Strefa w każdej gminie. Wspólna rada rozwoju dla województw nad dolną Wisłą. Zjednoczenie sił biznesowo-samorządowych na Pomorzu i Kujawach pod egidą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstała Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Jej przewodniczącym został Maciej Glamowski – prezydent Grudziądza.

Na zdjęciu: Zarząd Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Od lewej: przewodniczący Rady Maciej Glamowski; sekretarz Rady Ewa Prejs; wiceprzewodniczący Rady Marek Łangowski. Fot. Kazimierz Netka.

Rada będzie wyznaczać kierunki rozwoju gospodarczego regionów i poprawy otoczenia biznesu.

Inauguracja działalności Rady nastąpiła w Gdyni, 10 czerwca, o godzinie 10, na 10. piętrze Bałtyckiego Portu Nowych Technologii.

 

Fot. Kazimierz Netka

Trójmiasto, Tczew, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń oraz inne powiaty ziemskie i grodzkie oraz gminy w obrębie części dorzecza Dolnej Wisły mają od 10 czerwca 2019 roku wspólną Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego. To może być nowy etap wzmacniania tego obszaru, a warunki do tego zostały stworzone ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, znanej bardziej z hasła: (specjalna) strefa w każdej gminie (jeszcze ponad rok temu w Polsce istniało kilkanaście specjalnych stref ekonomicznych, dających inwestorom specjalne przywileje – np. za inwestycje, za tworzenie miejsc pracy. Teraz takie tereny z ulgami w opłatach, np. podatkowych, mogą być ustanawiane niemal wszędzie, zarówno na gruntach państwowych, samorządowych jak i prywatnych). Jak czerpać największe korzyści z nowej sytuacji? O to troszczą się zarządy specjalnych stref ekonomicznych. Jedną z nich jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, mająca swą centralę w Sopocie.

Wsparciem merytorycznym dla tych stref mają być powoływane na podstawie ustawy, gremia, składające się z reprezentantów różnych środowisk, zwane radami rozwoju obszaru gospodarczego (RROG). Od poniedziałku, 10 czerwca 2019 roku, taka RROG funkcjonuje przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, obejmującej swą działalnością część województwa pomorskiego i całe województwo kujawsko-pomorskie. Byliśmy świadkami wręczenia powołań osobom do tej Rady, a także wyboru jej władz.

 

Fot. Kazimierz Netka

W gronie zaproszonych na uroczystą inaugurację działalności Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego nad dolną Wisłą byli: Anna Gembicka – podsekretarz stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; Marcin Horała – poseł na Sejm RP; Łukasz Schreiber – poseł na Sejm RP; Łukasz Gałczyński – zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii; Krzysztof Nowel – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii; Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda kujawsko-pomorski; Dariusz Drelich – wojewoda Pomorski. List do zgromadzonych przysłała Grażyna Ciurzyńska – prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dlaczego zainicjowanie prac Rady – wręczenie aktów powołania w jej skład miało miejsce w Gdyni? Wyjaśnił to wojewoda pomorski, Dariusz Drelich. Otóż, powstanie Gdyni ma być wzorem do naśladowania dla funkcjonowania Rady, jej pracy dla dobra regionu. Gdynia to symbol sukcesów gospodarczych II Rzeczpospolitej – podkreślił wojewoda Dariusz Drelich.

Spotkanie inaugrujące pracę Rady odbyło się w Gdyni, w województwie pomorskim. Następne jej posiedzenie ma być w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, w Bydgoszczy. Zaproszenie złożył obecny na inauguracji w Gdyni, wojewoda kujawsko – pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach działalności Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego poinformowała nas, w specjalnym komunikacie, Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji | Dział Organizacyjno-Prawny w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (PSSE):

Pomorska Strefa Ekonomiczna powołała forum biznesowo-samorządowe

Wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesu – to główne cele powołanej dzisiaj przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W jej skład weszli przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Jest to jak dotąd najbardziej reprezentatywna Rada w kraju, licząca aż 62 członków oraz dwóch członków honorowych (wojewoda pomorski i wojewoda kujawsko-pomorski). PSSE zdecydowała, że do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego zaprosi przedstawiciela każdego powiatu z obszaru, na którym działa. Tym samym każdy powiat będzie miał wpływ na kształtowanie rozwoju gospodarczego regionu.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Zależy nam, aby głos każdego powiatu był słyszalny. Dobra współpraca między przedsiębiorcami i samorządami to podstawowy warunek budowania sprzyjającego otoczenia dla biznesu, a co za tym rozwoju regionu. Ta współpraca u nas już jest, ale Rada pozwoli usystematyzować działania tych środowisk, ułatwi wymianę informacji, sugestii, uwag, co z pewnością przełoży się na jeszcze sprawniejsze wprowadzanie koniecznych zmian czy usprawnień – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes PSSE.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 r. zobowiązuje strefy ekonomiczne jako ośrodki stymulowania rozwoju przedsiębiorczości do powołania rad – szerokiego przedstawicielstwa, które będzie przedstawiać opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności na terenie danego obszaru. Jej zadaniem będzie również proponowanie kierunków działań w celu poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może przedstawić władzom gmin lub powiatów rekomendacje działań, które mogą się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

– Reprezentowanie powiatu włocławskiego w Radzie to dla mnie duże wyróżnienie. Będę aktywnie uczestniczył w jej pracach, w szczególności zwracając uwagę na problemy małych samorządów w zakresie rozwoju gospodarczego. Rada to świetny instrument, który pozwoli na jeszcze lepszą współpracę samorządów z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, którą już dziś oceniam bardzo dobrze – mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Rada będzie narzędziem komunikacji między strefą a gminami. To od członków Rady będzie zależał przedmiot spraw, którymi się zajmie, dzięki temu będziemy mieli solidny mandat, żeby zgłaszać wnioski, propozycje do właściwych urzędów czy agend rządowych po to, aby – zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju kraju – działać na rzecz rozwoju gospodarczego regionów – zaznacza Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.

 

Fot. Kazimierz Netka

Rada łączy mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa i przedstawicieli władz samorządowych.

– Forum, na którym słyszany będzie głos przedsiębiorcy, w tym małych firm,  jest bardzo potrzebne. Będziemy chcieli przekazać kilka drobnych, ale praktycznych pomysłów na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających na naszym rynku. Jednym z nich jest stworzenie mechanizmów ułatwiających nam nawiązywanie współpracy z dużymi podmiotami w regionie czy wsparcie działań proeksportowych, poprzez ich dofinansowanie czy dostęp do platform IT podwykonawców – mówi Mariusz Kołtun, prezes zarządu mikroprzedsiębiorstwa Hanzatec z Gdańska.

Na pierwszym spotkaniu członkowie Rady wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zostali nimi kolejno: Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza, Marek Łangowski, prezes zarządu firmy TMA Automation i Ewa Prejs, radca prawny w firmie B.A.U.S.A.T. – poinformowała  – główny specjalista ds. PR i komunikacji | Dział Organizacyjno-Prawny w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Warto wiedzieć, że Maciej Glamowski został zaproponowany jako kandydat na przewodniczącego Rady przez Alana Aleksandrowicza – wiceprezydenta Gdańska.

 

Fot. Kazimierz Netka

O dotychczasowym dorobku Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od chwili wejścia w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, mówił Jacek Formela – dyrektor Działu Inwestycji Strefowych PSSE. Wydano 9 decyzji strefowych dla małych i średnich przedsiębiorstw; 12 decyzji dla podmiotów z kapitałem polskim; 8 decyzji w województwie pomorskim; 9 decyzji w województwie kujawsko-pomorskim. Według powiatów, najwięcej decyzji wydano w Gdańsku: trzy i w Kartuzach: dwie. Tereny, pozostające w obszarze oddziaływania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdują się na obszarze 226 gmin w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim.

 

Źródło ilustracji: PSSE

Następne spotkanie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego województwa kujawsko – pomorskiego oraz części woj. pomorskiego, odbędzie się we wrześniu br., w Bydgoszczy.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *