Standard życia na terenie gmin. W Pomorskiem nie jest najlepiej.

Źródło: www.kurier.pap.pl

GUS zmierzył poziom życia w gminach w 2014 r. Sprawdź, jaki jest w twojej okolicy. Pomorskie nie jest w czołówce.

W 375 gminach poziom życia ludności był bardzo niski

Najwięcej gmin z najwyższym poziomem życia znajduje się w woj. śląskim (ponad 55 proc. gmin) – wynika z danych GUS. Z kolei w połowie gmin woj. warmińsko – mazurskiego poziom życia jest najniższy.

poziom życia html

GUS zmierzył poziom życia ludności w poszczególnych województwach i gminach w 2014 r. W przypadku gmin pod uwagę wzięto m.in. takie wskaźniki jak: liczba przedsiębiorstw na 10 tys. ludności, udział podatników uzyskujących przychody z tytułu wynagrodzeń w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, a także mediana przychodów rocznych, saldo migracji stałej dla lat 2010 – 2014 na 1 tys. ludności oraz dochody własne gmin z podatku CIT na 1 mieszkańca.

W 2014 r. najwyższy poziom życia odnotowano w województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i łódzkim. W grupie województw o najniższym poziomie życia ludności znalazły się województwa: podkarpackie i warmińsko-mazurskie.

W przypadku woj. warmińsko-mazurskiego, aż połowa gmin zanotowała najniższy poziom życia. W woj. kujawsko-pomorskim takich gmin było blisko 30 proc., a województwach:  pomorskim i lubelskim najniższy poziom życia odnotowano w około 25 proc. gmin.

Z kolei największa liczba gmin z najwyższym poziomem życia znajdowała się w województwach: śląskim (ponad 55 proc. gmin), dolnośląskim (26 proc. gmin), mazowieckim (ponad 21 proc.) i wielkopolskim (blisko 22 proc.).

Czytaj także: [Ranking] W których polskich miastach żyje sie najlepiej

Na ogół gminy z najwyższym poziomem życia zlokalizowane są w pobliżu dużych miast. Korzystny wpływ wielkiego miasta na otaczające gminy najbardziej widoczny jest w przypadku sąsiedztwa Warszawy, Poznania, Wrocławia, Katowic i Krakowa.

Z danych GUS wynika, że w 2014 r. w około 15 proc. gmin (w 375 gminach) poziom życia ludności był bardzo niski, a w 397 gminach (16 proc. wszystkich gmin) był bardzo wysoki.

W 2014 r. w porównaniu z 2012 r. zmniejszyła się liczba gmin z niskimi miernikami poziomu życia i równocześnie zwiększyła się liczba gmin z wyższymi miernikami.

Marcin Przybylski/Kurier PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *