Nowe ośrodki geriatryczne powstają w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Mają służyć leczeniu osób w podeszłym wieku, ale też studentom i pragnącym podwyższać swe kwalifikacje, lekarzom specjalistom.

Na zdjęciu: Spotkanie w sprawie podpisania umowy dotyczącej budowy Centrum Geriatrii GUMed. Fot. Kazimierz Netka.

Centrum Geriatrii GUMed powstaje w Gdańsku, a w Sopocie – Centrum Opieki Geriatrycznej.

Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, wspólnie z zarządem województwa pomorskiego tworzy centra geriatrii. To pierwsze miejsce troski o osoby starsze znajdować się będzie w Szpitalu Studenckim przy Alei Zwycięstwa w Gdańsku. Sopockie powstaje przy Zespole Reumatologicznym.

W sprawie budowy Centrum Geriatrii w Gdańsku i wykorzystania przy tym unijnej dotacji, obydwie wspomniane wyżej strony zawarły specjalną umowę – 31 sierpnia 2017 roku. Koszt realizacji zamierzenia szacowany jest na około 12 milionów złotych. Unijna dotacja wyniesie 85 procent tej kwoty.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Projekt będzie realizowany od września 2017 roku do sierpnia 2020 roku – powiedział, podczas podpisania umowy, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. – Ma na celu zwiększenie dostępności seniorów do usług zdrowotnych w obszarze metropolitalnym. To drugi tego typu projekt. Pierwsza umowa dotyczy tworzenia takiego centrum w Sopocie.

Chodzi o to, by na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kształcić specjalistów z zakresu geriatrii. Starzejące się społeczeństwo wymaga opieki i leczenia przez dobrych specjalistów przygotowanych do wykonywania specjalistycznych zadań z zakresu opieki zdrowotnej dotyczącej seniorów. Również i ten ośrodek akademicki współpracować będzie z innymi centrami geriatrii funkcjonującymi w województwie pomorskim, m.in. z ośrodkiem, powstającym na terenie Sopotu. Panie Rektorze, gratuluję spełnienia wszystkich wymagań stawianych przez Komisję Europejską i obowiązujących w naszym kraju. Życzymy powodzenia w realizacji tego bardzo ważnego przedsięwzięcia.

– Dla nas rozwój geriatrii oraz usług geriatrycznych w obrębie i uczelni, i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jest bardzo ważny – mówił prof. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – To początek nowej organizacji wewnątrz naszego szpitala, organizacji, która ma zapewnić jak najlepsze usługi dla osób w wieku podeszłym, zarówno skoncentrowane w obszarze rehabilitacji, usprawniania osób w wieku podeszłym, jak też lepszej współpracy pomiędzy lekarzami rodzinnymi i lekarzami geriatrami, specjalistami. W naszym projekcie nie planujemy wsparcia dla bazy łóżkowej, natomiast docelowo nasze Centrum Geriatrii będzie współpracowało z Kliniką Geriatrii, która już się buduje, bowiem od 2020 roku w ramach Centrum Medycyny Nieinwazyjnej będzie funkcjonował 25-łóżkowy oddział geriatryczny, który w środowisku szpitala wysokospecjalistycznego będzie zapewniał pełne bezpieczeństwo chorym w wieku podeszłym – zarówno trafiającym tam w trybie tak zwanym ostrym, jak i planowym, i zapewni optymalną współpracę zarówno w zakresie lecznictwa szpitalnego jak i lecznictwa otwartego. Dla nas bardzo ważne jest to, by zapewnić pełen profil i laboratoryjny i opieki szpitalnej na rzecz kształcenia studentów i lekarzy; by przekazywać im wiedzę.

 

Fot. Kazimierz Netka

– W naszym kraju wciąż za mało jest lekarzy geriatrów, a takie ośrodki jak nasz, będą mogły w ciągły sposób przekazywać różne odsłony funkcjonowania lekarza geriatry oraz innych lekarzy specjalistów – dodał prof. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nagle nie powstanie ich armia i myślę, że to jest pewien istotny początek. Jest to niezwykle cenne, że województwo pomorskie rozwija obszar opieki zdrowotnej, który jest wciąż niedoceniany w naszym kraju.

Inwestycja Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje m.in. prace remontowo – budowlane oraz zakup wyposażenia do rehabilitacji. Całkowity koszt to ponad 11,9 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt ten otrzymał prawie 10,2 mln zł dofinansowania
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – wynika z informacji, które przekazał nam Marcin Szumny z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Centrum Geriatrii powstanie w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK). Ośrodek będzie świadczył kompleksową opiekę ambulatoryjną dla seniorów. Na potrzeby centrum dostosowane zostaną obiekty Szpitala Studenckiego przy al. Zwycięstwa 30 w Gdańsku.

Projekt utworzenia Centrum Geriatrii zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z mechanizmu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S). Nowa inwestycja wpisuje się w założenia Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego oraz m.in. w projekt „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa pomorskiego” – informuje Marcin Szumny.

 

Fot. Kazimierz Netka

Umowę, dotycząca budowy w Gdańsku Centrum Geriatrii, podpisali 31 sierpnia 2017 roku Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego i prof. dr hab. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed).

To nie wszystko w medycznych działaniach inwestycyjnych na rzecz seniorów. Wkrótce powstanie pierwszy na Pomorzu specjalistyczny ośrodek geriatryczno – rehabilitacyjny – Centrum Geriatrii w Sopocie. 13 kwietnia br. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Inwestycja w Sopocie jest realizowana przez Wojewódzki Zespół Reumatologiczny – jednostkę samorządu województwa pomorskiego. Przyczyni się do rozwiązania istotnego problemu, jakim jest brak na terenie województwa specjalistycznego ośrodka zapewniającego osobom starszym kompleksową i realizowaną w jednym miejscu opiekę z zakresu geriatrii, psychogeriatrii oraz rehabilitacji – napisano na stronie internetowej http://www.rpo.pomorskie.eu/-/pomorskie-zadba-o-seniorow#. – Wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się seniorów między placówkami medycznymi, także poza teren województwa, by uzyskać właściwą opiekę medyczną. W Centrum będzie także możliwość wykonania badań lekarskich na nowoczesnym i specjalistycznym sprzęcie, co pozwoli na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Kompleksowa opieka pomoże osobom starszym utrzymać dobrą kondycję zdrowotną. Brak ograniczeń fizycznych wpłynie na poprawę samopoczucia i stanu psychicznego, da poczucie samodzielności i pobudzi osoby starsze do aktywności społecznej i zawodowej.

Projekt utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie zakłada realizację robót budowlanych, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, realizację szkoleń dla personelu oraz wdrożenie zintegrowanego modelu opieki. Wartość inwestycji to 25,3 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu, udzielonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w kwocie 19,2 mln zł.

Centrum Geriatrii posiadać będzie cztery oddziały: geriatryczny stacjonarny z 41 łóżkami oraz dzienne: geriatryczny, psychogeriatryczny oraz rehabilitacyjny. Dostępne będą również trzy poradnie: geriatryczna, rehabilitacyjna i psychologiczno – psychiatryczna. Planowana współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ośrodkami pomocy społecznej przyczyni się do wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia chorób u osób w wieku geriatrycznym.

W ramach inwestycji przewidziano zakup 23 sztuk nowego, specjalistycznego sprzętu medycznego (m.in. zakup tomografu komputerowego, a także urządzeń do światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii, terapii ultradźwiękami i promieniami laserowymi, aparatów EKG i USG oraz kolumn intensywnego nadzoru), sprzętu komputerowego dla potrzeb Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wyposażenia i mebli.

Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie wdroży nowoczesne metody opieki nad pacjentami. Konsultacje lekarskie on-line, przez świadczenie usług bez konieczności dojazdu i stania w kolejkach, znacznie usprawnią opiekę nad osobami starszymi, ich rodzinami i opiekunami. Teleopieka wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne seniorów, co zwiększy poziom zadowolenia pacjentów oraz opiekujących się nimi osób.

 

Fot. Kazimierz Netka

W projekcie zaplanowano także szkolenia i kursy dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, fizjoterapeutów i rehabilitantów, które zapewnią pracownikom Centrum dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnej diagnostyki, leczenia i pielęgnacji osób starszych. Realizacja szkoleń podniesie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom – czytamy na stronie http://www.rpo.pomorskie.eu/-/pomorskie-zadba-o-seniorow# .

– Oba projekty: ten w Sopocie i ten w GUM-edzie, to takie działanie w partnerstwie – powiedział Paweł Orłowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Sopockie centrum geriatryczne będzie korzystało z doświadczeń GUMedu, a GUMed z doświadczeń sopockich. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat doczekamy się modelu finansowania geriatrii, przygotowywanego przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzisiaj, niestety, jest tak, że geriatrów mamy w Polsce kilkudziesięciu. Ale, całe szczęście, że świeże kadry dostarczy – jeśli chodzi o geriatrię – Gdański Uniwersytet Medyczny.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *