Spotkanie w Centrali KRUS w Warszawie. Pięć kampanii po to, by „zarazić” ludzi bezpieczeństwem. Konkursy, edukacja, wizyty u właścicieli gospodarstw. Działania prewencyjne na rzecz życia i zdrowia Ukraińców, zatrudnianych w polskim rolnictwie

Fot. Kazimierz Netka.

Rola rolnika by upadku unikał

Fot. Kazimierz Netka.

Wśród polskich firm niezwykłymi przedsiębiorstwami są gospodarstwa rolne. Ich właściciele muszą posiadać bardzo wszechstronne kwalifikacje. Ze względu na bardzo urozmaicony i zróżnicowany charakter produkcji rolnej, w tym zawodzie są też różnego rodzaju zagrożenia. Rolnicy ulegają wypadkom w różnych miejscach i wskutek oddziaływania najróżniejszych czynników. Wypadkowość w rolnictwie jednak znacząco się zmniejsza, co jest zasługą organizacji oraz instytucji troszczących się o dobro właścicieli gospodarstw. Przede wszystkim jest to KRUS – Kasza Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Państwowa Inspekcja Pracy, które współpracują z innymi podmiotami – w trosce o zdrowie i życie rolników.

Jakie są efekty tych działań prewencyjnych – mówiono 16 marca 2022 roku w Centrali KRUS w Warszawie, podczas spotkania z dziennikarzami i podsumowania XXVII Konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Wydarzeniu przewodniczyła Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik:

Fot. Kazimierz Netka.

– Niedawno obchodziliśmy 30-lecie istnienia Kasy To znaczy, że od samego początku doceniamy wasz wkład w szerzenie idei bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych – mówiła pani prezes dr Aleksandra Hadzik do laureatów konkursu odbywającego się od 27 lat. – To konkurs najstarszy. Doceniamy waszą rolę w szerzeniu idei bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Dzięki waszym działaniom co roku notujemy zmniejszanie się liczby wypadków i możemy się tym pochwalić.

Pani prezes wspomniała tez o najnowszych nieszczęściach, wpływających na bezpieczeństwo pracy oraz na zdrowie rolników. Chodzi tu o pandemie koronawirusa i o to, co teraz się dzieje za nasza wschodnia granicą na Ukrainie. Do tego KRUS również się przygotował.

Fot. Kazimierz Netka.

Uczestników uroczystości przedstawiła Teresa O’Neill – wicedyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej, rzecznik Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Warszawie. Oprócz pani prezes dr Aleksandry Hadzik, o sytuacji wypadkowej w rolnictwie mówili również: zastępca prezesa KRUS – Marek Surmacz; dyrektor Biura Prewencji – Cezary Nobis; zastępca przewodniczącej Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników – Mirosław Borowski – wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych; wicedyrektor Biura Prewencji w Centrali KRUS – Piotr Kaliszewski – przewodniczy Komisji Konkursowej.

Szczegóły dotyczące wypadkowości w polskim rolnictwie przedstawił Cezary Nobis – dyrektor Biura Prewencji w Centrali KRUS w Warszawie:

Fot. Kazimierz Netka.

Oto prezentacja, przedstawiona przez pana dyrektora Cezarego Nobisa:

prezentacja 2022 r.

W swym wykładzie dyrektor Cezary Nobis zwrócił uwagę na niespotykane gdzie indziej cechy pracy właścicieli gospodarstw. Biorąc to pod uwagę, można powiedzieć że branża ta jest jedną z najbezpieczniejszych, jeśli chodzi o wypadkowość. To zaś jest efektem intensywnej działalności szkoleniowej, prewencyjnej, uświadamiającej – prowadzonej np. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcją Pracy. Ta działalność ukierunkowana jest nie tylko na dorosłych, ale również na dzieci.

Codziennie do pracy w gospodarstwach rolnych wychodzi około 1,2 miliona osób – mówił dyrektor Cezary Nobis. Pracują nawet po 16 godzin dziennie. Muszą być administratorami, pracownikami fizycznymi, mechanikami, kierowcami. Muszą zapewnić sobie stanowiska pracy. Można więc powiedzieć, że polskie rolnictwo jest bezpieczną gałęzią polskiej gospodarki.

Wypadkowość w polskim rolnictwie zmniejsza się. Szczegółowe wiadomości na ten temat podane są w powyższej „prezentacji 2022 r.”.

Zmniejsza się liczba chorób zawodowych, Nadal jednak wielkim zagrożeniem jest borelioza, dlatego KRUS ostrzega przed kleszczami. To ostrzeżenie jest jedną z pięciu kampanii KRUS, zainaugurowanych w ubiegłym roku, a w tym kontynuowanych. Oto one: Rola rolnika by upadku unikał; Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz; Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz; Rolniku nie daj się kleszczom; Kości i stawy też rolnika sprawy.

Fot. Kazimierz Netka.

Wspaniale układa się współpraca KRUS z dziećmi rolników, przez cały czas przebywających w gospodarstwie, które jest przecież zakładem przemysłowym, produkcyjnym, hodowlanym. W jednym roku dzieci wykonały na konkurs około 50 000 prac plastycznych, a niektóre z tych prac to arcydzieła.

Fot. Kazimierz Netka.

Rocznie zdarza się około 12 000 wypadków. To jest związane ze złożeniem w gospodarstwach 12 000 wizyt inspektorów KRUS. Przy okazji sporządzane są listy kontrolne – wykazy, co trzeba poprawić, zmienić żeby zagrożenie było mniejsze. Przekonujemy nie mandatem, lecz słowem, przez to „zarażamy” rolników bezpieczeństwem – mówił dyrektor Cezary Nobis.

Po napaści Rosji na Ukrainę, liczba obywateli Ukrainy pracujących w polskim rolnictwie zapewne się zwiększy. Centrala KRUS przygotowała specjalne materiały w języku ukraińskim dla takich osób, które znajdą zajecie u polskich rolników. Nakład: około 50 000 egzemplarzy. Materiały te są w wersji elektronicznej; zainteresowani mogą je pobrać ze strony KRUS i wydrukować.

Dokonania KRUS, a także efekty publikacji zostały dobrze ocenione przez zastępcę przewodniczącej Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Mirosława Borowskiego – wiceprezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych:

Fot. Kazimierz Netka.

– Chciałbym podziękować państwu za zaangażowanie, a kierownictwu KRUS za to, że kontynuuje ten konkurs – powiedział prezes Mirosław Borowski. – Widać po wskaźnikach, że ma on przełożenie na finanse KRUS, na zdrowie naszych członków Izb Rolniczych.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.