Spotkanie przedsiębiorców z Pomorską Specjalną Strefa Ekonomiczną w Tczewie. Wspieranie nowych inwestycji – na czym ono polega? Kolejny etap przekazywania wiedzy właścicielom firm. Nie każdy wierzy, że cała Polska może być specjalną strefą z ulgami dla inwestorów.

Fot. Kazimierz Netka.

Lepsze warunki dla biznesu – w zasięgu wzroku…

Od kilku miesięcy istnieją w Polsce nowe warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Urzeczywistniona została zapowiedź: cała Polska specjalną strefą ekonomiczną. Nie ma już uprzywilejowanych obszarów, których było w całym kraju zaledwie kilkanaście. Teraz ulgi dla firm mogą być w każdej g,minie. Aż trudno uwierzyć. A takie uprawnienia są zagwarantowane ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, obowiązującą od 30 czerwca 2018 roku czyli od ponad 4 miesięcy. Przedsiębiorcom jednak brakuje wiedzy na ten temat.

 

Fot. Kazimierz Netka

A więc, jak jest? Dotychczasowe specjalne strefy ekonomiczne nadal funkcjonują. Służą pomocą gminom w tworzeniu dogodnych warunków do przyciągania inwestorów. Przedstawiciele stref spotykają się z przedsiębiorcami, samorządowcami i propagują wiedzę na temat wspomnianej ustawy. Tak też było w Tczewie, 13 listopada, 2018 roku, gdzie w Domu Przedsiębiorcy zorganizowano spotkanie pt. „Wspieranie inwestycji w Tczewie” – z udziałem m.in. zastępcy prezydenta Tczewa – Adama Burczyka i przewodniczącego Rady Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe – Marka Świeczkowskiego, z Gdańska.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na temat działalności Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, nowych warunków rozwijania biznesu w specjalnych strefach – najważniejszych założeń ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i możliwości otrzymania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych, a także o wsparciu szkolnictwa branżowego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną – PSSE Sp. z o.o., o pomocy w szkoleniu młodzieży i o warunkach uzyskiwania finansowej pomocy, mówili m.in.: Krystian Jendrzejewski – kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Tczewie; Jarosław Filipczak – wiceprezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Gdańsku; Igor Nagraba – szef projektu w Dziale Inwestycji Strefowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Sopotu; Jerzy Sińczak z Działu Inwestycji Strefowych PSSE, a także reprezentanci Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Można powiedzieć, że w Tczewie, w Pomorskiem był początek rozwoju specjalnej strefy. Tutaj bowiem powstał jeden z pierwszych obszarów zarządzanych przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Żarnowiec – Tczew. Chodziło o przyciągnięcie inwestorów m.in. na teren po zlikwidowanej budowie elektrowni jądrowej Żarnowiec, a także na atrakcyjnie położone grunty w Tczewie. Potem nastąpiła zmiana nazwy zarządcy na: Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE).

 

Fot. Kazimierz Netka

Początki nie były łatwe. Jak wspominał jeden z prelegentów, zaczynano od niewielkich inwestorów, a teraz stali się oni dużymi. Przykładem może być Flex w Tczewie dający około 4 000 miejsc pracy.

 

Fot. Kazimierz Netka

A teraz od 30 czerwca 2018 roku, obszarów strefowych może być wiele, nawet po kilka w każdej gminie. Na obecnym terenie działania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie) nastąpiło też pierwsze w kraju zainaugurowanie działalności przedsiębiorcy na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i możliwości udzielenia pomocy publicznej. Wsparcie to otrzymała spółka Plastica z województwa kujawsko-pomorskiego, wchodząca w skład Grupy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, produkująca wyroby higieniczne i medyczne.

Fot. Kazimierz Netka

Nowa ustawa daje nowe narzędzia w zarządzaniu specjalnymi obszarami, a także nowe możliwości wspierania finansowego. Przede wszystkim krótszy staje się okres wprowadzania inwestora na nowy obszar inwestycji.

O szczegółach można poczytać m.in. na stronie internetowej https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/inwestycje-prywatne/#Specjalne%20Strefy%20Ekonomiczne – Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie 30 czerwca 2018 r., poszerza obszar, na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostosowało funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych i działań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wcześniejsza ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych przystawała do rzeczywistości ekonomicznej Polski z lat 90, a jej głównym celem było pobudzenie bazy przemysłowej i likwidacja bezrobocia. A teraz?

 

Fot. Kazimierz Netka

Jedna strefa inwestycyjna – co się zmieniło? Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne jest w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców; Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej; Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb; Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat; Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski; Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony  kraju; Jeden standard obsługi inwestora przez Spółki zarządzające obszarami; Każda ze spółek będzie prowadzić działalności na terenach określonych powiatów; Szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia – napisano na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Fot. Kazimierz Netka

Warto mieć na uwadze, że uchwalenie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (to ona daje możliwości tworzenie specjalnych stref w gminach) środowiska biznesowe wiele zrobiły dla rozwoju Polski. Na przykład, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP) powołała 2 lata temu Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Pozwala to na rozstrzyganie sporów bez potrzeby angażowania w to sądów powszechnych. Dochodzenie do porozumienia staje się szybsze i tańsze. RIGP udziela też dużego wsparcia w kształceniu zawodowym młodzieży, a także jest współrealizatorem projektu: Pomorski Broker Eksportowy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podobnie postępuje też Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Bardzo istotne jest kształcenie dualne – równoległe kształcenie teoretyczne i teoretyczno-praktyczne w instytucji edukacyjnej (szkoła zawodowa lub centrum kształcenia) oraz kształceniu praktycznym i praktyczno-teoretycznym w przedsiębiorstwie (poprzez praktyczną naukę zawodu na stanowisku pracy). Sugerowany jest schemat przemienny w wymiarze tygodniowym (2 dni w szkole, 3 dni w przedsiębiorstwie) oraz wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę dla ucznia/praktykanta za wykonywaną podczas praktyki pracę. Przy wydajnym wsparciu ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, realizacja tych przedsięwzięć jest bardzo efektywna.

Na tym nie koniec krzewienia wiedzy dotyczącej możliwości, jakie stwarza ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Wkrótce odbędą się następne spotkania samorządowców i biznesmenów z reprezentantami PSSE, RIGP i BGŻ.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.