniu, RPO zwrócił się do MRPiS oraz MIB z pytaniem o sytuację osób, które zamieszkały ma działkach w całorocznych altanach.

Zaniepokojenie RPO wzbudziły działania Polskiego Związku Działkowców (PZD), w wyniku których – jak wskazywał – osoby mieszkające w altanach działkowych wybudowanych niezgodnie z prawem bądź osoby mieszkające na stałe na terenie ogródków działkowych, miałyby zostać pozbawione prawa do działki. „W konsekwencji osoby te, m.in. rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne i starsze, zostaną eksmitowane bez prawa do lokalu socjalnego” – twierdził rzecznik.

W odpowiedzi na wystąpienie rzecznika wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska poinformowała, że resort stale monitoruje sytuację osób już bezdomnych, szczególnie tych przebywających poza placówkami, m.in. w domkach i altanach działkowych.

Zgodnie z danymi MRPiPS, na terenie ogrodów działkowych przebywa 6 tys. 316 osób; jednak – jak wskazała Bojanowska – tylko w województwie kujawsko-pomorskim w badaniu uwzględniono wszystkie osoby przebywające na działkach, również te zamieszkujące domy ogrzewane, posiadające pełny węzeł sanitarny oraz dostęp do prądu; w pozostałych województwach nie brano pod uwagę takich osób i rodzin, ponieważ zamieszkując tego rodzaju lokal mieszkalny nie spełniają kryteriów definicji osoby bezdomnej zawartej w ustawie o pomocy społecznej.

Jak dodała Bojanowska, według informacji przekazywanych wojewodom przez ośrodki pomocy społecznej najczęstsze powody zamieszkiwania na działkach to brak uprawnień do przydziału mieszkań z zasobów gminy, brak wystarczających środków na zakup lub wynajem mieszkania na otwartym rynku lub niechęć dzielenia mieszkania z innymi członkami rodziny.

„Część rodzin w ogóle nie ubiega się o mieszkanie z zasobu gmin, gdyż w sposób świadomy sprzedała posiadane mieszkania, a za część uzyskanych w ten sposób środków finansowych zakupiła działkę ogrodniczą wraz z domkiem. Stał się on docelowym miejscem zamieszkania, za które rodziny te nie ponoszą stałych comiesięcznych opłat” – wyjaśniła Bojanowska.

Bojanowska zapewniła, że pracownicy socjalni prowadzą stały monitoring warunków bytowych osób zamieszkujących ogródki działkowe, szczególnie intensywne w okresie jesienno-zimowym.

Wiceminister zapewniła jednocześnie, że każdej osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej, jaką jest utrata schronienia, zostanie udzielona niezbędna pomoc przez zobowiązane do tego jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Więcej: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *