Starostwo Powiatowe w Lęborku i tamtejszy szpital mają z UE prawie 6 milionów złotych na kardiologię. Pacjenci ze schorzeniami układu krążenia uzyskają lepszy dostęp do usług leczniczych.

Na zdjęciu: Podpisanie umowy. Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Unijne dofinansowanie rozbudowy w SPS ZOZ w Lęborku.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku otrzymał blisko 6 milionów złotych dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenia zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii”.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest utworzenie ośrodka rehabilitacji poprzez nadbudowę obiektu nad częścią SOR – Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ma to umożliwić pacjentom korzystanie ze świadczeń z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych. Zmodernizowany zostanie obecny oddział kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej. Zmodernizowane zostaną obiekty szpitalne i przystosowane do potrzeb specjalistycznych poradni: kardiologicznej, diabetologicznej, neurologicznej, geriatrycznej, psychogeriatrycznej, pulmonologicznej, onkologicznej, chirurgii onkologicznej, leczenia bólu – informuje Iwona Juchniewicz z Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Wszystkie poradnie będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakupiona zostanie specjalistyczna aparatura medyczna, sprzęt medyczny oraz wyposażenie do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej. Powstanie zespół do kinezyterapii, który przyczyni się do utworzenia sali ćwiczeń i ogrodu sensorycznego.

 

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Projekt będzie realizowany od października 2017 do marca 2019, a wartość inwestycji wynosi 6 253 052,35 zł. Wydatki kwalifikowane, czyli mogące zostać zrefundowane dotacją unijną, to ponad 5,8 mln zł, z czego lęborski szpital otrzyma aż 85% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Umowę w tej sprawie ,w miniony piątek, 4 sierpnia 2017 r., podpisano w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Została ona zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku reprezentowanym przez dyrektor Lidię Kodłubańską, a wicemarszałkami woj. pomorskiego: Wiesławem Byczkowskim i Pawłem Orłowskim.

Jak zaznacza dyrektor szpitala w Lęborku, realizacja tego projektu okazała się możliwa tylko dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy szpitalem, a organem założycielskim, czyli starostwem. Projekt ten należy do partnerskich i wspierany jest przez organizacje pozarządowe, takie jak: Stowarzyszenie „Amazonka”, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Lęborku – informuje Iwona Juchniewicz z Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

 

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka – informuje Marcin Szumny z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przekazując też wypowiedzi:

– Zmiany demograficzne w naszym regionie spowodowały wzrost popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze – powiedział Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Dlatego celem projektu SPS ZOZ w Lęborku jest zwiększenie dostępu i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, którymi w większości są osoby w podeszłym wieku.

Inwestycja lęborskiego SPS ZOZ zapewni pacjentom kompleksową opiekę poprzez rehabilitację świadczoną przez zespół specjalistów. Będzie ona obejmować leczenie szpitalne, ambulatoryjne, środowiskowe, a także prozdrowotne działania edukacyjne.

– Mamy pełną świadomość konieczności modernizacji szpitala w Lęborku, jego doposażenia i dostosowania do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami – mówi Paweł Orłowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Zdajemy też sobie sprawę, iż ograniczone dotąd środki nie pozwalały na takie inwestycje. Projekt SPS ZOZ w Lęborku wpisuje się w trend pozytywnych zmian w zakresie zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *