Sprostowanie

Sz. P. Kazimierz Netka, Redaktor i Wydawca gazety internetowej netka.gda.pl

Szanowny Panie Redaktorze!

Na mocy artykułu 31a ustawy Prawo Prasowe domagam się sprostowania nieprawdziwych informacji i opinii, jakie zostały zamieszczone w artykule Pana autorstwa dotyczącym organizacji VI Kongresu Kociewskiego, opublikowanym na portalu netka.gda.pl w dniu 7 kwietnia 2019 roku. W związku z tym żądam publikacji na Pana portalu poniższego tekstu:

Nieprawdą jest, że za „niedostatek wiadomości o Kociewiu w gablotach (głównych i najbardziej prestiżowych ekspozycjach)” przygotowywana w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej „odpowiadają osoby uzależnione od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i od Instytutu Kaszubskiego”. Osoby odpowiedzialne za punkt informacyjny w Bramie Wyżynnej nie tylko nie pozostają w żadnym związku zależności od władz Zrzeszenia (tak władz naczelnych, jak i oddziału gdańskiego), jak i trudno mówić o jakichkolwiek innych formalnych i nieformalnych kontaktach pracowników i decydentów PCIT-u i przedstawicieli władz ZKP w kwestii prezentowanych tam materiałów. Sama działalność PCIT nie była w ostatnich latach nawet punktem jakiegokolwiek zainteresowania władz Zrzeszenia.

Dodać należy, że sytuacja, o której mowa w artykule, dotycząca braku materiałów i publikacji poświęconych Kociewiu, wynika z dość obiektywnych powodów, które były dość dokładnie analizowane w trakcie Kongresów Kociewskich w 2010 i 2015 roku i nie mają one najmniejszego związku z Kaszubami i ich aktywnością.

Po drugie, jako wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego d.s. kociewskich stwierdzam, że Pana opinie dyskryminują rzesze Kociewiaków działających od dekad w naszej organizacji, Nieprawdą jest, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie „wtrąca się w sprawy Kociewia”. Trudno o to oskarżać organizację, która ma swoje bezpośrednie korzenie w powstałym w 1957 roku Zrzeszeniu Kociewskim. Do której należy dziś kilkuset działaczy z Kociewia i która ma na jego obszarze kilka oddziałów oraz kół terenowych. Która po prostu jest organizacją kociewską i to o najdłuższej historii z tych aktualnie działających! Być może w Gdańsku widać głównie aktywność kaszubskiej części ZKP. Jednak oddziały kociewskie Zrzeszenia należą do najaktywniejszych organizacji regionalnych na Kociewiu i każdy z nich samodzielnie ma dorobek, który śmiało porównywać można z innymi stowarzyszeniami regionalnymi. Przypomnę, że nasze kociewskie oddziały wydają dwa czasopisma (kwartalnik „Moja Ziemia” i rocznik „Teki Kociewskie”) – jedyne periodyki wydawane aktualnie przez stowarzyszenia regionalne na Kociewiu. Organizują liczne prelekcje, koncerty, szkolenia, konferencje i happeningi. Aktywnie biorą udział także w inicjatywach ogólnokociewskich. Przypomnę, że z inicjatywy ZKP odbył się dwadzieścia cztery lata temu I Kongres Kociewski, zaś w latach 2014-2015 temu było mi dane, z ramienia właśnie Zrzeszenia, przewodniczyć Zespołowi Organizacyjnemu V Kongresu, a całą organizacja była jedną wiodących w pracach kongresowych. To także z inicjatywy naszych członków z oddziału zblewskiego odbyły się w ubiegłym roku Walne Plachandry Kociewskie w Piasecznie. Polecam wizytę na portalu Skarbnica Kociewska, gdzie można zaznajomić się z najnowszymi numerami wspomnianych czasopism na łamach, których szeroko relacjonowana jest nasza, zrzeszeniowa aktywność na rzecz Kociewia.

Dlatego Pana opinie na temat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego są niezwykle krzywdzące, zaś żądania dotyczące „odcięcia się Kociewia od ZKP”, wręcz absurdalne. Z tego powodu serdecznie Pana Redaktora zachęcam, przed tworzeniem kolejnych tekstów poświęconych naszej działalności do zapoznania się z elementarnymi faktami na temat aktywności ZKP na Kociewiu. W razie takiej potrzeby służę choćby osobistym kontaktem.

Na marginesie zaś zostawiam skandaliczne sformułowania pod adresem naszej organizacji, jakie znaleźć można w innych Pana artykułach w wątkach dotyczących Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Tak skandaliczne i absurdalne, że trudno się nawet do nich ustosunkowywać.

Michał Kargul

wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *